Hướng máy ảnh của bạn vào mã QR

để tải Ứng dụng HTX

Thêm tùy chọn
Ngôn ngữ
Tiền tệ
Ngôn ngữ
Tiền tệ

--

Rocket của tôiDữ liệu được cập nhật hàng ngày trước 10:00 (UTC+8)

Giới thiệu về Rocket

Ảnh chụp nhanh Số dư Tài sản 30N

Rocket đề cập đến tài sản trung bình của bạn HTX được mệnh giá bằng USDT trong khoảng 30 ngày. 1 USDT = 1 Rocket. Số Rocket đại diện cho số nguyên không có số thập phân.

Tăng cường Rocket của Bạn

Tăng số dư tài khoản của bạn qua những phương pháp như nạp tiền và mua tài sản chất lượng cao. Bằng cách nắm giữ những tài sản cao cấp như HTX, TRX, BTC, ETH, bạn có thể tận hưởng đặc quyền khi số dư tài sản của bạn được tính nhân lên.

Quyền lợi Lớn hơn

Rockets đóng vai trò là một chứng chỉ quan trọng về sự tham gia của bạn trong những sự kiện khác nhau trên HTX. Bạn có thể sử dụng Rockets của bạn để tham gia bình chọn cộng đồng, airdrop tiền kỹ thuật số mới và những chương trình khuyến mãi khác. Quy tắc chi tiết về sự kiện phải tuân theo thông báo chính thức từ chúng tôi.

FAQ

Làm thế nào để tính Rocket?

-

Rocket của bạn = tài sản tích lũy trong 30 ngày được mệnh giá bằng USDT / 30. Rocket của bạn được hiển thị thể hiện tổng tài sản trong cả tài khoản chính và tài khoản phụ của bạn. Chỉ tài khoản chính mới có thể được sử dụng để tham gia những sự kiện khác nhau của Rocket. Đối với người dùng tham gia Chuyển đổi HT thành HTX, Phần thưởng Nhiệm vụ đã mở khóa của bạn được tính vào tính toán Rocket của bạn dựa trên Hệ số Mệnh giá USDT của 1.5.

Bạn nghi ngờ về tính toán tài sản của bạn cho Rocket?

-

Chỉ những tài sản không bao gồm vốn vay mới tính vào số dư tài sản của bạn.

Khi nào ảnh chụp nhanh sẽ được chụp?

-

Ảnh chụp nhanh hàng ngày về tài sản của bạn được chụp lúc 00:00 (UTC+8) per day. Sau mỗi lần chụp nhanh, tài sản được mệnh giá bằng USDT được tính theo giá đóng cửa trong ngày của USDT để xác định Rocket của bạn.