Chính sách Giao dịch HTX OTC

Chính sách Giao dịch HTX OTC

Quy tắc chung:

1. Chính sách này sẽ có hiệu lực kể từ ngày ban hành và sẽ sửa đổi hoặc cải tiến theo thời gian. Những quy tắc mới được sửa đổi hoặc cải tiến sẽ có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

2. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách này và/hoặc những quy tắc được sửa đổi hoặc cải tiến, vui lòng ngừng sử dụng các dịch vụ OTC của HTX ngay lập tức.

3. Nếu bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ, bạn được coi là hoàn toàn hiểu và chấp nhận Chính sách cũng như những quy tắc được sửa đổi hoặc cải tiến theo thời gian và tự nguyện ràng buộc bởi chúng.

 

Hướng dẫn cho Người mua:

Sau khi đơn lệnh được tạo, Người mua nên:

1. Hoàn thành thanh toán trong thời gian chỉ định trong đơn lệnh, sau đó bấm vào “Tôi đã thanh toán”.

2. Sử dụng phương thức thanh toán có tên chủ sở hữu tài khoản phù hợp với tên đăng ký của bạn trên HTX và hoàn thành thanh toán theo thời gian thực dựa trên số tiền và tài khoản nhận chỉ định trong đơn lệnh.

3. Nếu Người mua chọn phương thức thanh toán không theo thời gian thực thì phải được sự đồng ý trước từ Người bán.

 

Hướng dẫn cho Người bán:

Sau khi đơn lệnh được tạo, Người bán nên:

1. Cung cấp tài khoản nhận được xác minh bởi nền tảng.

2. Giải phóng tài sản kỹ thuật số trong thời gian chỉ định trong đơn lệnh sau khi nhận được toàn bộ thanh toán từ Người mua.

3. Người bán không được yêu cầu Người mua/Dịch vụ khách hàng hủy đơn lệnh khi chưa có sự đồng ý từ Người mua.

4. Người Bán không được tranh chấp về giá của đơn lệnh đã tạo khi chưa có sự đồng ý từ Người Mua.

 

Lưu ý: Những phương thức thanh toán phi thời gian bao gồm các tùy chọn như chuyển khoản Alipay sang thẻ ngân hàng, chuyển khoản WeChat sang thẻ ngân hàng và chuyển khoản một lần cho những đơn lệnh vượt quá 50.000 CNY được thực hiện từ 17:00 đến 09:00. Vui lòng lưu ý rằng những phương thức thanh toán phi thời gian thực cụ thể có thể điều chỉnh khi hoạt động kinh doanh của từng kênh thanh toán phát triển.

Tất cả người dùng phải tuân thủ các nguyên tắc chống rửa tiền (AML):

1. Người dùng phải tuân thủ Nguyên tắc Người dùng về Chống rửa tiền và Chống Tài trợ Khủng bố trên Nền tảng HTX OTC và thực hiện những nghĩa vụ liên quan tương ứng.

2. Người dùng nên tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu của Nền tảng để xác minh tên thật của danh tính và tài khoản người dùng để đảm bảo rằng những tài khoản liên quan hiển thị trên nền tảng được đăng ký hợp pháp và chỉ sử dụng bởi chính người dùng.

3. Khi kích hoạt cảnh báo AML của nền tảng, người dùng nên tích cực hợp tác với Nền tảng trong quá trình xác minh tiếp theo và hỗ trợ cung cấp bằng chứng kiểm soát rủi ro liên quan (Những biện pháp cụ thể tùy thuộc vào đánh giá kiểm soát rủi ro của Nền tảng tại thời điểm đó).

Hành vi giao dịch bất thường của Người mua

Biện pháp

1. Người mua hủy đơn lệnh sau khi đã tạo. Hoặc đơn lệnh tự động bị hủy do thanh toán không được thực hiện trong thời hạn sau khi đơn lệnh được tạo.

Nếu Người mua thực hiện hành vi tương tự 4 lần trong cùng một ngày, hệ thống sẽ cấm Người mua mua trong ngày hôm đó. Nếu Người mua thực hiện hành vi tương tự 4 lần trong 2 ngày liên tiếp, hệ thống sẽ tiếp tục vô hiệu hóa một số tính năng của tài khoản Người mua.

