HTX hủy niêm yết DAT và STK vào 30/11/2021

DAT/BTC
--
--
STK/BTC
--
--

Người dùng thân mến,

Trong nỗ lực phát triển ngành công nghiệp blockchain và bảo vệ quyền lợi người dùng của chúng tôi, HTX sẽ đóng giao dịch (DAT) và STK Token (STK) và hủy niêm yết 2 token này lúc 15:00, 30/11/2021 (UTC+7). Việc hủy niêm yết DAT và STK được thực hiện dựa vào mục 17 trong Các quy tắc quản trị token của HTX.

Lưu ý:

  1. Khi hủy niêm yết, HTX sẽ không chấp nhận các khoản nạp DAT hoặc STK, tuy nhiên, người dùng có thể rút DAT hoặc STK đã có trên sàn.
  2. Vui lòng đóng các lệnh mở DAT hoặc STK trước thời hạn. 
  3. Bất kỳ lệnh mở DAT hoặc STK nào sẽ được đóng tự động tại thời điểm hủy niêm yết và các tài sản tương ứng sẽ được gửi vào tài khoản Exchange của bạn. 
  4. Nếu bạn không tìm thấy số dư DAT hoặc STK, vui lòng nhấp “hiển thị số dư nhỏ” cho tài khoản Exchange của bạn.

Cảm ơn bạn đã thông cảm và ủng hộ.

HTX

23 tháng 11, 2021

 

Tải ứng dụng của chúng tôi: Nhấp vào đây để tải ứng dụng cho iOS hoặc Android

Tìm chúng tôi trên:

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalofficial/

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficial

https://t.me/HTX_Chineseofficial

https://t.me/HTXFutures_en

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi, chỉnh sửa hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.