HTX ra mắt chính sách ưu đãi cho Market Makers

Kính gửi Market Makers của HTX,

Để kỷ niệm quan hệ hợp tác của chúng tôi với Dominica, HTX đang ra mắt chính sách ưu đãi cho những market maker.

Miễn là bạn nắm giữ 200.000 HT, bạn có thể thăng cấp trực tiếp lên Cấp S và tận hưởng những khoản phí ưu đãi, đặc quyền và dịch vụ tùy chỉnh tương ứng với bất kỳ trạng thái của bạn. Đón nhận HTX đổi mới và bắt đầu khởi đầu thuận lợi!

 

Thời gian sự kiện: 17:00 (UTC+7) ngày 6 tháng 12 năm 2022 - 17:00 (UTC+7) vào ngày 28 tháng 2 năm 2023

Điều kiện: Những Market maker bắt đầu giao dịch lần đầu sau ngày 6 tháng 12 năm 2022

Quy tắc Sự kiện:

Nếu bạn nắm giữ 5 BTC trong tài khoản Giao ngay hoặc 3 BTC trong tài khoản Hợp đồng Tương lai trên HTX, bạn có thể trở thành market maker Cấp 2 và được hưởng những đặc quyền tương ứng

Nếu bạn nắm giữ 100.000 HT hoặc có tổng tài sản 1 triệu USDT trong tài khoản HTX, bạn có thể tận hưởng những đặc quyền của market maker Cấp 1 và hưởng những khoản phí ưu đãi cho thành viên Prime 10.

Nếu bạn nắm giữ 200.000 HT hoặc có tổng tài sản 2 triệu USDT trong tài khoản HTX, bạn có thể tận hưởng những đặc quyền của market maker Cấp S và hưởng những khoản phí ưu đãi cho thành viên Prime 11.

 

Đặc quyền độc quyền:

Đặc quyền

Cấp S

Cấp 1

Cấp 2

Thời gian Miễn Đánh giá

T+2

T+1

T+1

Cấp độ Bảo trì

T+1

Khấu trừ HT

Giống thành viên Prime, giảm 25% phí giao dịch giao ngay (taker)

Số lượng Rút trong 24g (BTC)

3.000

2.000

1.500

Hạn mức API

Giao ngay: 300 yêu cầu/2 giây

Hợp đồng Tương lai:960 yêu cầu/3 giây

Giao ngay: 200 yêu cầu/2 giây

Hợp đồng Tương lai: 840 yêu cầu/3 giây

Giao ngay: 150 yêu cầu/2 giây

Hợp đồng Tương lai: 264 yêu cầu/3 giây

Vay OTC

Thời gian miễn phí lãi độc quyền lên tới 14 ngày

Cho vay Tiền kỹ thuật số

Lãi suất hàng ngày độc quyền cho khoản vay USDT

Giao dịch Ký quỹ

- Nhận mở khóa các số nhân cao hơn với hạn mức vay tăng tới X lần

- Lãi vay sẽ được hoàn trả tương ứng trong 30 ngày tiếp theo

Dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ

Có sẵn để sử dụng

/

/

 

Lưu ý khác:

 

1. Chính sách ưu đãi trên dành riêng cho những market maker bắt đầu giao dịch đầu tiên sau ngày 6 tháng 12 năm 2022.

2. Những đặc quyền với giao dịch ký quỹ, vay OTC và vay Tiền kỹ thuật số sẽ áp dụng dựa trên cấp độ của những market maker.

3. Đối với những market maker hiện tại, vui lòng liên hệ với nhà quản lý vận hành hoặc nhà quản lý kinh doanh của bạn để đăng ký đặc quyền dựa trên cấp độ của bạn.

4. HTX có quyền đưa ra giải thích cuối cùng về sự kiện.

 

Chào mừng người dùng cũ và mới tham gia cùng chúng tôi!
Bấm vào đây để đăng ký những đặc quyền độc quyền ngay

 

HTX

Ngày 6 tháng 12 năm 2022

 

Giao dịch tiện lợi trên ứng dụng HTX (iOS/Android)

Tìm chúng tôi trên

Twitter: https://twitter.com/HuobiGlobal

Facebook: https://www.facebook.com/huobiglobalvietnam

Instagram: https://www.instagram.com/huobiglobalofficial/

Reddit: https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/

Medium: https://huobiglobal.medium.com/

Telegram:

https://t.me/htxglobalofficialvietnam

Telegram Channel:

https://t.me/huobivietnam_thongbao

Discord:

https://discord.gg/htx-global

HTX có toàn quyền quyết định sửa đổi hoặc điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Thông báo trên chỉ dành cho mục đích thông tin và HTX không đưa ra khuyến nghị hoặc đảm bảo nào về bất kỳ tài sản kỹ thuật số, sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi nào trên HTX. Giá của tài sản kỹ thuật số có độ biến động cao và giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm rủi ro. Vui lòng đọc văn bản Cảnh báo Rủi ro tại đây.