2. Người mua bấm vào "Tôi đã thanh toán" khi chưa thanh toán.

Người bán có quyền yêu cầu hủy đơn lệnh. Nếu Người mua bị khiếu nại hai lần trong cùng một ngày, hệ thống sẽ vô hiệu hóa một số tính năng của tài khoản Người mua. Nếu số tiền khiếu nại vượt quá 50.000 CNY (tương đương) trong một giao dịch, hệ thống sẽ trực tiếp vô hiệu hóa tài khoản Người mua trong 48 giờ.

3. Người Mua bấm “Khiếu nại” mà không cần lý do trước khi thực hiện thanh toán khi Người Bán không vi phạm bất kỳ quy định nào.

Người bán có quyền yêu cầu hủy đơn lệnh. Nếu Người mua bị khiếu nại hai lần trong cùng một ngày, hệ thống sẽ vô hiệu hóa một số tính năng tài khoản của Người mua.

4. Người mua sử dụng phương thức thanh toán không hiển thị trên trang chi tiết đơn lệnh của Người bán.

Người bán có quyền hủy đơn đặt lệnh sau khi hoàn tiền. Trong khi tài sản kỹ thuật số được hoàn trả cho Người bán, Người mua sẽ chịu rủi ro khi chuyển khoản sai.

5. Người mua bấm vào "Tôi đã thanh toán" khi chưa thanh toán và sau đó thực hiện thanh toán.

Người bán có quyền tiếp tục giao dịch hoặc hủy đơn lệnh sau khi hoàn tiền.
1) Nếu Người bán chọn hoàn thành giao dịch, họ sẽ giải phóng tài sản kỹ thuật số trong 10 phút sau khi nhận được toàn bộ thanh toán.
2) Nếu Người bán chọn hủy đơn lệnh, họ sẽ hoàn tiền trong 2 giờ sau khi khiếu nại về đơn lệnh, trong khi tài sản kỹ thuật số sẽ được hoàn trả cho Người bán.

6. Người mua sử dụng tài khoản thanh toán không khớp với tên thật từ tài khoản HTX của họ.

Người bán có quyền từ chối giao dịch. Người bán sẽ hoàn tiền trong 48 giờ sau khi nhận được thanh toán từ Người mua, trong khi tài sản kỹ thuật số sẽ hoàn trả cho Người bán. Thanh toán thực hiện bằng tài khoản công ty là thanh toán không dùng tên thật cho dù tên của pháp nhân có nhất quán với tên thật của chủ sở hữu tài khoản hay không. Nếu Người mua bị khiếu nại hai lần trong cùng một ngày do thanh toán không bằng tên thật, hệ thống sẽ vô hiệu hóa một số tính năng tài khoản của Người mua.

7. Thanh toán thực hiện trong thời gian quy định trong đơn lệnh, nhưng đơn lệnh đã bị hủy.
1) Người mua đã thanh toán đầy đủ nhưng đơn lệnh bị Người mua hủy hoặc hệ thống tự động hủy do quá thời gian chờ.
2) Người mua đã hoàn thành một phần thanh toán, nhưng đơn lệnh bị Người mua hủy hoặc hệ thống tự động hủy do quá thời gian chờ.

Nếu đơn lệnh bị Người mua hủy hoặc hệ thống tự động hủy do hết thời gian, Người bán có quyền hoàn thành giao dịch hoặc hủy đơn lệnh sau khi hoàn tiền.

1) Nếu Người bán chọn hoàn thành giao dịch:
a. Nếu Người bán là người dùng thông thường, đơn lệnh sẽ được nền tảng mở lại. Người bán sẽ giải phóng tài sản kỹ thuật số trong 10 phút sau khi đơn lệnh được mở lại.
b. Nếu Người bán là nhà quảng cáo và số tiền đơn lệnh là ≤50.000 CNY, họ sẽ chọn "Mở lại Đơn lệnh và Giải phóng" để hoàn thành giải phóng tài sản; nếu số tiền đơn lệnh >50.000 CNY, họ sẽ hoàn thành giải phóng tài sản trong 10 phút sau khi mở lại đơn lệnh.

2) Nếu Người bán chọn hủy đơn lệnh, họ sẽ hoàn tiền trong 60 phút sau khi nhận yêu cầu của Người mua hoặc Nền tảng. Tài sản kỹ thuật số sẽ được hoàn trả cho Người bán.

