Đặc điểm và Ưu điểm của Đầu tư Kép cùng Ví dụ

Ví dụ 1: Mua BTC hoặc ETH

Giả sử người dùng A chi 1 BTC để mua sản phẩm HTX BTC-USDT-Kép trong 30 ngày với giá thực hiện là 25.000 USDT vào ngày 1 tháng 6. Vào ngày mua, giá BTC là 20.000 USDT và thu nhập lãi mà người dùng có thể kiếm từ sản phẩm là 1.000 USDT. Ngay sau khi mua, người dùng nhận được 1.000 USDT và 1 BTC được nạp sẽ khóa trong 30 ngày. Trong trường hợp này, Người dùng A bán sản phẩm với giá cao.

Trường hợp 1: Giá BTC ≤ 25.000 USDT vào ngày hết hạn

Vì giá BTC thực tế thấp hơn hoặc bằng giá thực hiện, nên sản phẩm "không được thực hiện". Vì vậy, người dùng có thể nhận lại 1 BTC và kiếm 1.000 USDT dưới dạng thu nhập lãi từ sản phẩm. Tuy nhiên, nếu giá BTC giảm mạnh, chẳng hạn như xuống còn 18.000 USDT vào ngày hết hạn, khiến tài sản nạp mất giá 2.000 USDT. Trong trường hợp này, thu nhập lãi sẽ không thể bù đắp những khoản lỗ.

Trường hợp 2: Giá BTC là > 25.000 USDT vào ngày hết hạn

Vì giá BTC thực tế cao hơn giá thực hiện, nên sản phẩm được "thực hiện". Người dùng A kiếm 5.000 USDT và lãi 1.000 USDT bằng cách bán 1 BTC với giá 25.000 USDT, lãi ròng là 6.000 USDT từ sản phẩm. Tuy nhiên, nếu giá BTC tăng đột ngột, như lên 30.000 USDT vào ngày hết hạn, thì người dùng sẽ bỏ lỡ cơ hội kiếm thêm 5.000 USDT.

 

Ví dụ 2: Mua stablecoin

Giả sử Người dùng B chi 60.000 USDT để mua sản phẩm HTX USDT-BTC-Kép 30 ngày với giá thực hiện là 15.000 USDT vào ngày 1 tháng 6. Vào ngày mua, giá BTC là 20.000 USDT và thu nhập lãi mà người dùng có thể kiếm từ sản phẩm là 1.000 USDT. Ngay sau khi mua, người dùng nhận thu nhập lãi 1.000 USDT và 20.000 USDT được nạp sẽ bị khóa trong 30 ngày. Trong trường hợp này, Người dùng B mua sản phẩm với giá thấp.

Trường hợp 1: Giá BTC ≥ 15.000 USDT vào ngày hết hạn

Vì giá BTC thực tế cao hơn hoặc bằng giá thực hiện, nên sản phẩm "không được thực hiện". Người dùng B nhận lại 60.000 USDT và kiếm 1.000 USDT dưới dạng thu nhập lãi từ sản phẩm. Tuy nhiên, nếu giá BTC tăng vọt lên 25.000 USDT vào ngày hết hạn, người dùng sẽ bỏ lỡ cơ hội kiếm 15.000 USDT bằng cách mua 3 BTC với giá 20.000 USDT.

Trường hợp 2: Giá BTC là <15.000 USDT vào ngày hết hạn

Vì giá BTC thực tế thấp hơn giá thực hiện, sản phẩm được "thực hiện". Người dùng B sử dụng 60.000 USDT để mua 4 BTC với giá 15.000 USDT, thành công trong mua thấp và kiếm 1.000 USDT dưới dạng thu nhập lãi. Tuy nhiên, nếu giá BTC giảm xuống 10.000 USDT vào ngày hết hạn, người dùng sẽ chi thêm 5.000 USDT cho mỗi BTC đã mua.

 

V. Tính năng và Ưu điểm

Từ những ví dụ trên, chúng ta có thể thấy những tính năng và ưu điểm sau:

1. Bạn có thể kiếm thu nhập cố định từ bất kỳ sản phẩm Đầu tư Kép, bất kể điều kiện thị trường.

2. Nếu sản phẩm không được thực hiện, bạn có thể nhận lại tài sản của bạn với cùng loại và số lượng tiền kỹ thuật số như bạn đã nạp (chẳng hạn như 1 BTC hoặc 60.000 USDT trong ví dụ). Bạn sẽ chỉ kiếm tiền lãi từ sản phẩm và có thể bỏ lỡ cơ hội mua thấp hoặc bán cao.

3. Khi sản phẩm được thực hiện, bạn sẽ nhận được nhiều lợi nhuận hơn ngoài tiền lãi, thực hiện bằng cách mua thấp hoặc bán cao trong phạm vi bạn cài đặt. Tuy nhiên, bạn cũng có thể bỏ lỡ cơ hội kiếm lợi nhuận cao hơn.

4. Những khoản lỗ tiềm năng hoặc cơ hội bị bỏ lỡ đề cập trong các ví dụ có thể xảy ra, điều này tương tự như rủi ro biến động thị trường mà bạn sẽ gặp phải khi nắm giữ tiền kỹ thuật số. Vì vậy, Đầu tư Kép là một lựa chọn tốt hơn so với chỉ nắm giữ tài sản.

5. Không ai có thể dự đoán chính xác thị trường. Đầu tư Kép phù hợp với những nhà đầu tư chỉ có thể đưa ra dự đoán sơ bộ. Những người có dự báo chính xác hơn có thể chọn giao dịch hợp đồng tương lai.

6. Về khái niệm, Đầu tư Kép không được bảo vệ tiền gốc. Tuy nhiên, so với những sản phẩm phái sinh thuần túy, có thể coi đây là sản phẩm đảm bảo vốn mặc dù không thể loại bỏ rủi ro biến động thị trường.

7. Sản phẩm Đầu tư Kép đưa ra giá quy đổi để người dùng quản lý rủi ro khi giá thị trường đạt giá thực hiện nhưng biến động giá nằm ngoài dự đoán của họ. Điều này đảm bảo rằng ngay cả khi sản phẩm đạt đến giá thực hiện, chuyển đổi tài sản cơ bản sẽ không được thực hiện và tài sản ban đầu sẽ hoàn lại cho người dùng.

 

Nhắc nhở Rủi ro: Đầu tư Kép không được bảo vệ bằng tiền gốc với rủi ro chủ yếu từ biến động thị trường. Trong điều kiện thị trường biến động mạnh, người dùng gặp khó khăn trong dự đoán giá thị trường của tài sản cơ bản, chẳng hạn như BTC và ETH khi hết hạn, cũng như chênh lệch giữa giá thị trường và giá thực hiện. Điều này gây khó khăn cho việc hoàn thiện thanh toán tiền kỹ thuật số. Vui lòng tìm hiểu kỹ những tính năng của sản phẩm này trước khi mua để đảm bảo rằng bạn nhận thức được các rủi ro liên quan.

 

HTX cam kết cung cấp cho bạn những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.