Thông báo về Việc Hack Tài khoản Dịch vụ Khách hàng Discord

Kính gửi người dùng HTX,

Vui lòng lưu ý rằng tài khoản dịch vụ khách hàng Discord Sulo_HB#9423 của chúng tôi đã bị hack. Để đảm bảo an toàn cho tài sản của bạn, vui lòng không tin tin nhắn hoặc bấm vào liên kết được gửi từ tài khoản này. Chúng tôi đã xóa tất cả tin nhắn đã gửi từ tài khoản bị tấn công và xóa khỏi tất cả nhóm.

 

HTX

Ngày 1 tháng 5 năm 2023

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Đăng ký Tài khoản HTX để nhận Phần thưởng tới 5.672 USDT!

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/htx-global

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.