Nâng tầm Vị thế HT ngay! HT Khả dụng dưới dạng Tiền nạp Ký quỹ cho Nhà quảng cáo

Kính gửi thương gia HTX !

Để cảm ơn bạn đã ủng hộ và giúp tăng dòng vốn của bạn, chúng tôi sẽ thêm HT làm đơn vị tiền nạp ký quỹ cung cấp cho nhà quảng cáo nhiều lựa chọn hơn.

Thời gian sự kiện: Ngày 4 tháng 11 năm 2022 - Ngày 18 tháng 11 năm 2022

Quy tắc cũ

Quy tắc mới

Mô tả quy tắc mới

Nhà quảng cáo chưa xác minh: 0
Nhà quảng cáo VIP: 2.000 USDT
Nhà quảng cáo siêu cấp: 20.000 USDT

Nhà quảng cáo chưa xác minh: 0

Nhà quảng cáo VIP: 100 HT

Nhà quảng cáo siêu cấp: 1.000 HT

Hoặc

Nhà quảng cáo chưa xác minh: 0

Nhà quảng cáo VIP: 2.000 USDT

Nhà quảng cáo siêu cấp: 20.000 USDT


  1. Nhà quảng cáo có thể chọn HT hoặc USDT làm đơn vị tiền nạp ký quỹ của họ.
  2. Khi nhà quảng cáo sử dụng HT làm tiền nạp ký quỹ, trong trường hợp giá HT biến động, nếu tiền nạp ký quỹ HT của nhà quảng cáo VIP nhỏ hơn 1.000 USDT khi quy đổi thành USDT hoặc tiền nạp ký quỹ HT của nhà quảng cáo siêu cấp nhỏ hơn 10.000 USDT khi chuyển đổi thành USDT, nhà quảng cáo không cần tăng tiền nạp ký quỹ của họ.
  1. Nhà quảng cáo mới có thể chọn HT hoặc USDT làm tiền nạp ký quỹ.
  2. Nhà quảng cáo hiện tại vẫn có thể sử dụng USDT làm tiền nạp ký quỹ hoặc sử dụng HT làm tiền nạp ký quỹ bằng cách chuyển đổi USDT thành HT. Miễn là nhà quảng cáo có đủ HT trong tài khoản, họ có thể gửi đơn đăng ký chuyển đổi qua liên kết: https://forms.gle/Vffenpu4aW46fKcJ9 . Sau khi phê duyệt, số lượng HT tương ứng với cấp độ nhà quảng cáo sẽ đóng băng. USDT hoặc tiền nạp ký quỹ khác đã đóng băng trước đó sẽ tự động chuyển lại tài khoản nhà quảng cáo. Tất cả thông tin giao dịch liên kết với nhà quảng cáo sẽ không bị ảnh hưởng (chẳng hạn như những đơn lệnh đã khớp, phản hồi tích cực, etc.).
  3. Do sự biến động giá của tài sản kỹ thuật số, HTX có quyền thay đổi những yêu cầu tiền nạp ký quỹ cho phù hợp.

Những nhà quảng cáo không nên đăng ký huỷ đóng băng tiền nạp ký quỹ USDT trước khi đăng ký sử dụng HT làm tiền nạp ký quỹ. Nếu không, thông tin giao dịch của bạn (như những lệnh đã khớp, phản hồi tích cực, etc) sẽ biến mất.

 

Chuyển đổi HT: https://www.huobi.com/vi-vi/fiat-crypto/one-trade-convert?switch=1

Mua HT: https://www.huobi.com/vi-vi/fiat-crypto/one-trade?switch=1

Nạp HT: https://www.huobi.com/vi-vi/finance/deposit/ht/

 

Một lần nữa chúng tôi muốn cảm ơn tất cả nhà quảng cáo đã ủng hộ HTX .

 

Nhắc nhở Rủi ro:

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Nội dung trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX .

Giao dịch tài sản kỹ thuật số và phái sinh có rủi ro cao do giá cả biến động lớn. Vui lòng hiểu đầy đủ tất cả rủi ro và đưa ra quyết định thận trọng trước khi giao dịch. Để biết thêm chi tiết, vui lòng đọc nhắc nhở rủi ro.

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/htx-global

HTX  có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX  không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX . Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.