Người chiến thắng Tuần lễ Giao dịch Cuối tuần của HTX #2: Ghi nhận Phần thưởng Dùng thử Hợp đồng Tương lai 66 USDT

Kính gửi người dùng HTX,

 

Chúng tôi rất vui thông báo ba người chiến thắng may mắn trong Tuần lễ Giao dịch Cuối tuần được tổ chức từ 19:00 (UTC+7) ngày 17 tháng 11 đến 19:00 (UTC+7) ngày 20 tháng 11 năm 2023. Mỗi người chiến thắng sẽ nhận Tiền thưởng Dùng thử Hợp đồng Tương lai 66 USDT.

Người chiến thắng (UID)

Phần thưởng

44XXXX660

Tiền thưởng Dùng thử Hợp đồng Tương lai 66 USDT

17XXXX225

Tiền thưởng Dùng thử Hợp đồng Tương lai 66 USDT

46XXXX154

Tiền thưởng Dùng thử Hợp đồng Tương lai 66 USDT

 

Phân phối Phần thưởng:

1. Người chiến thắng sẽ nhận thông báo trong ứng dụng. Vui lòng đăng nhập vào ứng dụng để kiểm tra tin nhắn.

2. Tiền thưởng dùng thử hợp đồng tương lai sẽ chuyển vào tài khoản của người chiến thắng trong 7 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc. Vui lòng kiểm tra "Phần thưởng của tôi" để biết chi tiết.

3. Vui lòng tìm Tiền thưởng Dùng thử Hợp đồng Tương lai 66 USDT bằng cách điều hướng đến Phần thưởng của tôi> Phiếu và bấm vào Quy đổi. Phần thưởng sẽ chuyển vào tài khoản hợp đồng tương lai USDT-M của bạn.

4. Tiền thưởng dùng thử có hiệu lực trong 14 ngày. Vui lòng quy đổi sớm nhất có thể.

 

Quy tắc Tiền thưởng Dùng thử Hợp đồng Tương lai:

1. Để xem số dư tiền thưởng dùng thử của bạn, hãy truy cập trang giao dịch Hợp đồng Tương lai và bấm vào dấu chấm than "!" sau mục "Khả dụng".

2. Tiền thưởng dùng thử hợp đồng tương lai có thể sử dụng để khấu trừ phí giao dịch hợp đồng tương lai giao nhận và hợp đồng vĩnh cửu ký quỹ bằng USDT ở chế độ ký quỹ chéo, gồm phí giao dịch, phí funding và lỗ vị thế. Mỗi phần thưởng dùng thử và tài sản người dùng có thể chi trả 50% chi phí giao dịch.

1) Khi vị thế người dùng rơi vào trạng thái vốn chủ sở hữu âm, tiền thưởng dùng thử trước hết sẽ sử dụng để bù những khoản lỗ của lệnh gọi ký quỹ. Khi người dùng không có bất kỳ tài sản trong tài khoản USDT-M của họ, tất cả phí giao dịch sẽ chi trả và khấu trừ bằng tiền thưởng dùng thử.

2) Trong trường hợp tiền gốc hoặc tiền thưởng dùng thử không đủ để trả 50% chi phí giao dịch, phần còn lại sẽ sử dụng để trả chi phí còn lại.

3. Không thể rút tiền thưởng dùng thử, nhưng thu nhập từ những giao dịch thực hiện bằng tiền thưởng dùng thử có thể rút. Vui lòng lưu ý rằng tiền thưởng dùng thử sẽ bị xóa khi rút tài sản ra khỏi tài khoản hợp đồng tương lai.

4. Những giao dịch thực hiện với tiền thưởng dùng thử không đủ điều kiện để giảm phí giao dịch.

5. Khi người dùng đã mở một hoặc nhiều vị thế và số dư tiền thưởng dùng thử chiếm hơn 60% số tiền khả dụng, tiền thưởng dùng thử chỉ có thể sử dụng trong các lệnh hợp đồng tương lai có hướng giống với vị thế ròng hiện tại hoặc đơn lệnh chờ ròng. 1) Về vị thế ròng: Ấn định giá trị dương cho các lệnh long và giá trị âm cho các lệnh short. Vị thế ròng là long nếu các vị thế kết hợp có giá trị dương và short nếu các vị thế kết hợp có giá trị âm. 2) Khi có cả vị trí mở và đơn lệnh chờ, cần phải kết hợp ký quỹ của vị thế và đơn lệnh chờ. Nếu tổng dương, thì vị thế ròng là long; nếu tổng âm, thì vị thế ròng là short.

 

HTX

Ngày 23 tháng 11 năm 2023

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Đăng ký Tài khoản HTX để nhận Phần thưởng Đặc biệt!

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Discord:

https://discord.gg/htx-global

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.