Cẩm nang HTX Futures – Bài 7:Giới thiệu Hợp đồng hoán đổi vĩnh viễn

Link HTX Futures mới nhất : https://www.huobi.com/vi-vi/futures/