PrimeVote lần thứ 11 của HTX đang Diễn ra! Tham gia "Chia sẻ để Tăng cường" để Gấp đôi số Bình chọn của Bạn

Kính gửi người dùng HTX,

HTX sẽ ra mắt vòng thứ 11 của sự kiện PrimeVote. Với Rocket, bạn sẽ có lượt bình chọn để tham gia PrimeVote và đưa dự án yêu thích của bạn được niêm yết. Dự án giành nhiều bình chọn nhất sẽ đủ điều kiện niêm yết tiền kỹ thuật số của bạn trên HTX để giao dịch.

Khám phá tính năng "Chia sẻ để Tăng cường" mới được giới thiệu trong sự kiện này! Mời bạn và bạn bè cùng tham gia cho vui nhé.

Ứng dụng: Tham gia ngay >>

Trang web: Tham gia ngay >>

Danh sách Dự án Rút gọn

Tên dự án

Trang web Chính thức

Tổng giải thưởng

Grimace Coin (GRIMACE)

https://grimacedoge.com

300.000 USDT

FlokiFork (FORK)

https://flokifork.com/

300.000 USDT

Work X (WORK)

http://www.workx.io

300.000 USDT

EgonCoin (EGON)

https://www.egoncoin.com/

100.000 USDT

STYLE (STYLE)

https://www.protocol.style/

100.000 USDT

Pocket Gym (JUM)

https://www.jumoney.xyz/en

300.000 USDT

Nada Protocol (NADA)

https://slimeworldnft.com/

200.000 USDT

Bficgold (BFICGOLD)

https://bficgold.io/

100.000 USDT

Orange Crypto (ORNJ)

https://www.orangecrypto.com/

100.000 USDT

Wombat (Wombat)

https://www.wombat.app/

200.000 USDT

Thời gian Sự kiện

Thời gian Chia sẻ: 19:00 (UTC+7) ngày 25 tháng 4 năm 2024 - 21:00 (UTC+7) ngày 26 tháng 4 năm 2024

Thời gian Bình chọn - Sơ khảo: 21:00 (UTC+7) ngày 26 tháng 4 năm 2024 - 19:00 (UTC+7) ngày 29 tháng 4 năm 2024

Thời gian Bình chọn - Chung kết: 19:30 (UTC+7) ngày 29 tháng 4 năm 2024 - 19:30 (UTC+7) ngày 30 tháng 4 năm 2024

Quy tắc Bình chọn

 • Ảnh chụp nhanh số lượng Rocket của người dùng sẽ chụp lúc 19:00 (UTC+7) ngày 25 tháng 4 năm 2024. Kết quả ảnh chụp nhanh sẽ xác định số bình chọn mà mỗi người tham gia có thể có cho mỗi giai đoạn sự kiện.
 • Người tham gia có thể sử dụng Rocket của họ để bình chọn. 1 Rocket = 1 bình chọn.
 • Mỗi người tham gia có thể chọn bình chọn cho nhiều dự án, với tối thiểu 1 bình chọn cho mỗi dự án.
 • Trong mỗi giai đoạn, mỗi người tham gia có thể bỏ tối đa 10.000.000 bình chọn, bao gồm cả tự bình chọn và bình chọn được theo dõi.
 • Tất cả dự án trong giai đoạn Sơ khảo được chia ngẫu nhiên thành Nhóm A và Nhóm B. Sau khi kết thúc bình chọn Sơ khảo, top 2 dự án có bình chọn cao nhất của mỗi nhóm sẽ vào Chung kết.
 • Trước khi bắt đầu Chung kết, tất cả bình chọn của những dự án sẽ đặt lại về 0. Bốn dự án chiến thắng từ giai đoạn Sơ khảo sau đó sẽ cạnh tranh trong một trận đấu bình chọn. Sau khi kết thúc bình chọn Chung kết, dự án có số lượt bình chọn cao nhất sẽ chiến thắng trong vòng PrimeVote này.

Rocket là gì?

 • Người dùng có thể điều hướng đến trang Tài sản để tìm thông tin chi tiết về giá trị Rocket tương đương với số dư trung bình trong 30 ngày được tính bằng USDT. 1 USDT = 1 Rocket.
 • Để tăng giá trị Rocket, người dùng có thể tăng số dư tài sản của mình bằng cách nạp tiền và mua tài sản chất lượng.
 • Khi nắm giữ các tài sản chất lượng như $HTX, TRX, BTC và ETH, người dùng có thể tăng cường giá trị Rocket của họ lên gấp nhiều lần.

