Tham gia Giải vô địch Hợp đồng Tương lai để Chia tới 1,2 Triệu USDT và Giành một Chiếc Tesla

Tham gia ngay

 

Lợi ích có thời hạn: Trong sự kiện này, người dùng đăng ký để nhận ngẫu nhiên 1-88 USDT tiền thưởng dùng thử  tradinng được airdrop. Phần thưởng Airdrop sẽ được phân phối khoảng 48 giờ sau khi đăng ký.

 

Tổng quan Sự kiện

 • Thử thách Hàng ngày: Nhận lấy 66 USDT mỗi ngày bằng cách hoàn thành những thử thách giao dịch hàng ngày.
 • Thử thách Cá nhân: Thể hiện năng lực giao dịch của bạn và đảm nhận nhà vô địch giao dịch.
 • Thử thách Nhóm: Đoàn kết để cùng thành công, và tranh giành lợi nhuận tối đa
 • Rút thăm May mắn: Hoàn thành những nhiệm vụ giao dịch để có cơ hội giành 1 BTC

 

Lịch trình Sự kiện

Thời gian Sự kiện: 15:00 (UTC+7) ngày 1 tháng 3 năm 2024 - 15:00 (UTC+7) ngày 31 tháng 3 năm 2024

Thời gian biểu cho từng sự kiện:

 • Thử thách Hàng ngày: 23:00 (UTC+7) ngày 2 tháng 3 năm 2024 - 22:59 (UTC+7) ngày 30 tháng 3 năm 2024
 • Thử thách Cá nhân: 15:00 (UTC+7) ngày 1 tháng 3 năm 2024 - 15:00 (UTC+7) ngày 11 tháng 3 năm 2024
 • Thử thách Nhóm:
 • Thời gian Lập nhóm: 15:00 (UTC+7) ngày 1 tháng 3 năm 2024 - 15:00 (UTC+7) ngày 11 tháng 3 năm 2024
 • Thời gian Giao dịch: 15:00 (UTC+7) ngày 11 tháng 3 năm 2024 - 15:00 (UTC+7) ngày 31 tháng 3 năm 2024
 • Rút thăm May mắn: 15:00 (UTC+7) ngày 1 tháng 3 năm 2024 - 15:00 (UTC+7) ngày 31 tháng 3 năm 2024

 

Làm thế nào để Tham gia:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản HTX của bạn (Nếu bạn chưa có tài khoản, vui lòng đăng ký ngay>>>)

Bước 2: Điều hướng đến trang sự kiện và bấm vào Đăng ký ngay.

 

Tổng giải thưởng Thả nổi: (Được xác định bởi số lượng người tham gia)

Số người tham gia

Tổng giải thưởng

Tổng giải thưởng Thử thách Hàng ngày

Tổng giải thưởng Thử thách Cá nhân

Tổng giải thưởng Thử thách Nhóm

<3.000

10.000

4.000

2.000

4.000

3.000

20.000

8.000

4.000

8.000

5.000

50.000

20.000

10.000

20.000

10.000

100.000

40.000

20.000

40.000

20.000

200.000

80.000

40.000

80.000

50.000

500.000

200.000

100.000

200.000

100.000

800.000

320.000

160.000

320.000

200.000

1,200.000

480.000

240.000

480.000

 

Giải thưởng Nhà vô địch Giao dịch: Nhà giao dịch xếp thứ nhất trong Thử thách Cá nhân và trưởng nhóm xếp thứ nhất trong Thử thách Nhóm, mỗi người sẽ nhận một phần thưởng bổ sung là một chiếc Tesla Model Y (trị giá $32.890).

 

Sự kiện 1: Hoàn thành Thử thách Hàng ngày để Chia sẻ tới 480.000 USDT

Trong sự kiện này, những người tham gia đã đăng ký có thể nhận phần thưởng tương ứng trong cùng ngày khi họ đáp ứng yêu cầu về khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai cho mỗi cấp. Phần thưởng hàng ngày tối đa là $66 USDT. Tổng giải thưởng hàng ngày giới hạn, và phần thưởng sẽ được phân phối trên cơ sở đến trước, phục vụ trước dựa trên thời gian hoàn thành khối lượng giao dịch.

Tiêu chí Khối lượng Giao dịch theo Cấp bậc

≥50.000 USDT

≥200.000 USDT

≥500.000 USDT

≥1.000.000 USDT

≥1.500.000 USDT

≥2.000.000 USDT

Tiền thưởng Dùng thử

2 USDT

4 USDT

8 USDT

12 USDT

15 USDT

25 USDT

 

Lưu ý:

 • Tổng giải thưởng hàng ngày = Tổng giải thưởng / 29 ngày
 • Khối lượng giao dịch đặt lại hàng ngày lúc 0:00 (UTC+8). Phần thưởng khi hoàn thành thử thách phải được thu thập thủ công trên trang sự kiện trong cùng ngày; nếu không, chúng sẽ hết hạn.