8. Trong trường hợp thanh toán nhiều lần, Người mua bấm vào "Tôi đã thanh toán" trước khi hoàn thành tất cả lần chuyển khoản, sau đó tiếp tục hoàn thành thanh toán.

1) Nếu Người mua liên lạc trước với người bán và Người bán cho phép hành động đó, Người bán sẽ tiến hành hoàn thành đơn lệnh.
2) Nếu Người mua không nhận được sự đồng ý trước từ Người bán, Người bán có quyền tiếp tục giao dịch hoặc hủy lệnh sau khi hoàn tiền.
a. Nếu Người bán chọn tiếp tục giao dịch, họ sẽ giải phóng tài sản kỹ thuật số trong 10 phút sau khi nhận toàn bộ thanh toán.
b. Nếu Người bán chọn hủy đơn lệnh, họ sẽ hoàn tiền trong 30 phút sau khi nhận thanh toán. Những tài sản kỹ thuật số sẽ hoàn trả cho Người bán.

9. Số tiền thanh toán không khớp với số tiền đơn lệnh.

1) Nếu số tiền thanh toán lớn hơn số tiền đơn lệnh, đơn lệnh được coi là đã hoàn thành và Người bán sẽ hoàn lại số tiền thừa trong 30 phút sau khi nhận thanh toán.
2) Nếu số tiền thanh toán ít hơn số tiền đơn lệnh, Người bán có quyền tiếp tục giao dịch hoặc hủy đơn lệnh sau khi hoàn tiền.
a. Nếu Người bán chọn tiếp tục giao dịch, họ có quyền hoàn thành giao dịch theo số tiền đơn lệnh thực tế và hoàn thành đơn lệnh.
b. Nếu Người bán chọn hủy đơn lệnh, họ sẽ hoàn tiền trong 30 phút sau khi nhận thanh toán. Những tài sản kỹ thuật số sẽ hoàn trả cho Người bán.

11. Sau khi Người mua bấm vào "Tôi đã thanh toán", Người bán chưa nhận thanh toán trong 1 giờ.

1) Người bán có quyền tiếp tục giao dịch hoặc hủy đơn lệnh sau khi hoàn tiền.
a. Nếu Người bán chọn tiếp tục giao dịch, họ sẽ giải phóng tài sản kỹ thuật số trong 10 phút sau khi nhận thanh toán.
b. Nếu Người bán chọn hủy đơn lệnh, họ sẽ hoàn tiền trong 30 phút sau khi nhận thanh toán. Những tài sản kỹ thuật số sẽ hoàn trả cho Người bán.

2) Nếu Người bán là nhà quảng cáo và nộp đơn khiếu nại với bằng chứng không nhận được thanh toán, trong khi không thể liên lạc với Người mua trong 10 phút sau khi bị khiếu nại, chuyên gia giải quyết khiếu nại của chúng tôi sẽ hủy đơn lệnh cho Người bán nếu số tiền đơn lệnh ít hơn ký quỹ bảo đảm của nhà quảng cáo.

11. Sau khi nhận thanh toán, tài khoản nhận của Người bán không thể xác minh thông tin tên thật của thanh toán.

1) Nếu tài khoản thanh toán của Người mua được xác minh giống với tài khoản tên thật của họ trên HTX và đã hoàn thành thanh toán trong thời gian quy định trong đơn lệnh, thì đơn lệnh đó có hiệu lực.

2) Nếu tài khoản thanh toán của Người mua được xác minh không phù hợp với tài khoản tên thật của họ trên HTX, vui lòng tham khảo Điều 6 ở trên để biết các biện pháp xử lý.

12. Tài khoản nhận của Người bán bất thường sau khi Người mua đã thực hiện thanh toán.

1) Nếu Người mua không thể cung cấp bằng chứng tài khoản của họ có thể giao dịch bình thường, Người bán sẽ hoàn trả trong 24 giờ sau khi tài khoản nhận có thể giao dịch bình thường. Đơn lệnh sau đó sẽ bị hủy bởi nền tảng.
2) Nếu Người mua có thể cung cấp bằng chứng rằng tài khoản của họ có thể giao dịch bình thường và sau khi tài khoản của Người mua được xác minh là bình thường, thì đơn lệnh coi là đã hoàn thành và Người bán sẽ giải phóng tài sản kỹ thuật số.

