Chia 5.000 USDT tại MUSIC x Cộng đồng HTX Sáng tạo Cuối năm

I. Về sự kiện

Chúng tôi rất vui thông báo về chiến dịch MUSIC x Cộng đồng HTX Sáng tạo Cuối năm(Để tham gia vào ứng dụng di động, bấm vào đây; để tham gia vào trang web, bấm vào đây), mang đến cho bạn cơ hội thể hiện khả năng sáng tạo và giành chia sẻ 4.000 USDT! Hơn thế nữa, bạn có thể chia thêm 1.000 USDT bằng cách đăng lên cộng đồng và thực hiện những giao dịch mua P2P với tổng trị giá ít nhất 100 USDT trong sự kiện. (Lãnh thổ mua P2P: chỉ dành cho Dominica, Hồng Kông, Việt Nam, Malaysia và Nga)

Chiến dịch sáng tạo là nỗ lực hợp tác giữa Cộng đồng HTX và Gala Music, một nền tảng âm nhạc cam kết trao quyền cho nghệ sĩ và người theo dõi họ qua những trải nghiệm, sản phẩm và phần thưởng độc đáo. Token, MUSIC, đóng vai trò là cổng vào vào hệ sinh thái Gala Music. Đảm bảo liên kết những bài đăng của bạn với thẻ token $MUSIC để nhân đôi số điểm của bạn!

II. Quy tắc Tính điểm

1. Loại nội dung

Bạn được khuyến khích tạo nội dung dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm trải nghiệm về tiền kỹ thuật số, tin đồn về tiền kỹ thuật số, tin tức về tiền kỹ thuật số, nội dung theo ngành cụ thể (NFT, DeFi,...) và phân tích giá của coin chính thống và không chính thống.

 

2. Tương tác Tài khoản

1) Đối với mỗi lần hiển thị bài đăng của bạn, bạn sẽ kiếm 1 điểm.

2) Với mỗi thumbs-up và nhận xét về bài đăng của bạn, bạn sẽ kiếm 2 điểm mỗi lần.

3) Bài đăng của bạn sẽ kiếm 5 điểm mỗi lần được chia sẻ trên Twitter.

3. Chất lượng Nội dung (Chỉ nội dung có trên 10 lượt tương tác theo chủ đề này mới đủ điều kiện để đánh giá chất lượng)

Mỗi bài đăng cấp S sẽ nhận 200 điểm, trong khi bài đăng cấp A sẽ nhận 100 điểm. Ngoài điểm thưởng, nội dung chất lượng cao sẽ nâng cao khả năng hiển thị trong ứng dụng! 

Xếp hạng

Hạng 1: 1888 USDT

Hạng 2: 888 USDT

Hạng 3: 288 USDT

Hạng 4-10: 28 USDT mỗi thứ hạng

Hạng 11-20: 18 USDT mỗi thứ hạng

Hạng 21-50: 8 USDT mỗi thứ hạng

Hạng 51-100: 2 USDT mỗi thứ hạng

*Tất cả người dùng đáp ứng những quy tắc hoạt động sẽ chia sẻ 220 USDT (100 người dùng hàng đầu sẽ không đủ điều kiện nhận tổng giải thưởng này).

*Những người sáng tạo đăng bài trong cộng đồng và thực hiện những giao dịch mua P2P với tổng ít nhất 100 USDT trong sự kiện sẽ chia thêm 1.000 USDT!(Lãnh thổ mua P2P: chỉ dành cho Dominica, Hồng Kông, Việt Nam, Malaysia và Nga)

Lưu ý: Vui lòng tham gia sự kiện bằng tài khoản đã hoàn thành xác minh KYC-3. Nếu không, bạn sẽ không thể thu thập phần thưởng.