 

Skin 2: Tham gia Ththách Cá nhân đCnh tranh ti 240.000 USDT và giành mt Chiếc Tesla

Trong skin này, nhng ngưi tham gia giao dch hp đng tương lai và đt mt khi lưng giao dch tích lũy 500.000 USDT scó quyn cnh tranh trong bng xếp hng khi lưng giao dch. Tng gii thưng ti 240.000 USDT dưi dng Tin thưng Dùng thHp đng Tương lai schia cho 100 ngưi tham gia hàng đu. Ngưi tham gia có khi lưng giao dch nhiu nht sgiành phn thưng bsung là mt chiếc Tesla.

Xếp hạng Khối lượng Giao dịch Cá nhân

Phần thưởng (USDT)

Yêu cầu Khối lượng Giao dịch Tối thiểu

1

Tổng giải thưởng Thử thách Cá nhân * 15% + một Chiếc Tesla Model Y

Khối lượng giao dịch tích lũy ≥100.000.000 USDT

2

Tổng giải thưởng Thử thách Cá nhân * 10%

Khối lượng giao dịch tích lũy ≥ 40.000.000 USDT

3

Tổng giải thưởng Thử thách Cá nhân * 5%

Khối lượng giao dịch tích lũy ≥ 20.000.000 USDT

4 - 20

Chia đều 30% Tổng giải thưởng Thử thách Cá nhân

Khối lượng giao dịch tích lũy ≥5.000.000 USDT

21- 50

Chia đều 20% Tổng giải thưởng Thử thách Cá nhân

Khối lượng giao dịch tích lũy ≥2.000.000 USDT

51 - 100

Chia đều 20% Tổng giải thưởng Thử thách Cá nhân

Khối lượng giao dịch tích lũy ≥ 500.000 USDT

 

Lưu ý:

 • Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai riêng lẻ = Tổng số tiền mở + đóng trong thời gian sự kiện
 • Chỉ những người tham gia đạt khối lượng giao dịch tích lũy ≥ 500.000 USDT mới đưa vào bảng xếp hạng.
 • Nếu nhiều người tham gia có cùng khối lượng giao dịch, thứ hạng sẽ xác định dựa trên tỷ lệ PnL của họ.

 

Sự kiện 3: Lập nhóm để Chia sẻ Thành công để Tranh giành tới 480.000 USDT và giành một Chiếc Tesla với tư cách là Trưởng nhóm của Nhóm đứng đầu

Trong giai đoạn lập nhóm, người tham gia có thể chọn tạo nhóm của riêng bạn hoặc trở thành một phần của những nhóm đã lập. Một nhóm sẽ được coi là lập thành công khi có ít nhất 5 thành viên. Trong thời gian thử thách, những thành viên trong nhóm có thể tăng khối lượng giao dịch của nhóm họ bằng cách giao dịch hợp đồng tương lai. 20 đội hàng đầu có khối lượng giao dịch tích lũy cao nhất sẽ đủ điều kiện để chia sẻ tổng giải thưởng tới 480.000 USDT dưới dạng tiền thưởng dùng thử. Trưởng nhóm của nhóm có khối lượng giao dịch nhiều nhất sẽ giành phần thưởng bổ sung là một chiếc Tesla.

Tổng giải thưởng Thử thách Nhóm

Xếp hạng Khối lượng Giao dịch Nhóm

Phần thưởng (USDT)

Yêu cầu Khối lượng Giao dịch

1

Tổng giải thưởng Thử thách Nhóm * 20%. Phần thưởng bổ sung cho trưởng nhóm: một chiếc Tesla Model Y

Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai được tạo bởi một thành viên trong nhóm trong sự kiện phải ≥ 200.000 USDT được tính vào tổng khối lượng giao dịch của nhóm.

2

Tổng giải thưởng Thử thách Nhóm * 15%

3

Tổng giải thưởng Thử thách Nhóm * 10%

4-10

Chia đều 30% Tổng giải thưởng Thử thách Nhóm

11-20

Chia đều 25% Tổng giải thưởng Thử thách Nhóm

 

Phân phối phần thưởng giữa những thành viên trong nhóm:

Trưởng nhóm có thể nhận 10% phần thưởng của nhóm họ và người đứng đầu tiên của nhóm được xếp hạng theo khối lượng giao dịch sẽ giành phần thưởng bổ sung Tesla Model Y trị giá $32.890. Hơn nữa, phần thưởng còn lại của nhóm sẽ được phân phối cho những thành viên trong nhóm (bao gồm cả trưởng nhóm) dựa trên xếp hạng khối lượng giao dịch của họ:

 • Xếp hạng 1 đủ điều kiện cho 30% phần thưởng của nhóm.
 • Xếp hạng 2 đủ điều kiện cho 20% phần thưởng của nhóm.
 • Xếp hạng 3 đủ điều kiện cho 10% phần thưởng của nhóm.
 • Những thành viên khác trong nhóm, mỗi thành viên có khối lượng giao dịch trên 200.000 USDT có thể chia đều 30% phần thưởng của nhóm. (Chia sẻ của mỗi cá nhân không được vượt quá 10%, nếu vượt quá sẽ được tính là 10%.)

