Tổng giải thưởng 100.000 USDT dành riêng và chỉ dành riêng cho các đối tác Vietnam

Người dùng được mời bởi những Nhà tiếp thị liên kết Việt Nam có thể chia sẻ tổng giải thưởng dùng thử hợp đồng tương lai trị giá 100.000 USDT bằng cách đăng ký và thực hiện những giao dịch trong thời gian sự kiện trên cơ sở đến trước, phục vụ trước.

 

liên kết đăng ký: https://forms.gle/HrC5ehMeiUVE5nHM8

 

Thời gian diễn ra sự kiện: Ngày 5 tháng 1 năm 2023 - Ngày 12 tháng 1 năm 2023

 

Sự kiện 1: Mỗi người dùng mới có thể nhận phần thưởng dùng thử hợp đồng tương lai trị giá 10 USDT khi hoàn thành những nhiệm vụ sau (Tổng giải thưởng: 30.000 USDT)

1. Đăng ký HTX qua liên kết mời

2. Nạp ít nhất 100 USDT

3. Hoàn thành xác minh KYC C3

4. Thực hiện giao dịch giao ngay hoặc giao dịch hợp tương lai với khối lượng bất kỳ

 

Sự kiện 2: Người dùng đã xác minh KYC C3 có thể giành phần thưởng dùng thử hợp đồng tương lai lên tới 110 USDT bằng cách giao dịch hợp đồng tương lai (Tổng giải thưởng: 70.000 USDT)

 

Lưu ý: Chỉ khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai USDT-M mới tính vào tính toán khối lượng của sự kiện.

Giành phần thưởng dùng thử hợp đồng tương lai trị giá 10 USDT bằng cách đạt khối lượng giao dịch ≥$20.000

Giành phần thưởng dùng thử hợp đồng tương lai trị giá 20 USDT bằng cách đạt khối lượng giao dịch ≥$100.000

Giành phần thưởng dùng thử hợp đồng tương lai trị giá 30 USDT bằng cách đạt khối lượng giao dịch ≥$250.000

Giành phần thưởng dùng thử hợp đồng tương lai trị giá 60 USDT bằng cách đạt khối lượng giao dịch ≥$500.000

 

Phân phối Phần thưởng:

● Phần thưởng sẽ phân phối trong 7 ngày làm việc sau khi kết thúc sự kiện.

● Phần thưởng sẽ phát hành dưới dạng phần thưởng dùng thử hợp đồng tương lai. Phần thưởng dùng thử hợp đồng tương lai có thể sử dụng để khấu trừ hoặc trả phí giao dịch hợp đồng tương lai USDT-M vĩnh cửu và kỳ hạn theo chế độ ký quỹ chéo, bao gồm phí giao dịch, phí funding và lỗ vị thế. Không thể chuyển phần thưởng dùng thử hợp đồng tương lai ra khỏi tài khoản hợp đồng tương lai USDT-M của bạn. Phần thưởng dùng thử chưa sử dụng sẽ bị khấu trừ nếu bạn chuyển tài sản ra khỏi tài khoản USDT-M trước khi sử dụng hết phần thưởng dùng thử.

 

Quy tắc:

● Đăng nhập vào HTX APP ít nhất một lần trong thời gian diễn ra sự kiện.

●Hoạt động này không bị trùng lặp và tách biệt với những sự kiện đang có của HTX dành cho người dùng mới.

● Sản phẩm giao dịch áp dụng: Hợp đồng Tương lai USDT-M

● Khối lượng giao dịch tích lũy = Số lượng mở + Số lượng đóng (hợp đồng tương lai USDT-M đã giao dịch trong thời gian sự kiện)

● Khối lượng giao dịch thực tế không bao gồm những giao dịch sử dụng phần thưởng dùng thử dưới mọi hình thức.

● Phần thưởng từ sự kiện không được tích luỹ. Người dùng sẽ chỉ nhận phần thưởng cao nhất mà họ đủ điều kiện.

● Tất cả người dùng tham gia phải tuân thủ nghiêm ngặt Điều khoản Dịch vụ HTX.

● Không có giới hạn về số lượng người tham gia sự kiện và tổng giải thưởng phần thưởng dùng thử đặt mức 100.000 USDT, sẽ phân phối trên cơ sở đến trước, phục vụ trước.

● Phần thưởng dùng thử hợp đồng tương lai có hiệu lực trong 2 tuần. Phần thưởng chưa sử dụng sẽ không hợp lệ sau thời gian hiệu lực.

● HTX có quyền loại bất kỳ người tham gia vào hoạt động không trung thực hoặc lạm dụng sự kiện, bao gồm đăng ký tài khoản hàng loạt để kiếm thêm phần thưởng và bất kỳ hoạt động khác có liên quan đến mục đích bất hợp pháp, gian lận hoặc gây hại.

● HTX có quyền sửa đổi những điều khoản và điều kiện của sự kiện mà không cần thông báo trước.

● HTX có quyền đưa ra giải thích cuối cùng về sự kiện. Vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng nếu bạn có bất kỳ câu hỏi.

Những người tham gia bị phát hiện có liên quan đến bất kỳ hành vi gian lận, bao gồm nhưng không giới hạn rửa tiền, thao túng nhiều tài khoản và tự giao dịch, sẽ bị loại. HTX có quyền đóng băng các tài khoản đó, tịch thu bất kỳ khoản lợi nhuận gian lận và áp dụng hình phạt khác cho là cần thiết.

 

 

HTX

Ngày 4 tháng 1 năm 2022

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/htx-global

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.