Giao diện Tài khoản Hợp đồng Tương lai USDT-M Hợp nhất cho Người dùng API được Cập nhật lên HTX API

Kính gửi người dùng HTX,

Để nâng cao trải nghiệm giao dịch cho người dùng API trong hợp đồng tương lai USDT-M, HTX đã quyết định bỏ hạn chế đối với danh sách trắng tài khoản hợp nhất. Chúng tôi rất vui thông báo rằng API cho tài khoản hợp đồng tương lai USDT-M hợp nhất được cập nhật trong tài liệu API của chúng tôi. Giờ đây, người dùng API có cả tài khoản ký quỹ chéo và tài khoản ký quỹ biệt lập có thể sáp nhập chúng thành một tài khoản hợp nhất bằng cách sử dụng giao diện sửa đổi loại tài khoản.

 

Hơn nữa, chúng tôi đã giới thiệu một tính năng mới cho những tài khoản hợp nhất cho phép thông báo đẩy về cập nhật với tài sản tài khoản của bạn. Để nhận những thông báo này, bạn phải đăng ký dịch vụ này, dịch vụ này sẽ thông báo ngay cho bạn về bất kỳ thay đổi nào đối với số dư tài khoản của bạn.

 

Lưu ý: Sáp nhập tài khoản ký quỹ chéo và ký quỹ biệt lập của người dùng API thành một tài khoản hợp nhất là không thể đảo ngược.

USDT-M contract OpenAPI interface document

 

account_unify.USDT (Đăng ký đẩy nội dung tài khoản hợp nhất)

Xác minh chữ ký: Có

Quyền giao diện: Đọc

Mô tả giao diện: Nó được sử dụng để theo dõi thời gian thực các thay đổi của tài sản trong tài khoản hợp nhất

 

Lưu ý: Việc hợp nhất các tài khoản ký quỹ chéo và tài khoản ký quỹ riêng biệt của người dùng API thành một tài khoản hợp nhất là không thể đảo ngược.

 

HTX

Ngày 4 tháng 8 năm 2023

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Đăng ký Tài khoản HTX để nhận Phần thưởng Đặc biệt!

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/htx-global

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.