HTX Crypto Loans FAQ

Câu hỏi thường gặp về HTX Crypto Loans 

Q1. Ai có thể sử dụng HTX Crypto Loans?

HTX Crypto Loans là một dịch vụ trong đó bạn có thể thế chấp crypto của bạn và vay các tài sản crypto khác để đáp ứng nhu cầu của bạn ngay lập tức. Tài khoản của bạn phải được xác minh KYC.

 

Q2. Tôi có thể vay những tiền kỹ thuật số nào?

Cho vay tiền kỹ thuật số cung cấp nhiều tiền kỹ thuật số để cho vay, chẳng hạn như USDT, BTC, ETH, TRX và LTC. Để biết chi tiết, vui lòng truy cập trang Cho vay Tiền kỹ thuật số.

 

Q3. Những tiền kỹ thuật số nào có thể sử dụng làm tài sản thế chấp?

Cho vay tiền kỹ thuật số hỗ trợ nhiều tiền kỹ thuật số sử dụng làm tài sản thế chấp, bao gồm BTC, ETH, USDT, XRP, ETC, LTC, DOGE, SHIB, ADA và TRX. Để biết chi tiết, vui lòng truy cập trang Cho vay Tiền kỹ thuật số.

 

Q4. Có những tùy chọn thời hạn cho vay nào?

Hiện tại, có nhiều thời hạn cho vay khác nhau, bao gồm 7 ngày, 30 ngày, 45 ngày và 90 ngày. Bạn có thể vay và trả nợ bất cứ lúc nào.

 

Q5. Lãi suất được tính như thế nào?

Tiền lãi được tính dựa trên số giờ sử dụng, dưới 1 giờ được tính là 1 giờ. Tỷ lệ phí hàng ngày hiển thị trên trang hiển thị sản phẩm, tỷ lệ phí hàng giờ = tỷ lệ phí hàng ngày / 24. Lãi suất = tài sản vay × tỷ lệ phí hàng giờ × thời gian vay.

 

Q6. Làm thế nào để tôi hoàn trả khoản vay của mình?

Bạn có thể trả nợ gốc và lãi trên trang đặt hàng. Tiền lãi sẽ được trả hết trước gốc.

 

Q7. Tôi có thể trả nợ trước hạn không?

Bạn luôn có thể hoàn trả trước và lãi suất được tính dựa trên số giờ sử dụng.

 

Q8. Tỷ lệ Khoản vay trên Giá trị (LTV) là gì?

Tỷ lệ Khoản vay trên Giá trị (LTV) là một thuật ngữ tài chính được sử dụng để thể hiện tỷ lệ của một khoản vay so với giá trị của tài sản thế chấp. Giá trị của tài sản kỹ thuật số được tính bằng giá chỉ số. Các loại crypto thế chấp khác nhau có LTV ban đầu khác nhau. LTV ban đầu xác định số lượng tài sản kỹ thuật số ban đầu có thể được vay.

 

Q9. Điều gì xảy ra nếu LTV của tôi quá cao?

Nếu LTV của bạn cao hơn LTV cuộc gọi ký quỹ, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn để thêm tài sản thế chấp hoặc hoàn trả khoản vay. Nếu LTV của bạn cao hơn LTV thanh lý, việc buộc thanh lý có thể xảy ra để hoàn trả khoản vay. Khi Hệ thống không thể thực hiện thanh lý cưỡng bức do biến động giá mạnh hoặc khoản vay tài sản kỹ thuật số và các khoản phí liên quan không thể được thanh toán sau khi buộc thanh lý hoặc gây ra tổn thất khác với Nền tảng, Nền tảng sẽ có quyền tiếp tục yêu cầu bạn bồi thường hoặc chuyển các tài sản tương ứng trong tài khoản trao đổi của bạn để thanh toán nợ gốc và lãi chưa trả hoặc để bù đắp cho những tổn thất khác của Nền tảng.

 

Q10. Làm cách nào để điều chỉnh tài sản thế chấp của tôi?

Bạn có thể điều chỉnh tài sản thế chấp trên trang đặt hàng. Bạn có thể thêm tài sản thế chấp bất cứ lúc nào. Khi LTV của bạn thấp hơn LTV ban đầu, bạn có thể xóa một số tài sản thế chấp.

 

Q11. Điều gì xảy ra nếu thanh toán của bạn quá hạn?

Nền tảng cho phép quá hạn tối đa 7 ngày. Trong thời gian quá hạn sẽ bị tính lãi gấp 3 lần. Nếu khoản thanh toán vẫn không được hoàn trả sau thời gian quá hạn, thì việc buộc thanh lý sẽ xảy ra để hoàn trả khoản vay.

 

Q12. Tài sản vay có thể sử dụng để giao dịch giao ngay, ký quỹ, và hợp đồng tương lai, hoặc rút khỏi nền tảng không?

Có, tiền kỹ thuật số bạn vay có thể sử dụng để giao dịch giao ngay, ký quỹ, và hợp đồng tương lai trên nền tảng, và cũng có thể rút khỏi nền tảng.

 

Q13. Tôi nên làm gì nếu tài sản thế chấp hoặc tài sản đi vay có sự kiện airdrop trong thời gian tôi đang vay?

Trong thời hạn của lệnh cho vay, nếu tài sản thế chấp có sự kiện airdrop, nó sẽ được xử lý theo các quy tắc của nền tảng và các thông báo liên quan. Nếu tài sản bạn đã mượn có sự kiện airdrop, sau khi nền tảng công bố thông báo phần thưởng airdrop có liên quan, nền tảng sẽ liên hệ với người dùng thông qua hệ thống SMS của chúng tôi và thông báo cho người dùng trả lại các tài sản kỹ thuật số đã mượn có liên quan. Người dùng phải trả lại tài sản kỹ thuật số đã mượn trước thời gian chụp nhanh, như đã nêu trong thông báo. Nếu tài sản kỹ thuật số đã mượn không được trả lại vào thời điểm chụp nhanh, người dùng sẽ bồi thường cho nền tảng về việc mất phần thưởng airdrop có liên quan và nền tảng sẽ có quyền hạn chế việc rút tiền của người dùng và khấu trừ tài sản tương ứng từ tài khoản của người dùng.

 

* HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.