Tính năng mới: Quản lý cấp phép API

Người dùng API kính mến!

Để tạo điều kiện cho người dùng sử dụng API thuận tiện và an toàn hơn, HTX giới thiệu một tính năng mới, cho phép người dùng gán quyền cho từng Khóa API.

 

Thay đổi:

  1. Khi Khóa API mới được tạo, một hoặc nhiều quyền sẽ được gán cho Khóa API.
  2. Có ba quyền có thể được chọn: chỉ đọc, giao dịch và rút tiền.

3.Chỉ các API được xuất bản trong tài liệu API HTX chính thức của chúng tôi có thể được truy cập bằng khóa API.

4.Tất cả các khóa API hiện tại sẽ được mặc định với tất cả các quyền, bạn có thể thay đổi quyền API Khóa hiện có tại đây: https://www.hbg.com/zh-cn/apikey/.

 

Nhấp vào đây để biết thêm chi tiết về từng quyền hạn: https://huobiapi.github.io/docs/spot/v1/en/

 

HTX

Ngày 6 tháng 6 năm 2019