Sự kiện Primelist(SIGN) đã kết thúc

Kính gửi người dùng,

Sự kiện Primelist kết thúc lúc 19:30 (UTC+7) vào ngày 16 tháng 6. Vui lòng xem thông báo sự kiện bên dưới:

● Có 23,512 người tham gia với 56,890 lượt đăng ký mua bán. 4.000 phiếu được rút thăm ngẫu nhiên. Mỗi phiếu chiến thắng nhận được 2.500 tokens SIGN. Tỷ lệ trúng thầu của mỗi phiếu là 7.03%

Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!

 

HTX Global

Ngày 16 tháng 6 năm 2022

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/htx-global

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.