Cạnh tranh 200.000 USDT tại HTX Futures Bonanza

Kính gửi người dùng HTX,

Để chào mừng Giáng sinh và năm mới sắp tới, HTX Futures rất vui ra mắt Futures Bonanza, bao gồm bốn sự kiện và tổng giải thưởng trị giá đáng kinh ngạc 200.000 USDT. Giải phóng năng lực giao dịch của bạn trong chiến dịch của chúng tôi và làm cho mùa lễ hội thực sự đáng nhớ.

 

Thời gian Sự kiện: 15:00 (UTC+7) ngày 14 tháng 12 năm 2023 - 23:00 (UTC+7) ngày 3 tháng 1 năm 2024

Làm thế nào để Tham gia: Bấm vào nút Đăng ký ngay bên dưới để tham gia bốn sự kiện tại HTX Futures Bonanza.

 

  

 

Sự kiện 1: Nạp và Giao dịch để Giành tới 3.000 USDT

Chỉ cần nạp tiền vào tài khoản hợp đồng tương lai của bạn, thực hiện giao dịch hợp đồng tương lai trong thời gian sự kiện và bạn sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. (Đối với người dùng mới, phần thưởng sẽ nhân lên 50%.)

Yêu cầu 1: Nạp ròng tích lũy trong tài khoản USDT-M trong thời gian sự kiện (X)

Yêu cầu 2: Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai USDT-M tích lũy trong thời gian sự kiện (Y)

Tiền thưởng Dùng thử cho Người dùng Hiện tại Đủ điều kiện

Tiền thưởng Dùng thử cho Người dùng Mới Đủ điều kiện

X ≥ 1.000 USDT

Y > 1.000 USDT

10 USDT

15 USDT

X ≥ 5.000 USDT

Y ≥ 10.000 USDT

20 USDT

30 USDT

X ≥ 10.000 USDT

Y ≥ 500.000 USDT

100 USDT

150 USDT

X ≥ 30.000 USDT

Y ≥ 800.000 USDT

200 USDT

300 USDT

X ≥ 50.000 USDT

Y ≥ 1.500.000 USDT

400 USDT

600 USDT

X ≥ 100.000 USDT

Y ≥ 4.000.000 USDT

1.000 USDT

1.500 USDT

X ≥ 300.000 USDT

Y ≥ 8.000.000 USDT

2.000 USDT

3.000 USDT

 

Điều khoản & Điều kiện:

 • Bằng cách đáp ứng những yêu cầu tương tự của sự kiện, người dùng mới sẽ nhận 150% tiền thưởng dùng thử mà người dùng hiện tại có thể nhận.
 • Người dùng không thể giành phần thưởng từ sự kiện này và bằng cách hoàn thành đồng thời những nhiệm vụ giao dịch cho người mới bắt đầu hợp đồng tương lai.
 • Nếu người dùng tham gia vào sự kiện này và đồng thời đăng ký nhiệm vụ giao dịch dành cho người mới bắt đầu hợp đồng tương lai, phần thưởng sẽ phân phối dựa trên số tiền cao nhất mà người tham gia có thể nhận.
 • Sau khi đăng ký thành công, chỉ số tiền đã nạp và giao dịch thực hiện trong thời gian sự kiện mới có thể sử dụng để tính phần thưởng. Không tính khoản nạp và giao dịch thực hiện ngoài thời gian diễn ra sự kiện.
 • Trong thời gian sự kiện, người dùng cần đáp ứng yêu cầu về tiền nạp ròng trong tài khoản USDT-M và khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai USDT-M để đủ điều kiện nhận phần thưởng tương ứng.
 • Số tiền nạp ròng = Tổng tài sản nạp vào tài khoản hợp đồng tương lai USDT-M - Tổng tài sản rút từ tài khoản hợp đồng tương lai USDT-M trong thời gian sự kiện
 • Phần thưởng từ sự kiện không được tích luỹ. Người dùng sẽ chỉ nhận phần thưởng cao nhất mà họ đủ điều kiện.

 

 

Sự kiện 2: Nhận lấy tới 1 BTC tại Thử thách Giao dịch Hợp đồng Tương lai

Trong sự kiện này, những người tham gia thực hiện hoặc sao chép giao dịch của hợp đồng tương lai ký quỹ USDT vĩnh cửu theo chế độ ký quỹ chéo hoặc ký quỹ biệt lập sẽ có cơ hội giành 1 BTC hoặc chia sẻ tiền thưởng dùng thử lớn. Để đủ điều kiện nhận những phần thưởng này, bạn cần đáp ứng những yêu cầu về khối lượng giao dịch tích lũy sau (bao gồm copy trading):

Xếp hạng

Khối lượng Giao dịch Tích lũy (USDT)

Phần thưởng (USDT)

1

≥ 100.000.000

1 BTC

2

≥ 50.000.000

10.000 USDT

3

≥ 20.000.000

5.000 USDT

4-10

≥ 5.000.000

1.000 USDT/người chiến thắng

10+

≥ 1.000.000

200 USDT/người chiến thắng

≥ 500.000

80 USDT/người chiến thắng

≥ 100.000

20 USDT/người chiến thắng

≥ 10.000

2 USDT/người chiến thắng

*Người tham gia phải đáp ứng những yêu cầu về cả xếp hạng và khối lượng giao dịch để giành phần thưởng. Ví dụ: nếu người tham gia đạt một khối lượng giao dịch tích lũy 5.000.000 USDT nhưng xếp hạng ngoài top 10, họ sẽ đủ điều kiện nhận một phần thưởng 200 USDT.

