HTX Ra mắt Dịch vụ Truy vấn Airdrop HTX DAO cho Người dùng Mạng lưới TRON vào ngày 4 tháng 3 năm 2024

Kính gửi người dùng,

Để tạo điều kiện cho trải nghiệm của bạn, HTX sẽ ra mắt dịch vụ truy vấn HTX DAO Airdrop dành cho những người nắm giữ TRX và USDT trên mạng lưới TRON để kiểm tra xem họ có đủ điều kiện tham gia airdrop hay không.

Thời gian Ra mắt: 11:00 (UTC+7) ngày 4 tháng 3 năm 2024

Làm thế nào để Kiểm tra Điều kiện:

 1. Đăng ký và đăng nhập vào tài khoản HTX của bạn.
 2. Truy cập Khu $HTX và bấm Airdrop HTX DAO.
 3. Nhập địa chỉ mạng lưới TRON của bạn nắm giữ TRX và USDT.
 4. Bạn sẽ thấy bạn có đủ điều kiện cho airdrop hay không.

Làm thế nào để Mở khóa Token HTX Nhận được:

 1. Mở khóa token HTX bắt đầu lúc 11:00 (UTC+7) ngày 15 tháng 3 năm 2024.
 2. Để thu thập phần thưởng, bạn cần tải lên địa chỉ mạng lưới TRON, nơi tài sản của bạn được chụp nhanh, trên nền tảng của chúng tôi và liên kết với UID tài khoản HTX của bạn.
 3. Bằng cách đăng ký tài khoản HTX, bạn sẽ tự động mở khóa 10% token HTX mà bạn nhận được.
 4. Để mở khóa những phần thưởng airdrop còn lại, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản HTX của bạn và hoàn thành những nhiệm vụ đơn giản chỉ định.
 5. Vui lòng cập nhật bằng cách thường xuyên kiểm tra những thông báo chính thức từ HTX để biết thời gian phân phối airdrop cụ thể.

Lưu ý:

 1. Sự kiện này chỉ mở cho những người dùng mạng lưới TRON đáp ứng những yêu cầu Airdrop HTX DAO. Để biết thông tin chi tiết, vui lòng đọc thông báo của HTX DAO: Cập nhật: Quy tắc Airdrop của HTX DAO dành cho Người nắm giữ TRX và USDT
 2. Chỉ những địa chỉ mạng lưới TRON không trao đổi mới có thể được sử dụng để truy vấn điều kiện airdrop.
 3. Nếu bạn không nhận airdrop token HTX có địa chỉ mạng lưới TRON đáp ứng yêu cầu hoặc có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến airdrop này, vui lòng gửi email đến [email protected] để được Hỗ trợ Khách hàng HTX DAO .
 4. HTX DAO có quyền đưa ra giải thích cuối cùng về airdrop này và những quy tắc cũng như thời gian airdrop có thể thay đổi mà sẽ không được thông báo.

Cảm ơn bạn đã ủng hộ và tin tưởng. Chúng tôi háo hức mong bạn tham gia!

 

Đội ngũ HTX

Ngày 4 tháng 3 năm 2024

 

iao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Đăng ký Tài khoản HTX để nhận Phần thưởng Đặc biệt!

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://x.com/htx_global

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/htxglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://htxofficial.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Discord:

https://discord.gg/htx-global

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.