Chào mừng Diễn đàn Blockchain Việt Nam và chiến thắng!

Khách hàng thân mến,

Chúng tôi t hào thông báo vi bn rng HTX s tham gia vào din đàn đa phương ti Vit Nam, tp trung vào tương lai ca Web3, Metaverse và Ngun nhân lc cho h sinh thái blockchain trong nước.

Đ chào mng s kin khai mạc Din đàn Blockchain ca HTX Vit Nam, HTX đã chun b mt lot các hot đng trc tuyến phong phú dành riêng cho người dùng Vit Nam!

Khuyến mãi A: Đăng ký đ nhn lên ti 700 USDT tin thưởng chào mng!

T th Sáu, ngày 29 tháng 4 năm 2022, người dùng mi ca HTX đăng ký và np $100 USDT vào tài khon giao ngay và hoàn thành mt giao dch duy nht (không dưới 100 USDT) s đ điu kin nhn phn thưởng đc quyn. Người dùng hoàn thành nhim v trong vòng 48 gi có th giành được phn thưởng gp đôi.

  * Phn thưởng s bao gm mt th đim tr giá 100 USDT, cũng như mt coupon 25% APY. Th đim này có th được s dng đ khu tr phí giao dch trong khi coupon có th được s dng đ gi tin USDT trong 10 ngày vi tng s tin được gii hn mc 10.000 USDT.

Khuyến mãi B: Tn hưởng 0% phí np tin trong 3 tun, dành riêng cho VND!

HTX đã ra mt cng np tin đin t mi cho người dùng ti Vit Nam. Cng này cung cp cho người dùng Vit Nam mt gii pháp linh hot và lin mch đ mua tài sn tin đin t bng tin t VND.

Gi đây, người dùng s có th np VND ngay lp tc và min phí vào tài khon HTX ca h. Sau khi tin được ghi có vào tài khon HTX ca người dùng, người dùng có th mua tài sn tin đin t ph biến trc tiếp thông qua trang [Mua nhanh] ca chúng tôi.

* Min phí np tin bt đu t ngày 28/5 đến hết ngày 17/6.

Khuyến mãi C: Tr thành Thương gia P2P, Tn hưởng Phn thưởng Chào mng!

Tr thành Thương gia P2P ca HTX và có cơ hi chia s các li ích đc quyn.

Chúng tôi s cung cp gói dùng th trong 30 ngày logo V merchant cho 30 thương gia hàng đu và thêm trng thái logo Thumbs-up cho 10 thương gia hàng đu da trên khi lượng giao dch trong sut chiến dch.

Ngoài ra, 10 thương gia hàng đu s có cơ hi nhn được quà lưu nim đc quyn ca HTX và có th đăng qung cáo ca h trong Khu vc dành riêng cho mình trong mt tháng. Li ích ca thương gia s được tính da trên th hng cao nht trong sut thi gian din ra chiến dch.

Thi gian chiến dch: 28 tháng 5 - 3 tháng 6

Ai có th tham gia?

Nhng người dùng không có giao dch trong vòng 30 ngày trước khi chiến dch bt đu và nhng người đăng ký sau ngày 1 tháng 4 đu đ điu kin tham gia.

* Ch nhng qung cáo mua mi được tính.

* Tt c các đc quyn s được cng vào tài khon ca người dùng trong vòng 3 ngày làm vic sau khi s kin kết thúc.

 

* HTX có toàn quyn quyết đnh, sa đi hoc điu chnh các điu khon ca s kin này hoc hy b s kin này bt kỳ lúc nào và vì bt kỳ lý do gì mà không cn thông báo trước.

HTX

Ngày 27 tháng 5 năm 2022

--------------------------------------------

Mua Crypto với 0% phí trên HTX P2P

[ Tạo Quảng cáo P2P miễn phí| Web| App ]

[ Website P2P chính thức ]

[ Kênh Telegram giao dịch Fiat HTX ]

[ Kênh Telegram Nhà quảng cáo P2P HTX ]

[ Email Chăm sóc khách hàng chính thức ] [email protected]

[ Tải ứng dụng di động]