Thông báo về việc hỗ trợ nâng cấp BNB Mainnet và tạm dừng nạp tiền và rút tiền BNB

Người dùng kính mến!

Để hỗ trợ nâng cấp mainnet của BNB, HTX hiện đã tạm dừng việc nạp và rút tiền của BNB. Việc nối lại sẽ được thực hiện ngay khi quá trình nâng cấp hoàn tất và thời gian nối lại sẽ được thông báo qua các thông báo khác.

 

Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!

HTX

Ngày 23 tháng 1 năm 2024

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Đăng ký Tài khoản HTX để nhận Phần thưởng Đặc biệt!

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://x.com/htx_global

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/htxglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://htxofficial.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Discord:

https://discord.gg/htx-global

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.