3 bước để tham gia voting trên FastTrack

Kiểm tra tình trạng tài khoản của bạn tại đây.

Bước 1: Bạn hãy đăng nhập vào HTX 20 phút trước khi đến hạn voting và nhấn vào banner HTX FastTrack. Hoặc bạn có thể truy cập trực tiếp tại đây.

Banner_vn1.PNG 

Bước 2: Bạn nhấn vào nút “Voting” để bỏ phiếu cho dự án yêu thích trong thời gian FastTrack mở cổng bình chọn. Sau đó, bạn nhấn vào “Confirm” để xác nhận kết quả.

3.____.png

Lưu ý:

  • Một tài khoản chỉ có thể vote cho 1 dự án trong thời gian mở cổng.
  • Bạn không thể tùy chỉnh số lượng HT để vote. Tất cả số HT có trong tài khoản sẽ tự động hiển thị ở đây.

Bước 3: Chờ kết quả bỏ phiếu và chi tiết phân bổ token cuối cùng sau khi vòng voting hoàn thành. Tất cả các thông báo sẽ được cập nhật trên FastTrack.

10.___________.png