"Giao dịch để Kiếm tiền" Hợp đồng Tương lai của HTX - Phiên bản Đặc biệt Bitcoin Halving: Tham gia ngay để Giao dịch BTC với Phí 0 Đồng và Chia 100.000 USDT Hàng ngày!

Kính gi ngưi dùng HTX,

 

Đăng ký ngay

Sau khi đăng ký, bạn sẽ nhận một phần thưởng airdrop ngẫu nhiên từ 1 đến 88 USDT dưới dạng tiền thưởng hợp đồng tương lai.

 

Khi Bitcoin halving ln thtư sp din ra, HTX rt vui gii thiu Phiên bn Đc bit Bitcoin Halving cho "Giao dch đKiếm tin" Hp đng Tương lai. Vi tng gii thưng hàng ngày là 100.000 USDT trong 5 ngày, skin này cho phép bn giao dch hp đng tương lai BTC vi phí 0 đng trong khi kiếm thêm phn thưng. Bn thc hin càng nhiu giao dch thì phn thưng bn giành càng ln, vi ti đa 5.000 USDT mi ngày cho mi ngưi dùng.

 

Lịch trình Sự kiện:

 • Thi gian Skin: 19:00:00 (UTC+7) ngày 19 tháng 4 năm 2024 - 18:59:59 (UTC+7) ngày 24 tháng 4 năm 2024
 • Skin này đưc chia thành 5 vòng, mi vòng kéo dài t19:00 (UTC+7) ngày T đến 18:59 (UTC+7) ngày T+1.
 • Phần thưởng sự kiện sẽ được tính toán và cập nhật bắt đầu từ Ngày T+2 lúc 11:00 (UTC+7). Vui lòng thu thập token $HTX của bạn kịp thời.

Phần thưởng của sự kiện sẽ được phân phối bằng $HTX, cung cấp cho bạn cơ hội chưa từng có để tăng trưởng tài sản trong khi vẫn đảm bảo tăng giá ổn định $HTX.

 

Điều kiện:

Người dùng phải có số Rocket ≥300 và đăng ký thành công trên trang sự kiện.

Kiểm tra Rocket của bạn ngaytham gia sự kiện!

 

Tham gia skin chvi 3 bưc đơn gin:

1. Nhận một phần thưởng airdrop ngẫu nhiên khi đăng ký trên trang sự kiện.

2. Giao dịch BTCUSDT vĩnh cửu (bao gồm copy trading).

3. Thu thập phần thưởng dưới dạng $HTX.

*Phn thưng trong tng gii thưng hàng ngày đưc phân phi trên cơ sđến trưc, phc vtrưc, vi stin phn thưng $HTX đưc tính da trên phí thc tế đưc to, loi đơn lnh, và tlphn thưng.

 

Tỷ lệ Phần thưởng Đơn lệnh và Tổng giải thưởng:

Cặp Giao dịch Hợp đồng Tương lai

Tỷ lệ Phần thưởng cho Lệnh Maker

Tỷ lệ Phần thưởng cho Lệnh Taker

Tổng giải thưởng Hàng ngày (USDT)

Phần thưởng Hàng ngày của $HTX

BTCUSDT Vĩnh cửu

110%

105%

100.000

Được tính dựa trên giá $HTX lúc 00:00:00 (UTC+8) vào Ngày T

Tổng giải thưởng hàng ngày là một giá trị cố định bằng USDT, và sự kiện sẽ tính toán số tiền $HTX trong mỗi quỹ dựa trên giá $HTX vào đầu ngày.

Ví dụ, nếu giá $HTX là 0,000002 USDT lúc 00:00:00 (UTC+8) vào Ngày T khi sự kiện bắt đầu, và tổng giải thưởng trong ngày là 100.000 USDT thì tổng số tiền $HTX trong ngày sẽ là 50.000.000.000.

 

Tính toán Phần thưởng:

1. Phần thưởng trong tổng giải thưởng hàng ngày được trao trên cơ sở đến trước, phục vụ trước, được xác định theo thời gian tạo phí thực tế trong những giao dịch của người tham gia.

