HTX P2P điều chỉnh giá quảng cáo tối thiểu

Người dùng thân mến,

Chúng tôi muốn thông báo tới bạn rằng giá quảng cáo tối thiểu cho HTX P2P hiện đã được điều chỉnh thành 1USD (mức tiền tệ fiat quy đổi tương ứng). Từ bây giờ, bạn có thể giao dịch tối thiểu chỉ 1USDT tại HTX P2P.

* Thay đổi này chỉ áp dụng cho các thị trường giao dịch bằng VND, RUBUAH.

 

HTX

Ngày 9 tháng 6, 2022

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/htx-global

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.