HTX Ưu đãi Hoàn trả 1 bps USDD cho Những Giao dịch Hợp đồng Tương lai USDT-M Vĩnh cửu Tăng của Market Makers

BTC Hoán đổi/USDT
--
--
ETH Hoán đổi/USDT
--
--
XRP Hoán đổi/USDT
--
--

Kính gửi Market Makers của HTX,

Giờ đây, bạn có thể nhận thêm hoàn trả USDD từ những giao dịch tăng của bạn trong hợp đồng tương lai USDT-M vĩnh cửu!

Bạn được hưởng hoàn trả lên tới 1,0 bps sau khi bạn có giao dịch tăng với trọng số 5.000.000 USDT trong hợp đồng tương lai USDT-M vĩnh cửu của bạn!

Giao dịch nhiều hơn để kiếm nhiều hoàn trả hơn!

 

Người tham gia đủ điều kiện: market makers của HTX

 

Thời gian sự kiện: 23:00 (UTC+7) ngày 31 tháng 12 năm 2022 - 23:00 (UTC+7) ngày 31 tháng 3 năm 2023

Giai đoạn

Thời gian

Ngày thanh toán hoàn trả

Giai đoạn 1

Ngày 1 tháng 1 - Ngày 31 tháng 1 năm 2023 (UTC +8)

Ngày 9 tháng 2 năm 2023

Giai đoạn 2

Ngày 1 tháng 2 - Ngày 28 tháng 2 năm 2023 (UTC +8)

Ngày 9 tháng 3 năm 2023

Giai đoạn 3

Ngày 1 tháng 3 - Ngày 31 tháng 3 năm 2023 (UTC +8)

Ngày 11 tháng 4 năm 2023

 

 

Những loại hợp đồng tương lai USDT-M vĩnh cửu có thể áp dụng:

Nhóm

Loại

Yếu tố Trọng số

Nhóm A

BTC, ETH, XRP

1,0

Nhóm B

BCH, LTC, MATIC, ADA, AVAX, SOL, ATOM, DOT, LINK, ETC, DOGE

3,2

Nhóm C

HT, TRX

8,0

Nhóm D

Những loại USDT-M vĩnh cửu khác

1,4

 

Quy tắc Hoàn trả:

Trong công thức tính khối lượng trọng số, chúng tôi sử dụng Vol để biểu thị khối lượng giao dịch có trọng số của hợp đồng tương lai USDT-M vĩnh cửu, R_Vol cho khối lượng giao dịch thực, X cho khối lượng tham gia tối thiểu, Y cho Vol tháng cơ sở (của 2 tháng liền trước đó, tháng có khối lượng cao hơn là tháng cơ sở), Z cho Vol gia tăng tiêu chuẩn.

Trong mỗi giai đoạn, Vol - Y - Z = M. Người tham gia đủ điều kiện nhận hoàn trả khi M ≥ 0.

Khối lượng gia tăng thực tế = R_Vol từng giai đoạn - R_Vol tháng cơ sở

Hoàn trả = Khối lượng gia tăng thực * Mức phí maker

Cấp

Tiêu chí tham gia

R_Vol cao hơn trong 2 tháng liền kề trước đó lần lượt là ≥ X

Y (Vol tháng cơ sở)

Z (Vol gia tăng tiêu chuẩn)

Mức phí Maker

Cấp S

X = 50.000.000 USDT

 

Tối đa [VolT-1, VolT-2 ]
T là giai đoạn sự kiện hiện tại

25.000.000 USDT

0,1 bps

Cấp 1

X = 4.000.000 USDT

7.000.000 USDT

0,5 bps

Cấp 2

X = 1.000.000 USDT

5.000.000 USDT

1,0 bps

 

Ví dụ:

Giả sử rằng bạn là market maker cấp 1 có hiệu suất giao dịch hợp đồng tương lai USDT-M vĩnh cửu vào tháng 11 năm 2022, tháng 12 năm 2022 và tháng 1 năm 2023 như sau:

Tháng

R_Vol

Vol

Tháng 11 năm 2022

8.000.000 USDT

10.000.000 USDT

Tháng 12 năm 2022

3.800.000 USDT

5.000.000 USDT

Tháng 1 năm 2023

15.000.000 USDT

20.000.000 USDT

Vì R_Vol tháng 11 của bạn = 8.000.000 USDT > 4.000.000 USDT, nên bạn đủ điều kiện tham gia sự kiện hoàn trả cho market maker vào tháng 1 năm 2023.

Vol tháng 11 (10.000.000 USDT) cao hơn giữa Vol tháng 11 và Vol tháng 12, do đó, tháng cơ sở là tháng 11 và Y = 10.000.000 USDT.

M = Vol - Y - Z = Vol tháng 1 - Vol tháng 11 - Z

= 20.000.000 USDT - 10.000.000 USDT - 7.000.000 USDT = 3.000.000 USDT > 0. Do đó, bạn đủ điều kiện nhận hoàn trả.

Khối lượng gia tăng thực = R_Vol tháng 1 - R_Vol tháng 11

=15.000.000 USDT - 8.000.000 USDT

= 7.000.000 USDT

Phí hoàn trả = 7.000.000 USDT * 0,5bps

= 350 USDT

Bạn sẽ nhận tương đương tài sản USDD.

 

Lưu ý quan trọng:

  • 1 bps = 0,01%
  • Sự kiện chỉ dành cho những market maker của HTX. Tất cả market maker đủ điều kiện đều có thể tham gia mà không cần đăng ký.
  • Tài khoản phụ không đủ điều kiện để tham gia độc lập. Khối lượng giao dịch từ tài khoản phụ sẽ tính vào tài khoản chính.
  • Tất cả phần thưởng sẽ chuyển vào tài khoản giao ngay của bạn trong 10 ngày làm việc sau khi kết thúc sự kiện. Vui lòng liên hệ với nngười quản lý tài khoản của bạn để được hỗ trợ nếu bạn chưa nhận phần thưởng trong 10 ngày làm việc.
  • HTX sẽ xem xét kỹ và loại bất kỳ người tham gia có bất kỳ dấu hiệu của hành vi gian lận, như lạm phát khối lượng giao dịch gây hại, đăng ký hàng loạt tài khoản giả, giao dịch rửa và khớp lệnh.
  • HTX có quyền đưa ra giải thích cuối cùng về sự kiện này.
  • HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi, thay đổi hoặc hủy bỏ sự kiện này vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo.

 

HTX

Ngày 22 tháng 12 năm 2022

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/htx-global

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.