 

 

Sự kiện 3: Chia 80.000 USDT tại Tuần lễ Copy Trading

Những người tham gia, dù là nhà giao dịch chính hay người theo dõi, sẽ giành nhiều phần thưởng chỉ bằng cách dẫn đầu hoặc theo dõi những giao dịch hợp đồng tương lai trên HTX Copy Trading. Theo dõi những nhà giao dịch hàng đầu và nắm bắt nhiều cơ hội thị trường hơn. 

TRUY CẬP>>

 

Nếu bạn là người theo dõi:

 

Nhiệm vụ 1: Tham gia copy trading để nhận 10 USDT

Trong sự kiện này, những người mới tham gia copy trading sẽ nhận một tiền thưởng dùng thử 10 USDT bằng cách nạp ít nhất 100 USDT vào tài khoản Copy Trading của họ và thực hiện giao dịch sao chép đầu tiên với số tiền bất kỳ. 2.000 người đủ điều kiện đầu tiên sẽ nhận thưởng. Đến trước, phục vụ trước!

 

Nhiệm vụ 2: Hoàn thành nhiệm vụ copy trading để chia sẻ 35.000 USDT

Trong thời gian sự kiện, người theo dõi sẽ đủ điều kiện nhận phần thưởng nếu đạt bất kỳ yêu cầu nào sau đây. Phần thưởng có thể tích lũy qua việc đáp ứng nhiều yêu cầu. Xem bên dưới để biết chi tiết:

 

Yêu cầu

Tiền thưởng Dùng thử Hợp đồng Tương lai

Người chiến thắng

Ký quỹ tích lũy cho copy trading ≥ 1.000 USDT

10 USDT

1.000 người đầu tiên đủ điều kiện

Lợi nhuận ròng tích lũy cho copy trading ≥ 1.000 USDT

30 USDT

500 người đầu tiên đủ điều kiện

Khối lượng copy trading tích lũy ≥ 100.000 USDT

50 USDT

200 người đầu tiên đủ điều kiện

 

 

Nếu bạn là nhà giao dịch chính:

 

Nhiệm vụ 1: Thực hiện giao dịch dẫn đầu đầu tiên của bạn và kiếm tới 100 USDT

Trong sự kiện này, những nhà giao dịch chính mới được phê duyệt có cơ hội nhận một airdrop ngẫu nhiên, tiền thưởng dùng thử từ 10 đến 100 USDT bằng cách hoàn thành giao dịch hàng đầu đầu tiên của bạn với số tiền bất kỳ. Không có yêu cầu về số lượng người theo dõi của bạn. Phần thưởng sẽ trao cho 500 nhà giao dịch đủ điều kiện đầu tiên. Đến trước, phục vụ trước!

>>Trở thành nhà giao dịch chính ngay để kiếm 25% lợi nhuận chia sẻ

 

Nhiệm vụ 2: Mở khóa tổng giải thưởng bằng những giao dịch dẫn đầu hàng ngày

Trong thời gian sự kiện, nhà giao dịch chính thực hiện giao dịch sao chép với khối lượng giao dịch ≥ 1.000 USDT trong một ngày sẽ coi là đã đăng ký thành công. Sau đó bạn sẽ đủ điều kiện để chia sẻ tổng giải thưởng, với tiền thưởng phân bổ đều cho những người tham gia đủ điều kiện. Bạn càng đăng ký nhiều ngày, tiền thưởng của bạn sẽ càng cao!

Ngày Đăng ký

Tổng Tiền thưởng Dùng thử

Phần thưởng Cơ bản/Người chiến thắng

3-5 ngày

2.000 USDT

10 USDT

6-9 ngày

4.000 USDT

30 USDT

10 ngày hoặc trở lên

8.000 USDT

50 USDT

*Đối với mỗi cấp bậc yêu cầu, tổng phần thưởng sẽ chia đều cho những người tham gia đáp ứng tiêu chí. Nếu số tiền thưởng chia sẻ cho mỗi người đủ điều kiện thấp hơn phần thưởng cơ bản, thì phần thưởng cơ bản sẽ được trao thay thế.

