Hướng dẫn sử dụng Point Card (Thẻ điểm)

 

1. Làm thế nào để nhận được Point Card
 
(1) Người khác chuyển Point Card cho bạn
 
Để nhận điểm từ một bên thứ ba qua website, hãy đăng nhập vào https://www.hbg.com/vi-vi/,Chọn “Số dư” -> Nhấp vào tùy chọn <Thẻ điểm của tôi> hoặc truy cập trực tiếp qua địa chỉ https: / /www.hbg.com/vi-vi/ht/point/my_point/. Chuyển Point Card cũng có thể được xử lý thông qua Ứng dụng HTX.

(2) Nhận thẻ điểm thông qua các sự kiện quảng cáo2. Cách sử dụng thẻ điểm như thế nào?
 
(1) Khấu trừ phí giao dịch
 
Phí phát sinh khi đặt lệnh giao dịch có thể được khấu trừ bằng Point Card. Phí sẽ được khấu trừ bởi số điểm bạn có (1 điểm = 1 USDT phí). Mức phí giao dịch cố định 0,2% tiêu chuẩn sẽ được áp dụng cho người dùng đã kích hoạt khấu trừ bằng điểm. Mức phí giao dịch cố định 0,2% tiêu chuẩn sẽ được áp dụng cho người dùng đã kích hoạt điểm trừ.
 
Khi bạn đặt lệnh giao dịch và phí được thanh toán bằng USDT, phí sẽ được khấu trừ bởi các điểm từ Point Card của bạn.
 
Ví dụ: Nếu bạn chọn cặp giao dịch XRP / USDT và bạn bán 20 XRP, bạn cần phải trả một khoản phí 0,023232 USDT. Nếu bạn có Point Card thì số điểm đó của bạn sẽ tự động trả 0,023232(điểm) dưới dạng phí giao dịch.Nếu phí của bạn được thanh toán bằng tiền điện tử khác, phí giao dịch sẽ tự động được ước tính thành USDT theo tỷ giá tương ứng. Point Card cũng sẽ trả một mức USDT tương ứng như vậy.
 
Ví dụ: nếu giá thị trường hiện tại là XRP / USDT = 0,7227, bạn cần phải trả 0,02 XRP dưới dạng phí khi bạn mua 10 XRP bằng USDT. Theo giá thị trường hiện tại, bạn cần phải trả 0,011454 USDT (0,02 XRP * 0,7227 = 0,011454 USDT). Nếu bạn có Point Card thì Point Card của bạn sẽ tự động trả phí 0,011454 điểm.

Khi Point Card của bạn không đủ, Point Card sẽ ứng trước một phần phí, sau đó phần còn lại sẽ được thanh toán bằng số dư còn lại trong tài khoản của bạn.

(2) Khấu trừ lãi suất vay ký quỹ
 
Khi chủ sở hữu Point Card thực hiện vay kỹ quỹ thì sẽ được ưu tiên khấu trừ lãi suất ký quỹ từ điểm trong Point Card. Tuy nhiên, khi bạn trả lại các khoản vay trước, bạn sẽ không thể sử dụng Point Card để khấu trừ tiền lãi. 1 PTS = 1 USDT phí.
Khi bạn trả lãi cho khoản vay ký quỹ, khi bạn trả bằng USDT, các điểm tương ứng sẽ được khấu trừ trực tiếp vào Point Card dưới dạng tiền lãi phải trả.
 
Mức lãi suất tiêu chuẩn cho vay ký quỹ là 0,098% sẽ được áp dụng cho người dùng đã kích hoạt điểm trừ.
  
Lấy cặp giao dịch BTC / USDT làm ví dụ. Nếu bạn vay 17.000 USDT trong 3 ngày với lãi suất 0,1%, bạn sẽ phải trả mức phí là 51 USDT. Nếu bạn có Point Card, 51 điểm tương ứng sẽ được khấu trừ dưới dạng phí trực tiếp.
 
 
3. Làm cách nào để kích hoạt Khấu trừ  Point Card
 
(1 Trước tiên người dùng phải có Point Card trong tài khoản trước khi họ có thể kích hoạt điểm trừ.
 
(2) Để kích hoạt điểm khấu trừ qua website, truy cập vào https://www.hbg.com/vi-vi/,vào mục “Trung tâm tài khoản” -> “Tùy chọn” <Cài đặt phí> (hoặc các bạn có thể chọn <Tỷ lệ phí> tại dưới cùng của trang web chính dưới mục “Dịch vụ”). Các bạn cũng có thể cài đặt bằng ứng dụng của HTX.

(3) Vuốt từ trái sang phải để kích hoạt “Sử dụng Point Card” để khấu trừ tùy chọn như hình.

Lưu ý: Nếu người dùng hiện đang sử dụng khấu trừ HT trên sàn giao dịch giao ngay (hoặc khấu trừ Point Card), khoản vay ký quỹ sẽ sử dụng chế độ khấu trừ tương tự như vậy. Đây là một thiết lập được chia sẻ ở cấp độ người dùng.