HTX Tạm dừng Dịch vụ Rút tiền trên Chuỗi HECO

Kính gửi người dùng HTX,

Do nâng cấp mạng chính HECO, HTX sẽ tạm thời ngừng những dịch vụ rút tiền đối với tiền kỹ thuật số bao gồm ADA, BAGS, BAG, CAN, DOGE, ETH, EOS, ELA, HBC, HT, FILDA, LHB, MDX, MX, RUFF, SHIB, SWFTC, TRX, USDP, USDT, USDC, UNI, WND, WAR, và XRP trên chuỗi HECO, có hiệu lực từ ngày 24 tháng 11 năm 2023, lúc 23:00 (UTC+7). Vui lòng theo dõi thông báo riêng sẽ công bố ngày chính xác kết nối lại dịch vụ. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này đã gây ra và cảm ơn bạn đã thấu hiểu.

 

HTX

Ngày 21 tháng 11 năm 2023

 

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Đăng ký Tài khoản HTX để nhận Phần thưởng Đặc biệt!

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://x.com/htx_global

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/htxglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://htxofficial.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Discord:

https://discord.gg/htx-global

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.