Ví dụ: nếu Người bán là Nhà quảng cáo đã xác minh và số tiền đơn lệnh ít hơn ký quỹ bảo đảm, Người bán sẽ hoàn tiền trong 24 giờ sau khi tài khoản nhận của họ có thể giao dịch bình thường.

13. Sử dụng những từ hoặc cụm từ nhạy cảm trong mục nội dung trong khi thanh toán, chẳng hạn như tài sản kỹ thuật số, BTC, Bitcoin và HTX.

Người bán có quyền tiếp tục giao dịch hoặc hủy đơn lệnh sau khi hoàn tiền.
1) Nếu Người bán chọn tiếp tục giao dịch, họ sẽ giải phóng tài sản kỹ thuật số trong 10 phút sau khi nhận thanh toán.
2) Nếu Người bán chọn hủy đơn lệnh, họ sẽ hoàn tiền trong 60 phút sau khi nhận thanh toán. Những tài sản kỹ thuật số sẽ hoàn trả cho Người bán. Trường hợp tài khoản Người Bán bị đóng băng tài khoản, vui lòng tham khảo Điều 12 nêu trên để biết các biện pháp xử lý.

14. Người mua bị hệ thống kiểm soát rủi ro xác định là cố ý tranh giành những đơn lệnh giá thấp.

1) Nếu Người mua chưa thực hiện thanh toán, Nền tảng sẽ hủy đơn lệnh và hoàn trả tài sản cho Người bán.

2) Nếu Người mua đã thực hiện thanh toán, Người bán sẽ hoàn tiền trong 10 phút sau khi khiếu nại được xử lý. Nền tảng sẽ hỗ trợ hủy đơn lệnh và hoàn trả tài sản cho Người bán.

Nếu Người mua thực hiện cùng một hành vi hai lần, hệ thống kiểm soát rủi ro sẽ vô hiệu hóa một số tính năng trong tài khoản Người mua.

Lưu ý: Những quy tắc trên liên quan đến hoàn trả hoặc giải phóng tài sản Người bán và nếu Người bán không hoàn thành thao tác trong thời hạn, hệ thống sẽ vô hiệu hóa một số tính năng của tài khoản Người bán.

Lưu ý: Nếu bạn kích động bằng lời nói chẳng hạn như sử dụng ngôn từ tục tĩu và xúc phạm trong quá trình sử dụng hệ thống điện thoại của bên thứ ba cho các giao dịch OTC, hệ thống sẽ vô hiệu hóa một số tính năng nhất định trong tài khoản của bạn.

Hành vi giao dịch bất thường của Người bán

Biện pháp

1. Người bán chịu trách nhiệm hoàn toàn về tài khoản nhận hiển thị trên trang chi tiết đơn lệnh và tài khoản gửi trong cửa sổ trò chuyện đặt lệnh.

Nếu Người bán cung cấp tài khoản nhận mà họ không sở hữu, liên kết tài khoản nhận của người khác hoặc gửi tài khoản của người khác đến cửa sổ trò chuyện, tài sản sẽ xác định là thuộc về Người mua sau khi hoàn thành thanh toán.

2. Người bán tranh chấp về giá sau khi đơn lệnh được tạo.

Trừ khi giá đơn lệnh được thương lượng với sự đồng ý của Người mua, đơn lệnh thường được thực hiện và Người bán sẽ giải phóng tài sản kỹ thuật số trong thời gian quy định.

3. Tài khoản nhận do Người bán cung cấp có dấu hiệu bất thường.

Người mua có quyền tiếp tục giao dịch hoặc hủy đơn lệnh.
1) Nếu Người mua chọn tiếp tục và hoàn toàn bộ thành thanh toán trong thời gian quy định, Người bán sẽ giải phóng tài sản kỹ thuật số trong thời gian quy định trong đơn lệnh sau khi nhận toàn bộ thanh toán.
2) Nếu Người mua chọn hủy đơn lệnh, Người bán sẽ hoàn tiền và tài sản kỹ thuật số sẽ hoàn trả cho Người bán.

