Thông báo về việc điều chỉnh "Số tiền đặt lệnh tối thiểu" cho một số cặp giao dịch

Kính gửi người dùng HTX 

Để nâng cao tính thanh khoản của thị trường và trải nghiệm giao dịch của người dùng, HTX sẽ điều chỉnh lại "Số tiền đặt lệnh tối thiểu" cho các cặp giao dịch của USDT, HUSD, ETH và HT trong giao dịch giao ngay (Spot) và giao dịch ký quỹ vào lúc 14:00 ngày 21 tháng 2 năm 2020 ( GMT + 7).

"Số lượng đặt lệnh tối thiểu" có nghĩa là số tiền mà người dùng giao dịch với mức giá giới hạn hoặc mua theo giá thị trường không được ít hơn số này.

Sau đây là thông số của "Số tiền đặt lệnh tối thiểu" được tối ưu hóa lại như sau:

Token Số tiền đặt lệnh tối thiểu
USDT 5 USDT
HUSD 5 HUSD
ETH 0.01 ETH
HT 0.1 HT

Những người dùng sử dụng giao dịch API được khuyến nghị nên chú ý những điều chỉnh này. Vui lòng thay đổi thông số trước và gỡ lỗi chương trình riêng của bạn để tránh lỗi sau khi khởi chạy để giao dịch.

Field API bị ảnh hưởng: min-order-value

Endpoint của API bị ảnh hưởng: GET/v1/common/symbols

Tác động chiến lược: Khi một lệnh là một lệnh limit, Endpoint của lệnh đó (số tiền * giá) phải lớn hơn số tiền “giá trị tối thiểu của lệnh”. Khi lệnh là lệnh buy, giá trị lệnh của Endpoint phải lớn hơn 'giá trị đơn hàng tối thiểu'.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào liên quan đến API, vui lòng liên hệ: [email protected]

HTX

Ngày 14 tháng 2 năm 2020