Hoạt động niêm yết CSPR –Gửi tiền để chia sẻ 20K USDT, Stake để nhận thêm nhiều phần thưởng

Người dùng thân mến,

HTX sẽ sớm triển khai hoạt động gửi tiền cho CSPR vào ngày 11 tháng 5, tổng giải thưởng lên đến 20.000 USDT.

Hoạt động I. Gửi CSPR để chia sẻ 20.000 USDT

Vòng 1: từ 17:00, ngày 11 tháng 5 đến 10:00, ngày 12 tháng 5 (UTC+7)

Vòng 2: từ 17:00, ngày 12 tháng 5 đến 10:00, ngày 19 tháng 5 (UTC+7)

Quy tắc:

1. Trong vòng 1, người dùng gửi CSPR vào nền tảng HTX sẽ chia sẻ tổng cộng 10.000 USDT theo khối lượng tiền gửi ròng (khối lượng tiền gửi ròng = khối lượng gửi - khối lượng rút). Số tiền gửi ròng âm sẽ không được xác minh là khoản tiền gửi đủ điều kiện.

Logic tính toán:

Tỷ lệ tiền gửi ròng = Khối lượng tiền gửi ròng cá nhân / Tổng khối lượng tiền gửi ròng * 100%

USDT có thể nhận được = Tỷ lệ tiền gửi ròng * 10000

2. Trong vòng 2, người dùng gửi CSPR vào nền tảng HTX sẽ chia sẻ tổng cộng 10.000 USDT theo khối lượng tiền gửi ròng (khối lượng tiền gửi ròng = khối lượng gửi - khối lượng rút). Số tiền gửi ròng âm sẽ không được xác minh là tiền gửi đủ điều kiện.

Logic tính toán:

Tỷ lệ tiền gửi ròng = Khối lượng tiền gửi ròng cá nhân / Tổng khối lượng tiền gửi ròng * 100%

USDT có thể nhận được = Tỷ lệ tiền gửi ròng * 10000

3. Mỗi người dùng cá nhân có thể giành được tối đa 500 USDT. Bên cạnh đó, việc tham gia 2 vòng của chiến dịch là có thể chấp nhận được.

4. Khối lượng tiền gửi ròng của tài khoản phụ sẽ được ghi có vào tài khoản mẹ.

5. Phần thưởng sẽ được gửi đến tài khoản Exchange của người dùng trong vòng 7 ngày sau khi hoạt động kết thúc.

Hoạt động II. Stake với APY lên đến 3%

Thời gian ra mắt: 19:00, ngày 18 tháng 5 (UTC+7)

Thời gian ra mắt: Linh hoạt (Kết hợp hàng ngày và đổi trả bất kỳ lúc nào)

APY: Ước tính 3%

Phân phối phần thưởng: Phần thưởng hàng ngày sẽ được tự động gửi bằng CSPR vào tài khoản Earnings của người dùng để tính lãi kép.

Nhấp vào đây để Stake: https://www.huobi.com/en-us/financial/earnings

Lưu ý:

1. Giao dịch tài sản kỹ thuật số mới niêm yết có rủi ro cao hơn do biến động giá lớn. Trước khi giao dịch, vui lòng hiểu đầy đủ về tất cả các rủi ro và thận trọng với các quyết định của chính mình.

2. Thông báo của HTX và các thông tin khác không được coi là lời khuyên đầu tư. HTX sẽ không chịu bất kỳ tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp nào phát sinh từ việc phụ thuộc vào những thông tin đó. HTX không chịu trách nhiệm đảm bảo, bồi thường, v.v. cho giao dịch hoặc Stake.

HTX

Ngày 11 tháng 5 năm 2021

 

Giao dịch khi đang di chuyển với ứng dụng giao dịch tiền điện tử di động của HTX

Nhấp vào đây để tải xuống cho iOS hoặc Android

Tìm chúng tôi trên

Twitter:https://twitter.com/huobiglobalvn

Facebook:https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram:https://www.instagram.com/htxglobalofficial/

Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium:https://htxofficial.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

https://t.me/htxglobalofficial

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.