HTX Điều chỉnh Quy mô Đặt lệnh Tối thiểu cho Một số Cặp Giao dịch

Kính gửi người dùng HTX,

Để cải thiện thanh khoản thị trường và trải nghiệm giao dịch người dùng, HTX sẽ điều chỉnh Quy mô Đặt lệnh Tối thiểu cho những cặp USDT, USDD và USDC trong giao dịch giao ngay và giao dịch ký quỹ lúc 14:00 (UTC+7) ngày 12 tháng 12 năm 2022.

Quy mô đặt lệnh tối thiểu đề cập đến số lượng tối thiểu cần thiết cho đơn lệnh giới hạn (mua/bán) hoặc đơn lệnh thị trường (mua/bán).

Chi tiết cụ thể như sau:

Cặp giao dịch

Quy mô Đặt lệnh Tối thiểu (Trước Điều chỉnh)

Quy mô Đặt lệnh Tối thiểu (Sau Điều chỉnh)

Cặp USDT

1 USDT

10 USDT

Cặp USDD

1 USDD

10 USDD

Cặp USDC

1 USDC

10 USDC

 

Những nhà giao dịch API nên chú ý đến điều chỉnh tham số. Vui lòng thay đổi tham số trước và gỡ lỗi chương trình của bạn để tránh bị lỗi sau điều chỉnh.

Trường API bị ảnh hưởng: min-order-value

Giao diện API bị ảnh hưởng: GET/v1/common/symbols

Tác động chiến lược: Khi loại lệnh là lệnh giới hạn, "amount *price" của điểm cuối lệnh phải lớn hơn số lượng "min-order-value". Khi loại lệnh là lệnh thị trường, "amount" của điểm cuối lệnh phải lớn hơn số lượng "min-order-value".

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi liên quan đến API, vui lòng gửi email [email protected] để được hỗ trợ.

Vui lòng điều chỉnh chiến lược giao dịch của bạn trước điều chỉnh. Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ bất tiện nào gây ra.

 

HTX

Ngày 9 tháng 12 năm 2022

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/htx-global

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.