Điều chỉnh "Số tiền đặt lệnh tối thiểu" cho các cặp ETH

Kính gửi người dùng,

Để thúc đẩy tính thanh khoản hiệu quả và trải nghiệm giao dịch của bạn, HTX sẽ điều chỉnh "Số tiền đặt lệnh tối thiểu" cho các cặp ETH trong giao dịch giao ngay bắt đầu từ 15:00 (UTC+7) vào ngày 24 tháng 12 năm 2021.

"Số tiền đặt lệnh tối thiểu" là số tiền tối thiểu được sử dụng để mua và bán theo giá giới hạn hoặc mua theo giá thị trường từng lần.

Mời các bạn tham khảo chi tiết sau :

Khu giao dịch

Số tiền đặt lệnh tối thiểu trước khi điều chỉnh

Số tiền đặt lệnh tối thiểu sau khi điều chỉnh

ETH

0.01 ETH

0.001 ETH

 

Người dùng sử dụng giao dịch API nên lưu ý điều chỉnh thông số này. Vui lòng thay đổi thông số trước và gỡ lỗi chương trình của bạn để tránh lỗi sau khi ra mắt chính thức.

Khoảng API bị ảnh hưởng: min-order-value

Giao diện API bị ảnh hưởng: GET/v1/common/symbols

Tác động chiến lược: Khi loại đơn đặt hàng là "lệnh giới hạn", "số tiền * giá" của giao diện đặt hàng sẽ bằng hoặc lớn hơn số tiền tương ứng với 'giá trị tối thiểu'. Khi loại đơn đặt lệnh là "thị trường mua", điều tương tự cũng áp dụng cho "số tiền" của giao diện đặt lệnh.

 

Cảm ơn sự ủng hộ của bạn!

 

HTX

Ngày 22 tháng 12 năm 2021

 

Giao dịch Ứng dụng HTX (iOS / Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://x.com/htx_global

Facebook: https://www.facebook.com/htxglobalofficial/

Instagram: https://www.instagram.com/htxglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://htxofficial.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficial

https://t.me/HTXFutures_en

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Ở trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số rất dễ biến động và giao dịch tài sản kỹ thuật số có rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Lời nhắc rủi ro của chúng tôi tại đây.