4. Người mua không thể hoàn thành thanh toán do Người bán không cung cấp phương thức nhận hợp lệ kịp thời, dẫn đến hủy đơn lệnh.

Nếu đơn lệnh không thể thực hiện do Người bán không cung cấp phương thức nhận thanh toán hợp lệ, Nền tảng sẽ trực tiếp hủy đơn lệnh và phạt Người bán khi xử lý khiếu nại. Hủy đơn lệnh bởi nền tảng sẽ không tính vào giới hạn hủy hàng ngày của Người mua.

Nếu Người bán bị khiếu nại hai lần trong cùng một ngày do hành vi đó, hệ thống sẽ vô hiệu hóa một số tính năng của tài khoản Người bán.

5. Người bán (không phải Nhà quảng cáo) không liên kết thông tin thanh toán hợp lệ phù hợp với tên thật hoặc cung cấp cho Người mua phương thức nhận thanh toán không phù hợp với tên thật của họ trên Nền tảng.

Ví dụ: Người bán nhận thanh toán qua Alipay hoặc WeChat, nhưng tên người nhận thanh toán của số tài khoản và mã QR không khớp với tên hiển thị trên trang chi tiết đơn lệnh.

1) Người Mua có quyền hủy đơn lệnh và khiếu nại Người bán. Nếu Người bán bị khiếu nại 3 lần do hành vi đó, hệ thống sẽ vô hiệu hóa vĩnh viễn tài khoản Người bán.

2) Nếu Người mua chọn tiếp tục giao dịch, họ sẽ chịu rủi ro chuyển khoản sai.

6. Tên tài khoản thanh toán Người mua không giống với tên tài khoản HTX, nhưng Người bán không từ chối giao dịch.

1) Người bán phải chịu rủi ro khi tiếp tục giao dịch.
2) Nếu có khiếu nại, hệ thống sẽ vô hiệu hóa một số tính năng nhất định trong tài khoản Người bán.

7. Khi Người mua bấm vào "Tôi đã thanh toán" sau khi thanh toán toàn bộ, Người bán sẽ không giải phóng tài sản kỹ thuật số trong 20 phút sau khi nhận toàn bộ thanh toán.

Người mua có quyền tiếp tục giao dịch hoặc yêu cầu hoàn tiền sau khi hủy đơn lệnh.
1) Nếu Người mua chọn tiếp tục đơn lệnh, chuyên gia giải quyết khiếu nại sẽ xác định rằng tài sản thuộc về người mua.
2) Nếu Người mua chọn hủy đơn lệnh sau khi hoàn tiền, Người bán sẽ hoàn tiền trong 30 phút.

Ví dụ, nếu Người mua bấm vào "Khiếu nại" trong 20 phút sau khi hoàn thành toàn bộ thanh toán, điều này khiến Người bán không thể giải phóng tài sản hoặc liên hệ với Người mua trong cửa sổ trò chuyện, thì đơn lệnh sẽ hoàn thành bình thường.

Lưu ý: Nếu bạn kích động bằng lời nói chẳng hạn như sử dụng ngôn từ tục tĩu và xúc phạm trong quá trình sử dụng hệ thống điện thoại của bên thứ ba cho các giao dịch OTC, hệ thống sẽ vô hiệu hóa một số tính năng nhất định trong tài khoản của bạn.

Kiểm soát rủi ro bất thường

Biện pháp

1. Khi hệ thống kiểm soát rủi ro phát hiện những hành vi bất thường, người dùng từ chối rõ ràng hoặc không tích cực hợp tác với Nền tảng để tiếp tục xác minh AML.

Nền tảng sẽ trực tiếp xác định tài khoản là bất thường, bao gồm nhưng không giới hạn ở tăng mức độ rủi ro người dùng và trực tiếp đóng băng tài khoản những người dùng đó và những tài khoản liên quan cho đến khi bằng chứng kiểm soát rủi ro do người dùng cung cấp đã đạt đánh giá kiểm soát rủi ro của Nền tảng.

2. Người dùng bị phát hiện tham gia vào những hoạt động rủi ro cao, chẳng hạn như mua tài sản kỹ thuật số từ HTX OTC và bán chúng để kiếm lợi nhuận trên những nền tảng khác hoặc cộng đồng ngoài thị trường.

