New API endpoint: “GET /v1/order/history”

Người dùng kính mến!

Để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho người dùng API tra cứu các lịch sử đơn hàng, HTX đã đưa ra một new endpoint REST - GET / v1 / order / history. New Endpoint hỗ trợ người dùng truy vấn thứ tự lịch sử đơn hàng trong 48 giờ gần đây.

Với việc ra mắt Endpoint này, “v1/order/orders” hiện tại sẽ được giữ trong dịch vụ. Tuy nhiên, new endpoint “/v1/order/history”, sẽ có mức dịch vụ tốt hơn so với phiên bản “/v1/order/history”, đặc biệt là khi tải dịch vụ vượt quá ngưỡng của hệ thống của chúng tôi, có nghĩa là khi xuất hiện trường hợp cực kỳ khó khăn, “/v1/order/history”, sẽ không thể sử dụng, nhưng trên mạng “/v1/order/history” sẽ được giữ nguyên. Trong khi đó, HTX đang lên kế hoạch để có một dịch vụ dữ liệu được ủy quyền để hỗ trợ người dùng nhu cầu về dữ liệu lịch sử dài hạn. Khi dịch vụ mới trở nên khả dụng, các phiên bản  “/v1/order/history”sẽ bị bác bỏ. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn kịp thời theo dòng thời gian xác định.

Tham khảo: https://huobiapi.github.io/docs/spot/v1/en/#48

HTX

Tháng 7.2019