ETP là gì?

Sản phẩm Giao dịch Hoán đổi (ETP) giống như một sản phẩm ETF có đòn bẩy trong các thị trường truyền thống, theo dõi một số mức tăng và giảm nhất định của mỗi loại tài sản nhất định mỗi ngày. Người dùng không cần phải trả tiền thế chấp tài sản để đạt được hiệu quả của giao dịch đòn bẩy đối với tài sản cơ sở và sản phẩm không có ngày đáo hạn và cũng không có rủi ro bị thanh lý, nhưng có rủi ro là giá trị ròng sẽ gần bằng không. Bạn có thể xác định bội số của sản phẩm và hướng của sản phẩm dài hoặc ngắn, bằng tên của ETP.

Ví dụ.

BTC * 3: Là Long BTC 3x. Khi giá của tài sản cơ sở tăng 1%, giá trị ròng của tài sản sẽ tăng 3%.

BTC * (- 3): Short BTC 3x. Khi tài sản cơ bản giảm 1%, giá trị ròng của tài sản sẽ tăng 3%.

BTC * (- 1): Short BTC là 1x. Khi tài sản cơ bản giảm 1%, giá trị ròng của tài sản tăng 1%.

Yêu cầu xác thực danh tính:

Do luật pháp và quy định địa phương, các quốc gia và khu vực sau đây tạm thời không thể giao dịch các sản phẩm ETP, bao gồm Belarus, Myanmar, Congo, Cuba, Canada, Trung Quốc, Hồng Kông, Iran, Iraq, Bờ Biển Ngà, Nhật Bản, Liberia, Triều Tiên, Sudan, Tây ban nha,Syria, Hoa Kỳ và Zimbabwe.

  1. Cơ chế định giá ETP

Tính toán giá trị ròng:

Giá trị ròng = vị thế trong rổ * giá tài sản cơ bản + khoản vay trong rổ

Vị thế = số lượng tài sản cơ bản mà mỗi ETP nắm giữ

Khoản vay trong giỏ = số lượng tiền cho vay mà mỗi ETP nắm giữ

Ví dụ: BTC * 3, nếu vị thế rổ là 3BTC, giá tài sản cơ bản là 100U và tiền đi vay trong rổ sẽ là -200U, thì giá trị ròng = (3 *100) -200 = 100U

  1. Tính toán đòn bẩy thực tế của một ETP

Tỷ lệ đòn bẩy ETP = vị trí rổ * giá tài sản cơ bản / giá trị ròng

Ví dụ: BTC * 3, nếu vị thế rổ là 3BTC, giá tài sản cơ bản là 100U và tiền tệ đi vay trong rổ là -200U, thì giá trị ròng = 3 * 100-200 = 100U

Đòn bẩy thực tế của ETP = 3 *  100/100 = 3

  1. Cơ chế điều chỉnh vị thế của ETP

ETP được chia thành hai loại: Điều chỉnh Vị thế Thường xuyên và Điều chỉnh Vị thế Cụ thể. Điều chỉnh Vị thế Thường xuyên có nghĩa là nền tảng sẽ cân bằng lại vị thế vào một thời điểm cố định hàng ngày để đảm bảo rằng ETP ở mức đòn bẩy đã thỏa thuận mỗi ngày. Điều chỉnh vị thế cụ thể đề cập đến việc điều chỉnh tạm thời khi đòn bẩy thực tế của ETP vượt quá một mức nhất định trong một ngày và sau khi điều chỉnh, đòn bẩy ở mức bội số đã thỏa thuận từ trước .

Quy trình tái định vị cụ thể như sau:

Giả sử rằng mỗi BTC * 3 đại diện cho 3 BTC và -20.000USDT, khi giá của BTC là 10.000USDT, giá trị thực của BTC * 3 là 10.000USDT (3 * 10.000USDT-20.000USDT). Trên thực tế, vị thế của mỗi BTC * 3 là 3 * 10.000USDT. Do đó, đòn bẩy của nó là 30.000USDT / 10.000USDT = 3 lần. Khi giá BTC tăng lên 11.000USDT, giá trị ròng của BTC * 3 trở thành 13.000USDT và mỗi vị trí BTC * 3 trở thành 3 * 11.000USDT, có nghĩa là đòn bẩy là 33.000USDT / 13.000USDT = 2,54 lần, tức là thấp hơn 3 lần so với đòn bẩy mục tiêu, vì vậy bạn cần mua BTC để đạt được đòn bẩy gấp 3 lần.

Vị thế cần mua là:

vị thế mục tiêu-vị thế hiện tại = 3 * 13,000USDT-33,000USDT = 6,000USDT, số BTC đã mua là 6,000 / 11,000 = 0,54BTC. 

  1. Cơ chế đăng ký và đổi thưởng của ETP

Hỗ trợ đăng ký và quy đổi của ETP cũng như chi phí đăng ký và quy đổi được trả lại dựa trên kết quả giao dịch thực tế của các tài sản cơ bản. Nó có các đặc điểm về thời gian không chắc chắn và không chắc chắn về chi phí. Bạn nên tham gia đổi thưởng một cách cẩn thận.

Đăng ký và đổi ETP yêu cầu thanh toán phí đăng ký hoặc phí đổi. Phí đăng ký được tính dựa trên tỷ lệ đăng ký, số lượng đăng ký và chi phí đăng ký; Phí quy đổi được tính dựa trên tỷ lệ quy đổi, số lượng quy đổi và chi phí quy đổi.

Đó là:

Phí đăng ký = tỷ lệ đăng ký * số lượng đăng ký * chi phí đăng ký

Phí quy đổi = Tỷ lệ phí quy đổi * Số lượng quy đổi * Chi phí quy đổi

  1. Giới hạn nắm giữ

Loại

Số lượng nắm giữ tối đa

EOS*3

2000

EOS*(-3)

2000

BSV*3

2000

BSV*(-3)

1300

LINK*3

1500

LINK*(-3)

1500

UNI*2

400

UNI*(-2)

1000

DOT*2

1000

DOT*(-2)

1000

ETH*3

17000

ETH*(-3)

2000

ETH*(-1)

4000

BTC*3

5000

BTC*(-3)

5000

BTC*(-1)

5000

 

Tức là, nếu số lượng cần mua (đăng ký) + số lượng nắm giữ hiện tại > số lượng nắm giữ tối đa, người dùng sẽ không thể mua (đăng ký) thêm.

  1. Giới hạn giá đặt lệnh với giá trị ròng
  • Giá đặt lệnh không được cao hơn 5% giá trị ròng
  • Giá đặt lệnh không được thấp hơn 5% giá trị ròng

Ghi chú:

  • Giao dịch bằng ETP đi kèm với rủi ro cao do biến động giá lớn. Vui lòng nắm giữ một cách thận trọng.
  • HTX sẽ tự động điều chỉnh việc nắm giữ ETP tối đa theo tỷ lệ rủi ro thị trường.

Cảnh báo rủi ro: Có khả năng NAV của ETP có thể trở thành 0 hoặc sản phẩm sẽ bị loại bỏ do rủi ro thị trường vốn có, phí cao, trượt giá, chạy trước thuật toán cân bằng lại và bất kỳ rủi ro tiềm ẩn liên quan đến ETP.