Nền tảng sẽ thực hiện những biện pháp bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hoãn rút tiền, hạn chế giao dịch và đóng băng tài khoản, tùy thuộc vào hoàn cảnh.

Lưu ý: Sau khi những hành vi đó bị xác định, nhà quảng cáo có thể chọn không hoàn thành giao dịch nếu có đơn lệnh đang diễn ra.

3. Tài khoản không được sử dụng bởi người dùng hoặc sử dụng bất hợp pháp để mua/bán tài sản kỹ thuật số cho người khác: Bộ phận kiểm soát rủi ro của Nền tảng phát hiện người dùng đã bán, cho vay hoặc cho thuê tài khoản của họ cho người khác hoặc đã mua/bán bất hợp pháp tài sản kỹ thuật số cho người khác.
Cảnh báo rủi ro: Vui lòng bảo mật thông tin của bạn an toàn để tránh bị người khác lợi dụng cho hành vi phạm tội.

Nền tảng sẽ thực hiện một hoặc nhiều biện pháp, bao gồm nhưng không giới hạn ở vô hiệu hóa tạm thời hoặc vĩnh viễn chức năng giao dịch OTC, trì hoãn hoặc vô hiệu hóa chức năng rút tiền hoặc đóng băng trực tiếp tài khoản của những người dùng đó và các tài khoản liên quan.

Lưu ý: Sau khi những hành vi đó bị xác định, nhà quảng cáo có thể chọn không hoàn thành giao dịch nếu có đơn lệnh đang diễn ra.

4. Sử dụng tài khoản người dùng HTX khác để kiểm tra xem thẻ của họ có bị đóng băng hay không: Người dùng chuyển một số tiền nhỏ cho người dùng HTX khác khi không có đơn lệnh mà không có lời giải thích hợp lý cho hành vi đó.

Nền tảng sẽ thực hiện một hoặc nhiều biện pháp, bao gồm nhưng không giới hạn ở vô hiệu hóa tạm thời hoặc vĩnh viễn chức năng giao dịch OTC, vô hiệu hóa chức năng rút tiền hoặc đóng băng tài khoản của những người dùng đó.

5. Nhận hoặc giới thiệu tài sản kỹ thuật số hoặc tiền từ những nguồn bất hợp pháp: Người dùng biết hoặc có thể suy luận hợp lý theo lẽ thường rằng tài sản kỹ thuật số và tiền nhận được từ những nền tảng/cộng đồng khác là bất hợp pháp, nhưng vẫn bỏ qua rủi ro và cho phép chảy vào tài khoản của những người dùng HTX khác.

Nền tảng sẽ vô hiệu hóa trực tiếp và vĩnh viễn tất cả tính năng của tài khoản người dùng đó và những tài khoản liên quan.

6. Bị xác định là có hành vi rửa tiền: Người dùng bị hệ thống kiểm soát rủi ro phát hiện hoặc bị nhân viên kiểm soát rủi ro xác minh là đã trực tiếp tham gia hoặc hỗ trợ những hoạt động tội phạm như rửa tiền.

Nền tảng sẽ vô hiệu hóa trực tiếp và vĩnh viễn tất cả tính năng của tài khoản người dùng đó và những tài khoản liên quan.

7. Tài khoản bị tư pháp đóng băng: Tài khoản người dùng bị cơ quan tư pháp đóng băng.

Nền tảng sẽ đóng băng hoàn toàn tài khoản của người dùng theo tài liệu do cơ quan tư pháp ban hành. Khi thời gian đóng băng hết hạn, cơ quan tư pháp cần xuất trình văn bản gia hạn để gia hạn thời gian đóng băng. Trong thời gian đóng băng, người dùng phải liên hệ với cơ quan tư pháp liên quan, thay vì Nền tảng, để giải quyết vấn đề.

8. Điều tra tư pháp: Người dùng bị cơ quan tư pháp yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản trên Nền tảng, dưới hình thức điều tra tư pháp, tư vấn và những hình thức khác.

Nền tảng sẽ vô hiệu hóa một số tính năng của tài khoản của những người dùng đó và những tài khoản liên quan khi thích hợp.

 

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Đăng ký Tài khoản HTX để nhận Phần thưởng Đặc biệt!

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://x.com/htx_global

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/htxglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://htxofficial.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Discord:

https://discord.gg/htx-global

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.