 

Lưu ý:

 • Trong suốt thời gian lập nhóm, không được phép thay đổi nhóm sau khi tham gia. Để một nhóm được coi là thành lập thành công, phải bao gồm ≥5 thành viên. Kết thúc thời gian lập nhóm, những nhóm có <5 thành viên sẽ bị giải tán, và những thành viên của họ sẽ được phân bổ lại ngẫu nhiên vào những nhóm khác. Mỗi nhóm được giới hạn số lượng tối đa 100 thành viên.
 • Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai được tạo bởi một thành viên trong nhóm trong sự kiện phải ≥ 200.000 USDT được tính vào tổng khối lượng giao dịch của nhóm.
 • Nếu nhiều nhóm có cùng khối lượng giao dịch, xếp hạng của họ được xác định dựa trên số lượng thành viên tạo ra khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai trong nhóm. Những nhóm có ít thành viên hơn sẽ xếp hạng cao hơn. Nếu nhiều nhà giao dịch trong một nhóm có cùng khối lượng giao dịch thì xếp hạng của họ sẽ dựa trên tỷ lệ phần trăm PnL của họ.

 

Sự kiện 4: Rút thăm May mắn: Hoàn thành những nhiệm vụ giao dịch để có cơ hội giành 1 BTC

Trong thời gian sự kiện, người tham gia sẽ nhận 1 lượt tham gia rút thăm may mắn mỗi khi họ đạt khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai 5.000 USDT trong một ngày. Mỗi người tham gia có cơ hội thu thập tối đa 10 lượt rút thăm may mắn mỗi ngày. Khối lượng giao dịch người tham gia sẽ đặt lại về 0 khi một ngày mới bắt đầu. Rút thăm may mắn đưa tới những phần thưởng hào phóng, mang đến cơ hội giành tới 1 BTC.

 

Lưu ý:

 • Những lượt rút thăm may mắn người tham gia sẽ đặt lại về 0 mỗi ngày và những lượt không sử dụng sẽ bị vô hiệu hóa.
 • Mỗi ngày, khối lượng giao dịch sẽ đặt lại về 0 và sẽ không tích lũy sang ngày hôm sau.

 

Quy tắc:

 • Người dùng cần truy cập vào trang sự kiện và bấm Đăng ký ngay để tham gia.
 • Tài khoản phụ không thể sử dụng để tham gia vào sự kiện này. Market maker hoặc người dùng tổ chức không đủ điều kiện tham gia sự kiện này.
 • Chỉ khối lượng giao dịch tạo ra từ hợp đồng tương lai ký quỹ USDT mới tính là hợp lệ trong thời gian sự kiện. Khối lượng giao dịch từ hợp đồng tương lai ký quỹ Coin sẽ không được chấp nhận.
 • Chỉ khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai có phí giao dịch đã thanh toán mới tính cho sự kiện này. Những giao dịch với tiền thưởng dùng thử, phí giao dịch 0 đồng, mức phí market maker hoặc mức phí âm sẽ bị loại khỏi tính toán khối lượng.
 • Phần thưởng của Sự kiện 1 phải được thu thập thủ công trên trang sự kiện. Phần thưởng của Sự kiện 4 sẽ được phân phối đến tài khoản của người chiến thắng trong mười phút sau khi rút thăm. Phần thưởng dùng thử cho Sự kiện 2 và Sự kiện 3 sẽ được phân phối trong 10 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc. Phiếu có hiệu lực trong 14 ngày; vui lòng quy đổi trong khoảng thời gian này. Phần thưởng hiện vật sẽ được chuyển đổi thành USDT và phân phối trong 10 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc.
 • HTX sẽ xem xét nghiêm ngặt và loại bỏ bất kỳ người tham gia có dấu hiệu gian lận, chẳng hạn như lạm phát khối lượng giao dịch có hại, đăng ký hàng loạt tài khoản giả, giao dịch rửa và khớp lệnh.

 

HTX

Ngày 28 tháng 02 năm 2024

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Đăng ký Tài khoản HTX để nhận Phần thưởng Đặc biệt!

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/htx-global

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.