Chiến thắng Mỗi tuần! 10.000 USDT được Phân phối Hàng tuần cho cả Người theo dõi và Người giao dịch chính

HTX đã giới thiệu sự kiện "Chiến thắng Hàng tuần" cho copy trading, phân phối tổng giải thưởng 10.000 USDT cho nhà giao dịch và người theo dõi mỗi tuần. Nó nhằm mục đích khuyến khích nhiều chuyên gia giao dịch hơn phát huy thế mạnh của họ, và mời nhiều người theo dõi hơn để kiếm thêm thu nhập qua copy trading. Đến và thu thập phần thưởng của bạn ngay!

 

>>Ứng dụng

>>Trang web

  

 

 

Thời gian Sự kiện:2024/05/20-2024/06/02(UTC+8) 

 

Sự kiện 1: Tổng giải thưởng cho Nhà giao dịch chính: 4.000 USDT Hàng tuần

 1. Phần thưởng Hoạt động Hàng tuần:

Những nhà giao dịch chính đáp ứng những điều kiện "Giao dịch Dẫn đầu trong 3 Ngày Trở lên và Số lượng Giao dịch Dẫn đầu ≥10" và "Ký quỹ Trung bình trên mỗi Giao dịch >10 USDT" mỗi tuần, sẽ chia đều 2.000 USDT.

Nhà giao dịch mới: Đối với những nhà giao dịch chính lần đầu đáp ứng những tiêu chí trên, phần thưởng sẽ được gấp đôi. >> Đăng ký trở thành nhà giao dịch và kiếm tới 25% lợi nhuận được chia sẻ

 

 1. Phần thưởng Thu nhập Hàng tuần:

Những nhà giao dịch chính có tổng thu nhập trong tuần của người theo dõi dương sẽ chia sẻ 2.000 USDT theo tỷ lệ trong tổng thu nhập của người theo dõi họ.

*Tổng thu nhập là tổng thu nhập của người theo dõi, bao gồm cả lãi và lỗ.

 

Sự kiện 2: Tổng giải thưởng cho Người theo dõi: 6.000 USDT Hàng tuần

 1. Phần thưởng Nạp tiền Hàng tuần:

Những người theo dõi nạp tiền ròng >100 USDT vào tài khoản copy trading của họ trong tuần và theo dõi ít nhất hai giao dịch sẽ chia đều 2.000 USDT.

Người theo dõi mới: Đối với những người theo dõi lần đầu đáp ứng những tiêu chí trên, phần thưởng sẽ được gấp đôi.

*Số tiền nạp ròng = số tiền nạp - số tiền rút

 

 1. Phần thưởng Giao dịch Hàng tuần:

Những người theo dõi có khối lượng copy trading trong tuần vượt quá 10.000 USDT sẽ chia sẻ 4.000 USDT theo tỷ lệ khối lượng giao dịch được sao chép của họ.

 

 

 

Điều khoản & Điều kiện:

 1. Người dùng cần bấm vào Đăng ký ngay để tham gia sự kiện.
 2. Tài khoản phụ không thể sử dụng để tham gia vào sự kiện này. Vui lòng tham gia bằng tài khoản chính của bạn.
 3. Thời gian thu thập dữ liệu hàng tuần là từ 23:01 Thứ Hai đến 22:59 Chủ Nhật (UTC+7) và đăng ký bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian này sẽ giúp bạn đủ điều kiện tham gia sự kiện trao thưởng của tuần đó;
 4. Phần thưởng cho sự kiện mỗi tuần sẽ được tính vào tuần tiếp theo và phân phối trong 7-10 ngày làm việc;
 5. Phần thưởng sẽ được phân phối dưới dạng tiền thưởng dùng thử copy trading trực tiếp đến tài khoản Copy Trading của người chiến thắng. Bất kỳ rút tiền nào từ tài khoản Copy Trading của bạn sẽ dẫn đến việc mất tiền thưởng dùng thử.
 6. HTX có quyền loại bất kỳ người tham gia vào hoạt động không trung thực hoặc lạm dụng sự kiện, bao gồm đăng ký tài khoản hàng loạt để kiếm thêm phần thưởng và bất kỳ hoạt động khác có liên quan đến mục đích bất hợp pháp, gian lận hoặc gây hại.
 7. HTX có quyền sửa đổi những điều khoản của sự kiện mà không cần thông báo trước. HTX có quyền đưa ra giải thích cuối cùng về sự kiện này.