Về Chuyển đổi và Nâng cấp Thủ công những Phiên bản Giao dịch Ký quỹ Mới và Cũ

Kính gửi người dùng HTX,

Chúng tôi rất vui chia sẻ rằng hệ thống giao dịch ký quỹ mới trên HTX đã hoạt động an toàn trong gần 80 ngày và đã nhận sự chấp nhận và ủng hộ rất lớn từ những người dùng quan trọng của chúng tôi. Để nâng cao hiệu suất của những sản phẩm ký quỹ, đội ngũ Ký quỹ đã lên kế hoạch gỡ bỏ phiên bản giao dịch ký quỹ cũ. Thời gian dự kiến ​​ngừng phiên bản cũ sẽ vào lúc 15:00 (UTC+7) ngày 14 tháng 7 năm 2023, đánh dấu chuyển đổi hoàn toàn từ phiên bản ký quỹ cũ sang phiên bản ký quỹ mới.

Vì hệ thống ký quỹ mới sử dụng khung quản lý rủi ro hoàn toàn mới nên sử dụng phiên bản ký quỹ cũ có thể giảm tỷ lệ rủi ro hoặc rủi ro thanh lý. Chúng tôi khuyến nghị những người dùng vẫn còn tài sản trong hệ thống ký quỹ cũ nên tiến hành nâng cấp thủ công trên trang web của chúng tôi. Không hoàn thành nâng cấp trước ngày được chỉ định sẽ dẫn đến nâng cấp bắt buộc và mọi tổn thất phát sinh sẽ do người dùng tự chịu.

 

Đây là cách bạn có thể nâng cấp thủ công lên phiên bản giao dịch ký quỹ mới:

1. Truy cập trang giao dịch ký quỹ trên Máy tính Cá nhân của bạn.

2. Bấm vào Ký quỹ mới phía bên phải của Hướng dẫn cho Người mới bắt đầu.

 

HTX

Ngày 4 tháng 7 năm 2023

 

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Đăng ký Tài khoản HTX để nhận Phần thưởng Đặc biệt!

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/htx-global

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.