Giao dịch để chia sẻ 5,000 USDT! HTX ra mắt Cuộc thi Giao dịch WEMIX vào ngày 19 tháng 1

Kính gửi người dùng HTX,

HTX sẽ ra mắt Cuộc thi Giao dịch WEMIX. Giao dịch WEMIX trong sự kiện để giành những phần thưởng tuyệt vời!

Tham gia Cuộc thi Giao dịch WEMIX để Chia sẻ 11,111 WEMIX 

Thời gian sự kiện: 19:00 (UTC+7) ngày 19 tháng 1 năm 2023 - 19:00 (UTC+7) ngày 26 tháng 1 năm 2023

Quy tắc sự kiện:

  • Người dùng truy cập trang sự kiện sẽ tự động đăng ký tham gia sự kiện. Nếu bạn không truy cập trang sự kiện, bạn sẽ không nhận phần thưởng từ sự kiện.
  • Những người tham gia giao dịch cặp giao dịch giao ngay WEMIX trong thời gian sự kiện đủ điều kiện để chia sẻ giải thưởng 11,111 WEMIX dựa trên khối lượng giao dịch giao ngay của họ.

Xếp hạng

Phần thưởng/người thắng cuộc

Hạng 1

1,111 WEMIX

Hạng 2

850 WEMIX

Hạng 3

650 WEMIX

Hạng 4 - 10

300 WEMIX

Hạng 11 - 50

160 WEMIX

Điều khoản và Điều kiện:

  • Tài khoản phụ không đủ điều kiện để tham gia độc lập. Khối lượng giao dịch từ tài khoản phụ sẽ tính vào tài khoản chính.
  • Market maker không đủ điều kiện để tham gia sự kiện.
  • Phần thưởng sẽ chuyển vào tài khoản HTX của người thắng cuộc trong 14 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc. Nếu bạn vẫn chưa nhận phần thưởng sau 14 ngày làm việc, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng trực tuyến 24/7 hoặc gửi email tới [email protected] để được hỗ trợ.
  • HTX sẽ xem xét kỹ và loại bất kỳ người tham gia có bất kỳ dấu hiệu của hành vi gian lận, như lạm phát khối lượng giao dịch gây hại, đăng ký hàng loạt tài khoản giả, giao dịch rửa và khớp lệnh.

 

Nhắc nhở rủi ro:

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh điều khoản của thông báo, hoặc hủy bỏ thông báo bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Nội dung trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX.

 

Giao dịch tài sản kỹ thuật số và sản phẩm phái sinh tài sản kỹ thuật số có rủi ro cao do giá cả biến động lớn. Vui lòng hiểu đầy đủ tất cả rủi ro và thận trọng đưa ra quyết định trước khi giao dịch. Để biết thêm chi tiết, vui lòng đọc Nhắc nhở Rủi ro.

 

HTX

Ngày 19 tháng 1 năm 2023

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/htx-global

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.