Tạm ngừng Nạp và Rút với GALA (ngày 4 tháng 11 năm 2022)

Kính gửi người dùng HTX,

Do Bất thường của Token GALA, HTX sẽ tạm ngừng dịch vụ nạp và rút với GALA lúc 06:00 (UTC+7) ngày 4 tháng 11 năm 2022.

 

Vui lòng truy cập trang web để cập nhật thêm. Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện và trân trọng sự thông cảm của bạn. Cảm ơn.

 

HTX

Ngày 4 tháng 11 năm 2022

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/htx-global

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.