HTX Điều chỉnh Nạp ký quỹ cho Nhà quảng cáo P2P

Kính gửi Nhà quảng cáo HTX,

Để cảm ơn bạn đã hỗ trợ lâu dài và giúp tăng dòng vốn của bạn, HTX P2P đã hạ thấp yêu cầu về số lượng USDT làm nạp ký quỹ.

Thời gian sự kiện: 23:00 (UTC+7) ngày 5 tháng 12 năm 2022 - 22:59 (UTC+7) ngày 31 tháng 12 năm 2022

Quy tắc cũ

Quy tắc mới

Nhà quảng cáo chưa xác minh: 0

Nhà quảng cáo đã xác minh: 2.000 USDT

Nhà quảng cáo cao cấp: 20.000 USDT

Nhà quảng cáo chưa xác minh: 0

Nhà quảng cáo đã xác minh: 500 USDT

Nhà quảng cáo cao cấp: 10.000 USDT

  1. Nhà quảng cáo mới có thể chọn USDT làm nạp ký quỹ, vui lòng kiểm tra liên kết đăng ký: https://www.huobi.com/vi-vi/fiat-crypto/v-user?switch=1
  2. Nhà quảng cáo hiện tại có thể tiếp tục sử dụng USDT làm nạp ký quỹ. Bạn cũng có thể đăng ký thay đổi khoản phí từ số lượng ban đầu sang số lượng mới dựa trên những quy tắc mới nhất, miễn là bạn có đủ USDT trong tài khoản. Bạn có thể gửi đơn đăng ký qua liên kết: Mẫu đăng ký Nhà quảng cáo HTX. Sau khi phê duyệt, số lượng USDT tương ứng với cấp độ nhà quảng cáo sẽ đóng băng. USDT hoặc tiền nạp ký quỹ khác đã đóng băng trước đó sẽ tự động chuyển lại tài khoản nhà quảng cáo. Tất cả thông tin giao dịch liên kết với nhà quảng cáo sẽ không bị ảnh hưởng (chẳng hạn như những đơn lệnh đã khớp, phản hồi tích cực, etc.).
  3. Do sự biến động giá của tài sản kỹ thuật số, HTX có quyền thay đổi những yêu cầu tiền nạp ký quỹ cho phù hợp.

Những nhà quảng cáo không đăng ký giải phóng khoản nạp ký quỹ tiền trước đây của họ bằng USDT trước khi đăng ký một khoản nạp ký quỹ mới dựa trên những quy tắc mới. Bạn có thể trực tiếp điền vào mẫu đơn qua liên kết ứng dụng ở trên và gửi đơn đăng ký.

 

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Nội dung trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số rất dễ biến động và giao dịch tài sản kỹ thuật số có rủi ro. Để biết thêm chi tiết, vui lòng đọc Nhắc nhở Rủi ro .

 

HTX 

ngày 6 tháng 12, 2022

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/htx-global

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.