Thông báo Hoàn thành Nâng cấp Hệ thống Mua / Bán Nhanh

Kính gửi Người dùng HTX,

Để mang đến bạn trải nghiệm giao dịch cao cấp, HTX đã hoàn thành nâng cấp một phần hệ thống trên dịch vụ Mua/Bán Nhanh. Dịch vụ thanh toán bằng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, Skrill và chuyển khoản ngân hàng hiện khả dụng. Cảm ơn bạn đã ủng hộ và thông cảm của bạn.

 

HTX

2022/09/02

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/htx-global

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.