Tỷ lệ phí giao dịch theo cấp và dùng HT khấu trừ phí giao dịch - hướng dẫn sử dụng

Web

1、 Đăng nhập vào https://www.hbg.com, di chuột qua trung tâm cá nhân, tìm cài đặt cài đặt tỷ lệ trên thanh điều hướng.

2、Nền tảng sẽ mặc định tỷ lệ phí theo cấp , bạn có thể thấy tỷ lệ phí theo cấp hiện tại của bạn đối với maker và taker.

3、Trong khu vực chuyển đổi, số lượng HT khả dụng và số lượng thẻ khả dụng cho tài khoản đăng nhập hiện tại của bạn sẽ được hiển thị. Người dùng có thể nhấp vào công tắc để bật chế độ khấu trừ HT hoặc chế độ khấu trừ thẻ điểm. Hai công tắc không thể được bật cùng lúc. Đồng thời tắt cả hai công tắc có nghĩa là bạn đang sử dụng mức phí cơ bản, không sử dụng HT khấu trừ hoặc sử dụng khấu trừ thẻ điểm.

3.png

4、Mở chế độ dùng HT khấu trừ ,sẽ dử dụng HT để tiến hành trừ vào phí giao dịch của khách hàng , có thể nhận được nhiều ưu đãi hơn trên bảng tỷ lệ phí giao dịch theo cấp. Nhưng nếu như HT không đủ để thanh toán phí giao dịch, bạn sẽ không nhạn được phí giao dịch ưu đãi mà sẽ chuyển thành phí giao dịch cơ bản . Vì thế bạn cần kịp thời nạp HT để đảm bảo có thể nhận được phí giao dịch ưu đãi.

5、Nếu bạn bật chế độ khấu trừ thẻ điểm, sẽ sử dụng thẻ điểm để trừ phí giao dịch và phí giao dịch được cố định ở mức 0,2000%. Sau khi mức tiêu thụ số dư thẻ bằng 0, bạn cần tắt thủ công thẻ điểm để chuyển sang chế độ HT khấu trừ tỷ lệ phí theo cấp.

6、Sử dụng tỷ lệ phí theo cấp bao gồm dùng HT khấu trừ phí giao dịch , ở phàn khu vực cấp tỷ lệ phí giao dịch có thể nhìn thấy lượng giao dịch quy về BTC trong 30 ngày gần nhất và lượng nắm giữ HT , số liệu sẽ tổng tổng từ toàn khoản chính và tài khoản phụ . Căn cứ vào nguyên tắc thỏa mãn 2 điều kiện sẽ hiển hiện thị ở bảng khách hàng phổ thông và khách hàng chuyên nghiệp , tỷ lệ cấp phí hiện tại của Maker và taker đồng thời tỷ lệ phí khi dùng HT khấu trừ.

5.png

7、Người dùng sử dụng thẻ điểm ,chỉ hiển thị lượng giao dịch trong 30 ngày gần đây , đồng thời tỷ lệ phí hiển thị phía dưới chỉ dùng để tham khảo. tỷ lệ phí của người dùng sử dụng thẻ điểm vẫn là 0.2%

8、Bạn có thể xem lịch sử thao tác của mình ở phía cuối của trang

7.png

Mobile App

1. Đăng nhập vào HTX APP trên (IOS / Android) và nhấp vào biểu tượng ‘Người dùng, và chọ cài đặt tỷ lệ phí để kiểm tra mức phí áp dụng của bạn.

2. Bạn có thể xác định cấp phí hiện tại của Maker và Taker mà bạn được hưởng

113.png

3. Trong phần Cài đặt phí này, người dùng có thể xác minh số dư HT của tài khoản và số point của mình. Người dùng có tùy chọn đặt chế độ thanh toán mặc định bằng cách sử dụng point hoặc HT. Người dùng có thể chuyển đổi giữa một trong hai chế độ, nhưng không chọn cả hai chế độ cùng một lúc. Nếu cả 2 đều không sử dụng, điều đó có nghĩa là mức phí sẽ được áp dụng mức cơ bản và không được giảm giá phí HT hoặc khấu trừ thẻ điểm.

114.png

4. Người dùng chọn tùy chọn Sử dụng HT trả phí giao dịch và các khoản chiết khấu áp dụng theo cấu trúc phí theo cấp sẽ được áp dụng. Nếu không có đủ HT, người dùng sẽ không nhận được đặc quyền giảm giá phí HT và chuyển sang mức phí cơ bản mặc định hiện tại. Vui lòng mua và duy trì số dư HT để được giảm giá HT.

4.jpg

5. Chọn Sử dụng Thẻ điểm để khấu trừ phí giao dịch. Phí giao dịch sẽ được áp dụng ở mức 0,2% tiêu chuẩn. Khi số dư thẻ điểm được sử dụng hết, bạn sẽ cần phải tự chuyển đổi tùy chọn này để chuyển sang sử dụng HT khấu trừ để bắt đầu sử dụng mức phí theo từng cấp

6. Người dùng có thể xác minh các điều kiện để hưởng mức phí theo cấp tương ứng của họ, tức là khối lượng giao dịch trong 30 ngày (tính bằng BTC) và HT nắm giữ. Hệ thống sẽ hiển thị các mức phí HT tương ứng.

7. Trang này sẽ chỉ hiển thị cho người dùng khối lượng giao dịch 30 ngày nếu người dùng đang sử dụng ‘Thẻ điểm để khấu trừ phí.. Tỷ lệ phí khi dùng thẻ điểm vẫn ở mức cố định 0,2%.