 

Điều khoản & Điều kiện:

 • Người dùng chỉ có thể tham gia Sự kiện 3 với vai trò là người theo dõi hoặc nhà giao dịch chính.
 • Để đảm bảo đăng ký thành công cho sự kiện này, người theo dõi và nhà giao dịch phải bấm vào nút Đăng ký ngay trên trang sự kiện này.
 • Phần thưởng sẽ chuyển vào tài khoản Copy Trading của người chiến thắng dưới dạng tiền thưởng dùng thử. Bất kỳ rút tiền từ tài khoản của bạn sẽ dẫn đến mất tiền thưởng dùng thử.

 

 

Sự kiện 4: Giới thiệu Bạn bè

Mời ngay>>

 

Quy tắc Sự kiện:

Giới thiệu bạn bè để hoàn thành những giao dịch hợp đồng tương lai, và bạn sẽ vừa nhận phần thưởng từ sự kiện này vừa kiếm 30% chiết khấu hoa hồng trọn đời dựa trên phí giao dịch của những người được mời. Phần thưởng của bạn có thể tích lũy khi có thêm nhiều người được mời hoàn thành khối lượng giao dịch.

Khối lượng Giao dịch Tích lũy của Người được mời (USDT)

Phần thưởng cho Người mời (USDT)

Phần thưởng cho Người được mời Đủ điều kiện (USDT)

≥ 100.000

30

30

≥ 50.000

15

15

≥ 20.000

10

10

≥ 1.000

5

5

 

Điều khoản & Điều kiện:

 • Sự kiện này chỉ dành cho người dùng thông thường.
 • Mỗi người được mời đạt một khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai tích lũy ≥ 1.000 USDT trong sự kiện sẽ coi là người giới thiệu hợp lệ và khối lượng của họ sẽ tính vào khối lượng giao dịch tích lũy của người được mời. Đối với những người được mời không đáp ứng yêu cầu khối lượng, khối lượng của họ sẽ không tính vào khối lượng tích lũy.

 

 

Phân phối Phần thưởng:

 • Phần thưởng sẽ phân phối trong 14 ngày làm việc dưới dạng tiền thưởng dùng thử hợp đồng tương lai sau khi kết thúc sự kiện.
 • Vui lòng đảm bảo tài sản đã nạp vẫn còn trong tài khoản hợp đồng tương lai USDT-M của bạn cho đến khi tiền thưởng dùng thử được phát hành.
 • Phần thưởng dùng thử hợp đồng tương lai có thể sử dụng để giảm chi phí giao dịch đối với hợp đồng tương lai ký quỹ chéo USDT-M kỳ hạn và vĩnh cửu, bao gồm phí giao dịch, phí funding và lỗ vị thế. Phần thưởng dùng thử hợp đồng tương lai không thể chuyển ra khỏi tài khoản hợp đồng tương lai của bạn. Nếu bạn chuyển tài sản của bạn ra khỏi tài khoản USDT-M, phần thưởng dùng thử sẽ không còn hiệu lực.

 

Lưu ý về Futures Bonanza:

 • Để tham gia Bonanza, bạn chỉ cần bấm vào nút Đăng ký ngay trên trang này một lần. Không cần phải đăng ký riêng cho từng sự kiện.
 • Khối lượng giao dịch hiệu quả không gồm phần thưởng dùng thử dưới mọi hình thức.
 • Khối lượng giao dịch của những giao dịch dùng tiền thưởng dùng thử hợp đồng tương lai, phí giao dịch 0 đồng hoặc giao dịch có mức phí âm không tính vào khối lượng tính toán cho sự kiện này.
 • Số lượng nạp chỉ đề cập đến khoản nạp on chain hoặc tiền pháp định và không gồm chuyển khoản tài sản trong tài khoản Huobi Global của bạn. Số lượng nạp có hiệu lực là số tiền được nạp vào Tài khoản USDT-M của bạn.
 • Tài khoản phụ không thể sử dụng để tham gia vào sự kiện này. Vui lòng tham gia bằng tài khoản chính của bạn.
 • Market maker không đủ điều kiện để tham gia sự kiện.
 • Tất cả người dùng tham gia phải tuân thủ nghiêm ngặt Điều khoản Dịch vụ HTX.
 • HTX có quyền loại bất kỳ người tham gia vào hoạt động không trung thực hoặc lạm dụng sự kiện, bao gồm đăng ký tài khoản hàng loạt để kiếm thêm phần thưởng và bất kỳ hoạt động khác có liên quan đến mục đích bất hợp pháp, gian lận hoặc gây hại.
 • HTX có quyền sửa đổi những điều khoản của sự kiện mà không cần thông báo trước.
 • HTX có quyền đưa ra giải thích cuối cùng về sự kiện. Vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng nếu bạn có bất kỳ câu hỏi.

 

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Đăng ký Tài khoản HTX để nhận Phần thưởng Đặc biệt!

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://x.com/htx_global

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/htxglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://htxofficial.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Discord:

https://discord.gg/htx-global

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.