Nhắc nhở Rủi ro khi Rút Tài sản Tiền kỹ thuật số

Kính gửi người dùng HTX,

Rút tiền liên quan đến chuyển tài sản và được coi là một hành động rủi ro. Do đó, trước khi tiến hành rút, chúng tôi khuyên bạn nên đọc kỹ nhắc nhở rủi ro để hiểu toàn bộ những rủi ro tiềm ẩn về rút tiền. Bạn nên lưu ý đến những yếu tố rủi ro khác nhau liên quan đến rút tiền và đánh giá mức độ nhận thức rủi ro, khả năng xác định rủi ro và chấp nhận rủi ro của bản thân trước khi quyết định sử dụng dịch vụ. Vui lòng thận trọng và đưa ra quyết định sáng suốt khi chấp nhận dịch vụ.

Sau khi bạn xác nhận nhắc nhở rủi ro, coi như bạn đã đọc kỹ và hiểu toàn bộ nội dung của nó, bạn tự nguyện chấp nhận dịch vụ rút tiền của HTX. Bất kỳ tổn thất phát sinh từ rút tiền sẽ do bạn tự chịu trách nhiệm và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào.

HTX đưa ra những thông báo và tuyên bố rủi ro như sau:

  • Thay đổi quyền sở hữu tài sản: Sau khi tài sản được rút sang nền tảng hoặc địa chỉ khác, quyền sở hữu những tài sản này sẽ chuyển cho cá nhân hoặc nền tảng được liên kết với địa chỉ rút tiền.
  • Không thể khôi phục tài sản: Sau khi hoàn thành rút tiền, nền tảng không thể hỗ trợ bạn khôi phục tài sản đã rút.
  • Mất tài sản do rút tiền vào những nền tảng không đáng tin cậy: Hãy thận trọng với dẫn dụ từ những người khác, vì rút tiền vào những nền tảng không đáng tin cậy như đĩa quỹ bất hợp pháp hoặc mô hình MLM (mô hình Ponzi và kim tự tháp) có thể dẫn đến mất vĩnh viễn tài sản của bạn khỏi nền tảng này.
  • Rút tiền do bị lừa đảo: Nếu người dùng bị cám dỗ bởi hoạt động chênh lệch giá, airdrop hoặc những đề nghị hấp dẫn khác để rút tài sản của họ sang nền tảng cờ bạc, gian lận hoặc bất hợp pháp, thì họ có thể bị mất tài sản.
  • Mất tài sản do không đủ khả năng thanh toán nợ: Khi người dùng cho người khác vay bằng cách rút tiền về địa chỉ của người đó, họ sẽ đối mặt với rủi ro không được trả nợ, có khả năng dẫn đến mất tài sản.
  • Rủi ro rửa tiền: Người dùng có thể được ủy thác hoặc dụ dỗ bởi người khác nhằm tạo điều kiện rút tiền sau khi mua tài sản tiền kỹ thuật số, vô tình tham gia vào hành vi rửa tiền. Điều này có thể dẫn đến vô tình hỗ trợ những hoạt động tội phạm và có khả năng phải chịu hậu quả pháp lý.
  • Sai địa chỉ rút tiền: Người dùng có thể nhầm lẫn điền địa chỉ rút tiền không chính xác, dẫn đến mất tài sản kỹ thuật số của họ.
  • Rủi ro liên quan đến ICO: Đầu tư vào huy động vốn từ cộng đồng ICO mang rủi ro cao. Người dùng nên thận trọng và không rút tiền trực tiếp vào địa chỉ huy động vốn từ cộng đồng ICO, vì điều này có thể dẫn đến mất tài sản kỹ thuật số do chiến dịch huy động vốn từ cộng đồng.
  • Rủi ro do những yếu tố không kiểm soát: Những rủi ro này bao gồm nhưng không giới hạn ở những sự kiện bất khả kháng không thể tránh và không thể khắc phục, có thể bao gồm chiến tranh, khủng hoảng thị trường tài chính, thiên tai, những sự kiện chính trị lớn, tấn công bởi hacker, bùng phát virus máy tính và bất kỳ yếu tố nào khác điều đó có thể dẫn đến mất mát trong quá trình rút tiền kỹ thuật số. Người dùng phải chịu mọi tổn thất do những rủi ro bất khả kháng hoặc ngẫu nhiên.
  • Bất kỳ tổn thất do lỗi người dùng: Những lỗi này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, tổn thất do lỗi ra quyết định, thao tác không đúng, quên mật khẩu hoặc rò rỉ, mật khẩu bị người khác bẻ khóa, xâm nhập vào hệ thống máy tính cá nhân người dùng bởi bên thứ ba, và hành động độc hại hoặc không đúng đắn của người khác khi làm đại lý giao dịch.

Lưu ý: Nhắc nhở rủi ro không bao gồm tất cả rủi ro có thể xảy ra liên quan đến rút tiền. Người dùng nên tìm hiểu kỹ những chính sách và quy định liên quan, đọc kỹ quy tắc của nền tảng và đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro của họ dựa trên điều kiện cá nhân trước khi tiến hành rút tiền qua HTX.

Bạn hiểu và cam kết rằng bạn đã đọc kỹ nhắc nhở rủi ro, hiểu tất cả rủi ro đề cập ở trên và tự nguyện chịu mọi mất mát có thể xảy ra.

Xin hãy cảnh giác trước những rủi ro.

 

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Đăng ký Tài khoản HTX để nhận Phần thưởng Đặc biệt!

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/htx-global

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.