Tại sao quảng cáo của tôi trên HTX P2P biến mất?

Lý do chính của việc quảng cáo bị ẩn là số lượng quảng cáo được nhìn thấy trước và sau khi đăng nhập tài khoản là khác nhau. Có một số lý do khiến quảng cáo bị ẩn:

 1. Nhà quảng cáo đặt "giới hạn bên giao dịch" khi đăng quảng cáo
  • Khi bên giao dịch không đáp ứng các điều kiện giao dịch mà bạn đặt ra, bên giao dịch sẽ không thể nhìn thấy quảng cáo của bạn.
  • Khi bạn chọn không giao dịch với các nhà quảng cáo khác, các nhà quảng cáo khác sẽ không thể thấy quảng cáo của bạn sau khi đăng nhập vào tài khoản của họ.
  • Khi bạn chọn Yêu cầu bên kia vượt qua xác thực nâng cao và xác thực tên thật, người dùng không đáp ứng điều kiện có thể xem quảng cáo của bạn, nhưng không thể mua hàng trực tiếp. Bên kia cần hoàn thành xác thực có liên quan trước khi mua.
 2. Thêm vào danh sách đen:
  • Thêm nhà quảng cáo hoặc người dùng không muốn giao dịch vào danh sách đen và những người dùng được thêm không thể nhìn thấy quảng cáo của bạn sau khi đăng nhập vào tài khoản của họ.
  • Phương pháp thêm: Nếu bên kia là nhà quảng cáo và có quảng cáo trực tuyến, hãy tìm nhà quảng cáo tương ứng trong danh sách quảng cáo, nhấp vào biệt hiệu của nhà quảng cáo để nhập "trang thông tin cá nhân" của nhà quảng cáo và nhấp vào "Chặn người dùng này" ở dưới cùng bên phải của trang. Sau khi chặn, quảng cáo của bạn sẽ không được hiển thị cho bên kia; nếu người dùng chặn bạn, thông tin quảng cáo của bạn sẽ không được hiển thị cho người dùng.
 3. Chủ động loại bỏ các quảng cáo, và danh sách quảng cáo sẽ ẩn trực tiếp thông tin quảng cáo.
 4. Nếu trang web bị đóng hoặc đăng nhập không thành công, quảng cáo sẽ bị ẩn trong danh sách.
 5. Sau khi quảng cáo được bán hết, nó sẽ tự động bị gỡ bỏ. Lúc này, quảng cáo sẽ bị ẩn trên trang.
 6. Khi quảng cáo mua vào được phát hành, có 5 đơn đặt hàng chưa hoàn thành cho quảng cáo, và quảng cáo đó sẽ tự động được ẩn trong danh sách và có hiệu lực đối với tất cả người dùng; Khi quảng cáo hoàn thành đến 2, việc ẩn quảng cáo được giải phóng và thứ hạng của quảng cáo trong danh sách quảng cáo không bị ảnh hưởng.
 7. Khi một quảng cáo đã bán được phát hành, 50 đơn đặt hàng chưa hoàn thành của quảng cáo sẽ tự động được ẩn trong danh sách, có hiệu lực đối với tất cả người dùng; Khi số lượng quảng cáo đạt 40, việc ẩn quảng cáo sẽ bị hủy bỏ, và thứ hạng của quảng cáo sẽ không bị ảnh hưởng.

-----------------------------------

Mua Cryptos với 0% Phí hoa hồng trên HTX P2P

 

[ Tạo giao dịch miễn phí]

[ Website chính thức P2P]

[ Telegram chính thức P2P]

[ Media Authenticator ]

[ Email dịch vụ khách hàng chính thức] [email protected]

[Tải App iphone]& [ Tải App Android ]