Chiến lược Trao đổi sản phẩm giao dịch (ETP)

Giới thiệu về ETP

Chiến lược Trao đổi sản phẩm giao dịch (ETP - Exchange Traded Products) là một sản phẩm đòn bẩy giúp nhân lãi hoặc lỗ bằng cách nhân đôi Long hoặc Short tài sản kỹ thuật số. Ví dụ: cứ mỗi BTC tăng 1%, giá trị tài sản ròng (net asset value) của BTC * 3 tăng 3% và giá trị tài sản ròng (net asset value) của BTC * (- 3) giảm 3%, giá trị tài sản ròng của BTC * (- 1) giảm 1%. Không giống như giao dịch ký quỹ hoặc giao dịch kỳ hạn, người dùng không cần tài sản đảm bảo và không có rủi ro khi thanh lý, tuy nhiên sản phẩm có biên độ dao động lớn nên cần lưu ý rủi ro.

 

3 ý chính về ETP

  1. So với tài sản cơ bản, ETP có thể tăng gấp ba lần lợi nhuận.

Đằng sau mỗi sản phẩm ETP là hàng loạt các vị thế  ký quỹ của HTX. Ví dụ: BTC * 3 tương ứng với Long 3 lần BTC, ETP sử dụng ký quỹ để Long BTC 3 lần; khi người dùng mua 1 BTC * 3 / USDT, hệ thống sẽ tương ứng với 3 lần tài sản BTC / USDT của các vị thế ký quỹ, để đạt được lợi nhuận gấp 3 lần trong mỗi lần.

  1. Phí quản lý chỉ bằng 36% lãi ký quỹ

Phí quản lý mỗi ngày đối với các sản phẩm ETP chỉ là 0,035% và phí giao dịch phù hợp với phí chuyển khoản giao ngay.

  1. Hệ thống tự động điều chỉnh vị thế, không có rủi ro bị thanh lý

Thông qua việc điều chỉnh vị thế hàng ngày, hệ thống sẽ tăng lợi nhuận và giảm lỗ trên các vị trí tương ứng với ETP để đảm bảo rằng các vị thế tài sản BTC cơ bản tương ứng với người dùng BTC * 3 luôn ở mức đòn bẩy gấp 3 lần.

Đọc thêm:

Các sản phẩm ETP hoạt động như thế nào trong các điều kiện thị trường khác nhau? Sau đây là các ví dụ:

  1. Tăng mức lãi lỗ

Lấy BTC làm ví dụ, nếu BTC tăng 5%, thì BTC * 3 sẽ tạo ra lợi nhuận 15%. Chi tiết vui lòng tham khảo bảng sau:

 

% BTC tăng giảm

Giá trị ròng của

BTC * 3 tăng và giảm

Giá trị ròng của

BTC*(-3) tăng và giảm

Giá trị ròng của

BTC*(-1) tăng và giảm

10.00%

30.00%

-30.00%

-10.00%

5.00%

15.00%

-15.00%

-5.00%

-5.00%

-15.00%

15.00%

5.00%

-10.00%

-30.00%

30.00%

10.00%

 

  1. Thị trường đơn phương, mở rộng biên độ lợi nhuận và giảm phần thua lỗ

Lấy BTC làm ví dụ, giả sử rằng BTC tăng 5% mỗi ngày, mức tăng tích lũy [1] sau 3 ngày là 15,76%, mức tăng tích lũy của BTC * 3 là 52,09%, mức giảm tích lũy của BTC * (- 3) là -38,59%, BTC * (- 1) Mức giảm tích lũy là -14,26%. Chi tiết vui lòng tham khảo bảng dưới đây:

 

BTC tăng và giảm

Giá trị ròng của

BTC*3 BTC tăng và giảm

Giá trị ròng của

BTC*(-3) tăng và giảm

Giá trị ròng của

BTC*(-1) tăng và giảm

Ngày đầu tiên

5%

15%

-15%

-5%

Ngày thứ nhì

5%

15%

-15%

-5%

Ngày thứ ba

5%

15%

-15%

-5%

Thay đổi tích lũy

15.76%

52.09%

-38.59%

-14.26%

 

  1. Biến động thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro

Trong một thị trường biến động mạnh như Crypto, nếu mức tăng và giảm của BTC trong vòng 4 ngày là 5%, -5%, 5% và -5%, thì mức tăng và giảm tích lũy là -0,5% [2], mức tăng và giảm tích lũy giá trị ròng của BTC * 3 là -4,45% [3], cao hơn -0,5% * 3 = -1,5%. Do đó, trong thị trường đầy biến động, các sản phẩm ETP có thể gây ra những tổn thất tiềm ẩn.

 

BTC tăng và giảm

Giá trị ròng của

BTC*3 BTC tăng và giảm

Giá trị ròng của

BTC*(-3) tăng và giảm

Giá trị ròng của

BTC*(-1) tăng và giảm

Ngày đầu tiên

5%

15%

-15%

-5%

Ngày thứ nhì

-5%

-15%

15%

5%

Ngày thứ ba

5%

15%

-15%

-5%

Ngày thứ tư

-5%

-15%

15%

5%

Thay đổi tích lũy

-0.50%

-4.45%

-4.45%

0.50%

 

[1] Mức tăng và giảm tích lũy của BTC = 105% ^ 3-1 = 15,76%

[2] Trong thị trường biến động, mức tăng và giảm tích lũy của BTC = 105% * 95% * 105% * 95% -1 = -0,50%

[3] Trong thị trường biến động, mức tăng và giảm tích lũy giá trị ròng của BTC * 3 = 115% * 85% * 115% * 85% -1 = -4,45%

 

Lưu ý: Người dùng API bắt đầu giao dịch ETP lần đầu bắt buộc phải trả lời các câu hỏi trên trang web hoặc ứng dụng di động trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch ETP nào

 

Cảnh báo rủi ro: Có khả năng NAV của ETP có thể trở thành 0 hoặc sản phẩm sẽ bị loại bỏ do rủi ro thị trường vốn có, phí cao, trượt giá, chạy trước thuật toán cân bằng lại và bất kỳ rủi ro tiềm ẩn liên quan đến ETP.

 

Giao dịch ngay>>

 

Để có thêm tài liệu về ETP, vui lòng nhấp vào các link bên dưới:

ETP là gì

Tiết lộ phí ETP

Sự khác biệt giữa ETP, ký quỹ và hợp đồng tương lai

Hướng dẫn API

 

Yêu cầu xác thực danh tính:

Do luật pháp và quy định địa phương, các quốc gia và khu vực sau đây tạm thời không thể giao dịch các sản phẩm ETP, bao gồm Belarus, Myanmar, Congo, Cuba, Canada, Trung Quốc, Hồng Kông, Iran, Iraq, Bờ Biển Ngà, Nhật Bản, Liberia, Triều Tiên, Sudan, Syria và Hoa Kỳ Zimbabwe,Tây Ban.