Giới thiệu về Quy tắc chia sẻ quỹ quảng cáo được chia sẻ của HTX P2P

 

Chức năng chia sẻ quỹ quảng cáo là một quy tắc quảng cáo ẩn, chủ yếu dành cho các Quảng cáo bán. Nó cho phép nhiều cơ hội hiển thị quảng cáo hơn cho các Quảng cáo đã bán trong cùng một loại tiền điện tử. Phân tích cụ thể về số lượng quảng cáo được chia sẻ như sau:

  • Các loại tiền điện tử giống nhau của một tài khoản có thể được bán thông qua hai quảng cáo. Ví dụ: nếu tài khoản của bạn có 10 BTC, bạn có thể tạo hai quảng cáo bánvới giới hạn tối đa là 10 BTC cùng một lúc.
  • Trong hai quảng cáo đó, bất kỳ một quảng cáo nào cũng có thể được bán. Khi không đáp ứng giới hạn giao dịch tối thiểu của quảng cáo, quảng cáo sẽ tự động được ẩn đi. Ví dụ: Bạn có 10 BTC trong tài khoản của mình và bạn tạo ra bản hai quảng cáo bán 10 BTC cùng lúc. Khi ai đó bấm vào một trong các quảng cáo của bạn với giá 10 BTC, thì hai quảng cáo của bạn không đáp ứng giới hạn giao dịch đơn lẻ tối thiểu, do đó, cả hai quảng cáo sẽ nằm trong danh sách quảng cáo, nếu bạn hủy đơn hàng này, các quảng cáo sẽ được hiển thị trở lại.
  • Giới hạn quảng cáo tối đa sẽ giảm khi chuyển tài sản, nhưng sẽ không tăng khi tăng tài sản. Ví dụ: nếu bạn đăng quảng cáo bán 10 BTC và bạn rút hoặc chuyển 4 BTC, giới hạn có thể bán tối đa của quảng cáo sẽ trở thành 6 BTC; Nếu bạn nạp 4 BTC, tài khoản của bạn có 14 BTC, nhưng bạn Giới hạn quảng cáo tối đa vẫn là 10 BTC.

-----------------------------------

Mua Cryptos với 0% Phí hoa hồng trên HTX P2P

 

[ Tạo giao dịch miễn phí]

[ Website chính thức P2P]

[ Telegram chính thức P2P]

[ Media Authenticator ]

[ Email dịch vụ khách hàng chính thức] [email protected]

[Tải App iphone]& [ Tải App Android ]