Mở rộng chương trình "Mời bạn bè": Hoàn trả hoa hồng không giới hạn

Khách hàng và đối tác thân mến,

Để tăng cường ưu đãi cho các đối tác tham gia chương trình “Mời bạn bè” và phát triển dấu ấn toàn cầu của HTX, HTX đã tăng tỷ lệ chiết khấu hoa hồng giao ngay và giới hạn chiết khấu hoa hồng tương lai cho những người dùng mời bạn bè của họ tham gia HTX. Người dùng hiện có thể đăng ký hoàn tiền không giới hạn nếu đáp ứng các yêu cầu sau!

I. Áp dụng

Thời gian áp dụng: 07:00 (UTC+7) ngày 29 tháng 3 năm 2022 - 22:59 (UTC+7) ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đăng ký theo mẫu: http://huobi-global.mikecrm.com/nGNTO23

II. Các quy tắc chiết khấu cho đối tác

Các đối tác hiện có thể được hưởng chiết khấu hoa hồng giao ngay và chiết khấu hoa hồng tương lai (bao gồm hợp đồng tương lai ký quỹ coin, hoán đổi ký quỹ Coin và hoán đổi ký quỹ USDT) khi họ mời người dùng mới cho HTX.

Cấp độ 

Các điều kiện cho Đối tác & Tiêu chí Đánh giá Hàng quý 

 (được áp dụng đồng thời cả hai)

Tỷ lệ chiết khấu hoa hồng giao ngay

Tỷ lệ chiết khấu hoa hồng giao ngay

Thời gian áp dụng chiết khấu

(Các hình bên dưới đề cập đến khối lượng giao dịch kết hợp của giao dịch giao ngay, hợp đồng ký quỹ coin và hợp đồng ký quỹ USDT)

Cấp độ 1

 

Áp dụng cho tất cả người dùng được mời và người dùng mới đăng ký trong ba tháng qua, với điều kiện ít nhất 10 người trong số đó đã giao dịch giao ngay/hợp đồng tương lai.

 

40%

 

50%

 

Mãi mãi

Khối lượng giao dịch tích lũy giai đoạn hiện tại của những người được mời mới đã đạt 1 triệu đô la trong ba tháng qua.

Cấp độ 2

 

Áp dụng cho tất cả người dùng được mời và người dùng mới đăng ký trong ba tháng qua, với điều kiện ít nhất 50 người trong số đó đã giao dịch giao ngay/hợp đồng tương lai.

 

 

45%

 

 

60%

 

 

Mãi mãi

Khối lượng giao dịch tích lũy giai đoạn hiện tại của những người được mời mới đã đạt 4 triệu đô la trong ba tháng qua.

Cấp độ 3

 

Áp dụng cho tất cả người dùng được mời và người dùng mới đăng ký trong ba tháng qua, với điều kiện có tổng số ít nhất 500 người dùng và ít nhất 80 người dùng trong số đó đã giao dịch giao dịch/hợp đồng tương lai.

 

 

 

50%

 

 

 

60%

 

 

 

 

Mãi mãi

Khối lượng giao dịch tích lũy giai đoạn hiện tại của những người được mời mới đã đạt 10 triệu đô la trong ba tháng qua.

1. Người dùng đã đăng ký và đã đóng tài khoản HTX của họ và được mời đăng ký lại sẽ được coi là không hợp lệ và không có được cấp khoản chiết khấu trả hoa hồng nào.

2. Hạn chế: Nếu những người được mời giao dịch với mức phí đặc biệt hoặc ưu đãi, thì sẽ không được cung cấp các khoản chiết khấu giao ngay hoặc tương lai nào. Mỗi người được mời có thể tự do giao dịch với bất kỳ mức phí nào họ chọn.

3. Tỷ lệ chiết khấu hoa hồng: Vui lòng xem biểu đồ bên trên để biết các quy tắc đối tác chiết khấu cho các đối tác. Tỷ lệ chiết khấu hoa hồng cho giao dịch giao ngay là 40%, 45% và 50%, và ở mức 50% và 60% cho giao dịch tương lai.

4. Cơ sở chiết khấu hoa hồng: Khoản chiết khấu hoa hồng dựa trên phí giao dịch ròng của người được mời, không bao gồm phí giao dịch âm của họ với tư cách là Nhà tạo lập thị trường.

5. Thời gian đủ điều kiện chiết khấu hoa hồng: Không có ngày hết hạn. Đối với giao dịch giao ngay, thời gian đủ điều kiện bắt đầu từ ngày mở tài khoản của mỗi người được mời. Đối với giao dịch tương lai, thời gian đủ điều kiện bắt đầu từ thời điểm mỗi người được mời kích hoạt ít nhất ba sản phẩm phái sinh.

