HTX Fiat Trading Bảo Trì Hệ Thống Ngày 02/03

Người dùng thân mến,

Giao dịch Fiat tại HTX (P2P & Fiat sang tiền điện tử) sẽ được nâng cấp vào Ngày 2 tháng 3 từ 5 giờ sáng đến 9 giờ sáng (giờ Việt Nam), trong thời gian đó, tất cả các dịch vụ liên quan đến giao dịch Fiat (giao dịch, chuyển khoản và quảng cáo trên web và app ) sẽ bị tạm ngừng.

 

Do thời gian nâng cấp hệ thống kéo dài, các nhà quảng cáo nên xóa trước tất cả các quảng cáo đặt lệnh để tránh thiệt hại do chênh lệch giữa giá được quảng cáo và giá thị trường theo thời gian thực sau khi nâng cấp.

 

Nếu quảng cáo đặt lệnh không được xóa kịp thời, nền tảng sẽ xóa quảng cáo đặt lệnh, tùy từng trường hợp, trong các trường hợp sau:

1. Trong quá trình nâng cấp, nếu phát hiện các lệnh thị trường với giá cao hơn;

2. Sau khi nâng cấp, nếu phát hiện các lệnh giới hạn có giá chênh lệch đáng kể so với giá thị trường.

 

HTX
2022/02/26