2. Số tiền phần thưởng $HTX = Phí ròng thực tế được tạo bằng USDT * Tỷ lệ phần thưởng bởi loại đơn lệnh / giá $HTX lúc 00:00 (UTC+8) vào Ngày T

3. Người tham gia có cơ hội kiếm $HTX trị giá tới 5.000 USDT mỗi ngày trong sự kiện. Họ sẽ không thể nhận thêm phần thưởng nếu đã đạt đến giới hạn phần thưởng hàng ngày của người tham gia hoặc giới hạn tổng giải thưởng hàng ngày.

Ví dụ: giả sử giá $HTX là 0,000002 USDT khi sự kiện "Giao dịch để Kiếm tiền" Hợp đồng Tương lai bắt đầu lúc 00:00:00 (UTC+8) vào Ngày T. Một người tham gia chỉ phải chịu 100 USDT phí từ giao dịch BTCUSDT Vĩnh cửu qua đơn lệnh của Taker trong khoảng thời gian từ 00:00:00 (UTC+8) đến 23:59:59 (UTC+8) vào Ngày T. Trong khi đó, phí được tạo ra trước khi tổng giải thưởng cạn kiệt vào Ngày T, và không đạt đến giới hạn phần thưởng của người tham gia.

Khi đó phần thưởng hàng ngày $HTX của người tham gia sẽ là: 100 * 105% / 0,000002 = 52.500.000.

 

Gii thiu Mua li và Đt $HTX

 • Trong thi gian skin, tt cphí thu nhp ca nn tng đưc to ra tnhng ngưi tham gia giao dch hp đng tương lai BTCUSDT vĩnh cu sđưc sdng toàn bcho mua li $HTX nhm htrtăng giá n đnh $HTX. $HTX đưc mua li sbđt hoàn toàn, vi lch trình trùng vi thi gian đt hàng quý. Thi gian cthsđưc thông báo riêng.
 • Do khong thi gian thng kê phí giao dch hàng ngày là t00:00 đến 23:59 (UTC+8) mi ngày, nên khong thi gian tính phí giao dch đu tiên skéo dài t00:00 (UTC+8) đến 23:59 (UTC+8) vào ngày 20 tháng 4 năm 2024, sau khi bt đu skin vào ngày 19 tháng 4, lúc 20:00:00 (UTC+8). Đthun tin cho tính toán mua li, mua li đu tiên da trên phí giao dch đưc to vào ngày 20 tháng 4 sđưc hoàn thành vào ngày 21 tháng 4. Trong khi đó, khong thi gian thng kê phí giao dch cui cùng sdin ra t00:00 (UTC+8) đến 23:59 (UTC+8) vào ngày 24 tháng 4 năm 2024, khi skin kết thúc vào cùng ngày, lúc 20:00 (UTC+8). Do đó, mua li cui cùng da trên phí giao dch đưc to vào ngày 24 tháng 4 sđưc hoàn thành vào ngày 25 tháng 4.
 • Đbiết chi tiết vmua li hàng ngày sau khi skin bt đu, vui lòng tham kho nhng thông báo tiếp theo.

Chi tiết Mua lại $HTX cho Sự kiện "Giao dịch để Kiếm tiền">>>

Lưu ý:

 • Tài khoản phụ không thể sử dụng để tham gia vào sự kiện. Dữ liệu từ những tài khoản phụ sẽ tính vào tài khoản chính.
 • Người dùng market maker và đơn lệnh API được tính vào phần thưởng cho sự kiện này.
 • Phí giao dch tương ng vi phn thưng ca ngưi tham gia skin "Giao dch đKiếm tin" skhông còn đưc áp dng cho hoa hng hoc chiết khu. Nhng khon phí khác do giao dch ca hto ra skhông bị ảnh hưng.
 • HTX sẽ xem xét kỹ và loại bất kỳ người tham gia có bất kỳ dấu hiệu của hành vi gian lận, như lạm phát khối lượng giao dịch gây hại, đăng ký hàng loạt tài khoản giả, giao dịch rửa và khớp lệnh.
 • HTX có quyền đưa ra giải thích cuối cùng về sự kiện này.

 

Cảm ơn bạn đã ủng hộ và tin tưởng. Chúng tôi háo hức mong bạn tham gia!

 

HTX

Ngày 19 tháng 4 năm 2024


Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Đăng ký Tài khoản HTX để nhận Phần thưởng Đặc biệt!

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://x.com/htx_global

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/htxglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://htxofficial.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Discord:

https://discord.gg/htx-official

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.