Làm thế nào để Hoàn thành Xác minh Danh tính KYC

Làm thế nào để Hoàn thành Xác minh Danh tính KYC (Ứng dụng)

Quyền Cơ bản Cấp 1

Mở Ứng dụng HTX của bạn và bấm vào Tôi cuối trang chủ.

Sau đó Bấm Chưa xác minh góc trên bên phải.

Trên trang này, bạn có thể xem toàn bộ hồ sơ của bạn và chọn các cấp độ xác minh.

Bấm vào Xác minh trong mục Quyền Cơ bản Cấp 1.

Điền thông tin cá nhân của bạn theo thứ tự yêu cầu gồm quốc tịch, quốc gia cư trú, họ, tên và ngày tháng năm sinh.

Sau khi gửi thông tin bạn đã điền, bạn đã hoàn thành quyền C1 của bạn.

 

Xác minh Cơ bản Cấp 2

Bấm vào Xác minh trong mục Xác minh Cơ bản Cấp 2.

Chọn loại giấy tờ tuỳ thân của bạn. (Căn cước công dân, hộ chiếu và bằng lái xe đều được chấp nhận)

Tải ảnh thích hợp tài liệu nhận dạng của bạn và gửi đăng ký xác minh. Xác minh cấp 2 sẽ thành công sau khi đăng ký của bạn được phê duyệt.

Xác minh Nâng cao Cấp 3

Bấm vào Xác minh trong mục Xác minh Nâng cao Cấp 3.

Hoàn thành nhận dạng khuôn mặt. Quá trình xác minh cấp 3 sẽ thành công sau khi đăng ký của bạn được phê duyệt.