Xem Rocket của Tôi>>

Người bình chọn chính & Người theo dõi:

 • Những người tham gia được tự do bình chọn cho một dự án trong sự kiện này. Đồng thời, người tham gia có thể chọn trở thành người bình chọn chính hoặc người theo dõi.
 • Mỗi người tham gia chỉ theo dõi một người bình chọn chính khi trở thành người theo dõi. Nếu người tham gia chọn trở thành người theo dõi, họ có thể ủy thác bình chọn của họ cho người bình chọn chính.
 • Mỗi người bình chọn chính có thể có nhiều người theo dõi. Trong khi bình chọn, lượt bình chọn từ người bình chọn chính sẽ tính trước và bình chọn từ những người theo dõi họ sẽ tính sau và dựa trên thời gian bình chọn của từng người theo dõi.
 • Nếu người bình chọn chính không bình chọn cho một dự án chiến thắng, người theo dõi của họ sẽ không thể chia sẻ giải thưởng.
 • Thay đổi trạng thái người bình chọn chính: Nếu người dùng trở thành người bình chọn chính và không có người theo dõi hoặc bình chọn được ủy thác, họ có thể thu hồi trạng thái người bình chọn chính trên trang sự kiện.
 • Sau khi người dùng trở thành người theo dõi trong một vòng của sự kiện, trạng thái của họ không thể bị thu hồi hoặc thay đổi.
 • Người dùng có ≥10.000 Rocket khi sự kiện bắt đầu có thể đăng ký để trở thành người bình chọn chính.
 • Trong thời gian sự kiện, số bình chọn uỷ thác tối đa cho người bình chọn chính là 50.000.000.

 

Quy tắc "Chia sẻ để Tăng cường"

 • Trong sự kiện, bằng cách sử dụng tính năng "Chia sẻ để Tăng cường" trên trang sự kiện, người dùng có cơ hội nhân đôi số bình chọn của họ.
 • Bằng cách chia sẻ sự kiện này, người dùng có thể mời bạn bè để tăng số bình chọn của họ. Việc tăng số bình chọn phụ thuộc vào số lượng tăng cường họ. Hệ số nhân cụ thể để tăng cường bình chọn như sau:

Trình tự Tăng cường

Hệ số nhân

Tăng cường lần 1

125%

Tăng cường lần 2

150%

Tăng cường lần 3

175%

Tăng cường lần 4 trở lên

200%

 • Số Bình chọn của Người dùng = Rocket × Hệ số nhân
 • Nếu người dùng bắt đầu với 0 bình chọn ảnh chụp nhanh Rocket, họ sẽ không đủ điều kiện để nhận bình chọn bổ sung qua tăng cường.
 • Nhà bình chọn chính chỉ có thể tăng cường bình chọn ảnh chụp nhanh rocket của riêng họ và không phải cho những bình chọn được uỷ quyền bởi người theo dõi.
 • Tăng cường hợp lệ phải đáp ứng ba yêu cầu sau:
 1. Người dùng mới đăng ký trên HTX trong thời gian sự kiện.
 2. Hoàn thành xác minh KYC cấp 1.
 3. Một tăng cường có thể cung cấp tăng cường cho tối đa ba người dùng.

 

Quy tắc Phần thưởng

 • Người dùng bình chọn cho dự án chiến thắng trong Chung kết sẽ đủ điều kiện để chia sẻ tổng giải thưởng. (Tất cả những người bình chọn chính và những người theo dõi họ cho dự án chiến thắng đều được tính.) Tổng giải thưởng cho sự kiện được tài trợ bởi dự án chiến thắng.
 • Người chiến thắng có thể chia tổng giải thưởng dựa trên tỷ lệ bình chọn của họ trong tổng bình chọn. Càng nhiều người tham gia bình chọn, họ càng có cơ hội giành chiến thắng.
 • Chia sẻ bình chọn cá nhân = Số bình chọn cá nhân/Tổng số bình chọn dự án nhận được *100%
 • Phần thưởng cá nhân = Chia sẻ bình chọn cá nhân * Tổng giải thưởng tài trợ bởi dự án
 • Mỗi người chiến thắng phần thưởng có thể nhận tối đa 50.000 USDT. Nếu bất kỳ người chiến thắng đủ điều kiện nhận phần thưởng vượt giới hạn tối đa sau khi tính phần thưởng ban đầu, phần thưởng vượt quá sẽ tính toán lại dựa trên đóng góp của những người chiến thắng khác chưa đạt giới hạn. Phần thưởng sửa đổi sau đó sẽ phân phối theo tỷ lệ giữa những người chiến thắng.
 • Phần thưởng sẽ chuyển vào tài khoản giao ngay người chiến thắng trong 7 ngày làm việc sau khi kết thúc sự kiện. Phần thưởng phát hành dưới dạng token. Số tiền thưởng tùy thuộc vào số tiền thực tế được chuyển vào tài khoản của người chiến thắng.

