Quy tắc Sử dụng Huy hiệu

Huy hiệu là một loại trung gian trao đổi trên Ứng dụng HTX. Người dùng có thể sử dụng huy hiệu để tham gia rút thăm may mắn và quy đổi phần thưởng

>> Cách để nhận huy hiệu

 • Người dùng có thể nhận huy hiệu qua giao dịch giao ngay và hợp đồng tương lai, Giao dịch Bot, đăng ký hàng ngày và những hoạt động khác như PrimeBox, MegaTrade, và CandyDrop.

>> Cách xem và sử dụng huy hiệu

 • Giải thưởng thu được từ Trung tâm Huy hiệu được chuyển vào Phần thưởng của tôi. Bạn có thể xem chi tiết những giải thưởng của bạn trong Phần thưởng của tôi.
 • Huy hiệu có thể sử dụng để tham gia rút thăm may mắn và quy đổi phần thưởng trong Trung tâm Huy hiệu.
 • Những huy hiệu chỉ có giá trị trong thời gian sự kiện mà chúng nhận, và những huy hiệu không sử dụng sẽ hết hạn và bị xóa khi kết thúc sự kiện.

>> Điều khoản & Điều kiện

 • Chỉ có thể nhận và sử dụng huy hiệu trên HTX.
 • Không tính khối lượng giao dịch liên quan đến sử dụng thẻ tích điểm để trừ phí
 • Không tính khối lượng giao dịch liên quan đến sử dụng phiếu hoàn tiền
 • Không tính khối lượng giao dịch phí âm của maker.
 • Khối lượng giao dịch gồm mua và bán trên tất cả cặp giao dịch khả dụng, nhưng không gồm những cặp giao dịch phí 0 đồng.
 • Do yêu cầu tuân thủ địa phương, người dùng từ những quốc gia và lãnh thổ sau không đủ điều kiện để nhận hoặc sử dụng huy hiệu: Trung Quốc Đại lục, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Cuba, Iran, Triều Tiên, Sudan, Syria, Singapore và Venezuela.
 • Người dùng bị phát hiện có liên quan đến bất kỳ hành vi gian lận, bao gồm nhưng không giới hạn ở rửa tiền, thao túng nhiều tài khoản và giao dịch nội gián, sẽ bị tước quyền nhận hoặc sử dụng huy hiệu. HTX có quyền đóng băng những tài khoản gian lận, tịch thu bất kỳ khoản thu nhập gian lận và áp dụng hình phạt đối với những người dùng này.
 • HTX có quyền đưa ra giải thích cuối cùng về tất cả các phương diện của Huy hiệu.
 • HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi, thay đổi hoặc hủy bỏ chiến dịch bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/htx-global

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.