6. Đánh giá hàng quý: Việc đánh giá sẽ được thực hiện hàng quý theo các tiêu chí trong bảng trên. Đánh giá tích hợp sẽ được thực hiện để xếp hạng lại các cấp độ cho từng đối tác và khoản chiết khấu hoa hồng thu được từ những người được mời sau khi xếp hạng lại cũng sẽ được áp dụng theo quyền lợi của cấp độ mới. Các khoản chiết khấu thu được từ những người được mời đã được mời và đăng ký sẽ không bị ảnh hưởng. Một số hướng dẫn quan trọng như sau:

a. Đối với các đối tác cấp 1, nguồn lực sẽ được xem xét trong quá trình đánh giá hàng quý.

b. Ngay cả khi các đối tác đáp ứng tất cả các yêu cầu trên trong quá trình đánh giá hàng quý, HTX có toàn quyền quyết định việc trao quyền chiết khấu dựa trên việc điều tra, tập trung vào số lượng người dùng và nhà giao dịch đã đăng ký mới.

7. Quy tắc kiểm soát rủi ro: Các khoản chiết khấu phí giao dịch vi phạm các quy tắc kiểm soát rủi ro (bao gồm nhưng không giới hạn các vi phạm như người dùng cũ giả danh người dùng mới được mời) sẽ bị mất. Các khoản chiết khấu bị mất do kiểm soát rủi ro sẽ không được tính trong việc đánh giá đối tác.

Xin lưu ý: Đối với những người được mời đến từ Belarus, Cộng hòa Dân chủ Congo, Nhật Bản, Hàn Quốc, Cuba, Iraq, Iran, Trung Quốc Đại lục, Hồng Kông (Trung Quốc), Macao (Trung Quốc), Triều Tiên, Sudan, Syria, Hoa Kỳ và các vùng lãnh thổ của nó (American Samoa, Guam, Quần đảo Bắc Mariana, Puerto Rico và Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ) và Zimbabwe, các quy tắc chiết khấu vẫn không thay đổi: https://www.huobi.com/support/en-us/detail/900005164043

Ⅲ. Quy tắc ứng xử và nghĩa vụ của đối tác

1. Các đối tác cần xây dựng và quảng bá chương trình giới thiệu thường xuyên thông qua nỗ lực của chính họ. HTX sẽ đánh giá định kỳ số lượng người dùng mới và khối lượng giao dịch của từng đối tác hàng quý. Các tiêu chuẩn và điều kiện được trình bày trong bảng trên. Đối tác nào không đủ tiêu chuẩn và điều kiện sẽ bị hạ cấp độ; sau một thời điểm nhất định, họ sẽ bị loại bỏ tư cách đối tác.

2. Các đối tác phải tuân thủ các quy tắc sử dụng thương hiệu của HTX và báo cáo trước cho bộ phận kinh doanh đối tác của HTX. Họ không được sử dụng thương hiệu của HTX mà không được phép. Báo cáo trước không có nghĩa là HTX sẽ cung cấp xác nhận tín dụng cho các hành động của đối tác.

3. Các đối tác phải tuân thủ các hạn chế đối với các hoạt động và quảng cáo nhất định khi quảng bá chương trình giới thiệu. Các đối tác bị cấm xuất bản thông tin sai lệch và thông tin giá cả có thể làm gián đoạn thị trường.

4. Các đối tác lần đầu tiên vi phạm quy tắc ứng xử trên sẽ bị cảnh cáo. Vi phạm nhiều lần sẽ bị loại.

 

Ⅳ. Phương pháp áp dụng

1. Đăng ký biểu mẫu: Người dùng có thể nhấp vào biểu mẫu bên dưới, điền các thông tin cần thiết và gửi.

Tiếng Anh (biểu mẫu MikeCRM): http://huobi-global.mikecrm.com/nGNTO23

2. Đăng ký email: người dùng có thể gửi email đăng ký đến [email protected] để đăng ký. Nội dung email phải bao gồm HTX UID, quốc gia và khu vực kinh doanh, nền tảng nguồn lực riêng, kế hoạch kinh doanh ngắn gọn, phần giới thiệu bản thân, WeChat cá nhân hoặc số điện thoại di động và các thông tin liên quan khác.

3. Đại diện của HTX sẽ liên hệ với những người dùng đã được chấp nhận thành công làm đối tác kênh trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày gửi đơn đăng ký. Đại diện của HTX sẽ liên hệ với người dùng thông qua thông tin liên hệ được cung cấp trong đơn đăng ký.

HTX sẽ tiếp tục đặt người dùng lên hàng đầu và nỗ lực thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp blockchain. Cảm ơn bạn đã ủng hộ lâu dài và chúng tôi hoan nghênh những nhận xét và đề xuất trong tương lai của bạn!

HTX có quyền giải thích cuối cùng đối với các quy tắc nói trên. Các quy tắc đối tác có thể thay đổi bởi HTX vào từng thời điểm. Tất cả các quy tắc có thể thay đổi theo thông báo chính thức của HTX.

 

HTX

Ngày 30 tháng 3 năm 2022