 

Giải may mắn

 • Bằng cách đăng ký tham gia vòng sự kiện PrimeVote này, người tham gia có cơ hội trở thành "Người chiến thắng May mắn" và nhận thêm phần thưởng, chiếm 1% tổng giải thưởng của sự kiện.
 • Giải thưởng May mắn sẽ xác định bằng rút thăm may mắn sử dụng giá trị hash khối TRON để khớp với số bình chọn của người tham gia trong giai đoạn Chung kết. Vui lòng tìm thông tin chi tiết dưới đây:
 • Những người tham gia bầu ≥100 bình chọn trong giai đoạn Chung kết sẽ đủ điều kiện tham gia rút thăm may mắn.
 • Khi kết thúc giai đoạn Chung kết vào ngày 30 tháng 4 năm 2024, lúc 19:30 (UTC+7), HTX sẽ sử dụng ba chữ số cuối của giá trị hash khối TRON tại thời điểm đó làm dãy chiến thắng, khớp với ba chữ số cuối của số bình chọn của những người tham gia trong giai đoạn Chung kết. Người tham gia có số bình chọn trùng với dãy chiến thắng sẽ trao giải là "Người chiến thắng May mắn".
 • Nếu không có số bình chọn của người tham gia nào khớp với dãy chiến thắng khi kết thúc giai đoạn Chung kết, chúng tôi sẽ tiến hành quá trình khớp bằng cách sử dụng giá trị hash khối TRON tiếp theo.
 • Nếu hai hoặc nhiều người tham gia có số bình chọn trùng với dãy chiến thắng thì tổng giải thưởng sẽ chia đều cho họ.

Dưới đây là ví dụ để khớp số bình chọn của người tham gia với giá trị hash khối TRON:

Giả sử rằng giá trị hash khối TRON lúc 19:30 (UTC+7) ngày 30 tháng 4 năm 2024 như sau:

0x95519f40a75c3f46d0426d5db908458b3d056b929d02b536c1c6d431ec94f093

Chúng ta sẽ lấy ba chữ số cuối cùng là 093 làm dãy chiến thắng. Nếu Người dùng A có số bình chọn là 10.093 và Người dùng B có số bình chọn là 2.093 trong giai đoạn Chung kết, cả hai sẽ đủ điều kiện là "Người chiến thắng May mắn".

 

Quy tắc Bình chọn Bổ sung

Làm thế nào để nhận thêm bình chọn trên X:

 • Sau khi HTX công bố những dự án vào danh sách rút gọn, tất cả ứng viên có thể chia sẻ sự kiện HTX PrimeVote trên tài khoản X chính thức của họ và yêu cầu bình chọn. Tất cả bài đăng cần phải chứa thẻ: #PrimeVote và #HTX.
 • Số bình chọn bổ sung mà mỗi dự án kiếm được trên X sẽ tính theo công thức: Lượt xem của chủ đề có lượt xem trang cao nhất chia 10. Việc tính toán sẽ thực hiện hàng ngày và dữ liệu sẽ ghi lại và tích lũy. Mỗi dự án có thể nhận tối đa 1.000.000 bình chọn bổ sung.

 

Điều khoản & Điều kiện:

 • Người tham gia được yêu cầu hoàn thành xác minh KYC C1.
 • HTX có quyền đưa ra giải thích cuối cùng về tất cả khía cạnh sự kiện và có quyền loại bất kỳ người tham gia bị phát hiện có liên quan đến bất kỳ hành vi gian lận.

 

HTX

Ngày 24 tháng 4 năm 2024

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Đăng ký Tài khoản HTX để nhận Phần thưởng Đặc biệt!

Giới thiệu bạn bè để mở khóa Hộp bí ẩn và kiếm 30% chiết khấu hoa hồng trọn đời!

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://x.com/htx_global

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/htxglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://htxofficial.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Discord:

https://discord.gg/htx-official

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.