Hướng máy ảnh của bạn vào mã QR

để tải Ứng dụng HTX

Thêm tùy chọn
Ngôn ngữ
Tiền tệ
Ngôn ngữ
Tiền tệ
Trang chủGiáGiá HTX DAO
htx

Giá HTX DAO

(HTX)
Giao dịch
0.00%
1G24G1T1T1NTất cả
Không có dữ liệu
Máy tính HTX sang Xem thêm>
Thanh toán
Nhận
Mua
Giá HTX Hôm nay
Giá trực tiếp của HTX DAO là -- mỗi (HTX/), -- hôm nay. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ là -- , với mức vốn hóa thị trường hiện tại là -- và nguồn cung lưu thông là -- . Dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực.
Hiệu suất Giá HTX tính bằng USD
Thời gian
Thay đổi
Thay đổi%
Hôm nay
30N
60N
90N

Thông tin Thị trường HTX

Thấp trong 24g
--
Cao trong 24g
--
Mức cao nhất mọi thời đại
--
Vốn hóa Thị trường
--
Khối lượng giao dịch (24g)
--
Nguồn cung Lưu thông
--
HTX là gì?
The HTX token, pivotal to HTX DAO, plays a crucial role as a dedicated supporter of the visionaries driving decentralized economy advancements, making it an integral part of future blockchain ecosystem developments. This token embodies transformation within the decentralized economy, enabling the realization of pioneering concepts. Within the HTX DAO ecosystem, the HTX token serves various functions, facilitating transactions, offering fee discounts, and granting access to exclusive ecosystem features and services. HTX token holders actively participate in decentralized governance through voting, emphasizing inclusivity. The distribution strategy prioritizes contributors, community programs, development initiatives, partnerships, and platform growth. HTX DAO distinguishes itself with the Ecosystem Liquidity Pledge, encouraging token use and voluntary pledging of HTX tokens as ecosystem liquidity for development purposes. This initiative not only bolsters liquidity but also catalyzes the growth of DeFi applications and developer activities across multiple ecosystems. Operating without formal registration, HTX DAO functions as a decentralized assembly of token holders, emphasizing autonomy and guarding against centralized control. This structural framework fosters transparency and inclusivity within the ecosystem. In essence, HTX token and its DAO epitomize inclusivity, innovation, and collective governance within the ever-evolving blockchain landscape.
Để biết chi tiết, xin vui lòng đọc: HTX là gì?
gift-box
Đăng ký, giao dịch và kiếm tới 241 USDT
Bắt đầu
Làm thế nào để Mua HTX
Thật dễ dàng để mua HTX trên HTX. Chỉ cần bấm tại đây để dễ dàng xem toàn bộ hướng dẫn mua HTX DAO.
Tham gia Giao dịch Giao ngay HTX trên HTX
Đăng ký và fund vào tài khoản HTX của bạn để bắt đầu giao dịch giao ngay.
Tham gia Giao dịch Hợp đồng Tương lai HTX trên HTX
Tận hưởng đòn bẩy tới 100x cho giao dịch hợp đồng tương lai trên HTX để khuếch đại lợi nhuận của bạn.
Số liệu Thống kê chính
Giá hiện tại
--
Xếp hạng
--
Phát hành Lần đầu
2023-10-31
Tổng cung
--
Nguồn cung Lưu hành
--
Vốn hoá Thị trường Fully Diluted
--
Vốn hóa Thị trường
--
Liên kết HTX Hữu dụng
Website Chính thức
Block Explorer
Twitter
Ngôn ngữ