Cập nhật API vào ngày 12/01/2021 - Thông báo về việc thêm API tự động hủy lệnh trên HTX

Người dùng thân mến,

HTX đã thêm API tự động hủy lệnh, được gọi là Dead man’s switch, để bảo vệ tài sản của người dùng khi kết nối với sàn giao dịch bị mất do lỗi mạng hoặc hệ thống. HTX đã thêm API “Dead man’s switch” vào lúc 18:00 ngày 11 tháng 1 năm 2021 (GMT + 8), cho phép người dùng hủy tất cả lệnh của người dùng trên thị trường giao ngay khi vô tình bị ngắt kết nối khỏi nền tảng. Chi tiết như sau:

Tự động hủy lệnh

Bật / tắt “Dead man’s switch”. Nếu Dead man’s switch được bật lệnh và lệnh mua API không được gửi hai lần trong thời gian đã định, nền tảng sẽ hủy tất cả lệnh của bạn trên thị trường giao ngay(hủy tối đa 500 lệnh).

Yêu cầu HTTP

POST/v2/algo-orders/cancel-all-after

Yêu cầu mẫu

POST / v2 / order /cel-all-after {"timeout": "10"} (Các thông số được đặt trong HTTP Body)Yêu cầu tham số

Tên

Bắt buộc

Loại

Mô tả

Giá trị cố định

Phạm vi giá trị

Thời gian chờ (Timeout)

true

int

thời lượng time out (đơn vị :giây); xem ghi chú để biết thêm chi tiết

NA

0 or >=5 giây

Lưu ý:

  • Cách tốt nhất là đặt thời gian chờ là 60 giây và gửi lệnh mua API sau mỗi 15 giây nếu bạn muốn bật Dead man’s switch. Điều này sẽ giữ cho lênh của bạn không thay đổi trong thời gian mạng tạm thời bị tắc nghẽn và bảo vệ tài sản của bạn trong những trường hợp bất khả kháng như mất điện. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên đặt thời gian ch ờ> = 5 giây để tránh bị hủy đơn lệnh không cần thiết do giới hạn tần suất hoặc do tắc nghẽn mạng.
  • Đặt thời gian chờ là 0 nếu bạn muốn hủy hoạt động API và giữ cho lệnh của bạn mở.

Phản hồi mẫu

Tên

Bắt buộc

Loại

Mô tả

code

true

int

status code

message

false

string

error description (if any)

data

true

object

 

{ currentTime

true

long

current time

triggerTime }

true

long

trigger time

Phản hồi mẫu - Bật thành công

Yêu cầu:

{

"code": 200,

"data": [

{

    "currentTime":"1587971400",

    "triggerTime":"1587971460"

  }

]

}

Phản hồi mẫu - Bật / Tắt thành công

Yêu cầu:

{

"code": 200,

"data": [

{

    "currentTime":"1587971400",

    "triggerTime":"0"

  }

]

}

Phản hồi mẫu - Bật / Tắt không thành công

Yều cầu:

{

"code": 2003,

"message": "missing mandatory field"

}

Các API mới được thêm vào sẽ ảnh hưởng như thế nào?

Người dùng API cần đánh giá các cải tiến API sẽ giúp ích như thế nào đối với các giao dịch của họ và cập nhật các Ứng dụng có liên quan cho phù hợp.

Ngày có hiệu lực: Ngày 11 tháng 1 năm 2021 (GMT + 8)

Các bạn có thể tham khảo thêm qua HTX API Docshoặc Quá trình cập nhật API Changeđể biết thêm chi tiết.

Người dùng API cần đánh giá các cải tiến API sẽ giúp ích như thế nào đối với các giao dịch của họ và cập nhật các Ứng dụng có liên quan cho phù hợp.